Main Menu
User Menu

17. pěší divize [1921-1939]

17 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
17. pěší divize
Originální název:
Original Name:
17 Dywizja Piechoty 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
17. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
17. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast VII [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.12.1921-24.08.1939 Poznaň, ? /

Velitel:
Commander:
01.12.1921-10.09.1928 Taczak, Stanisław (pułkownik/generał brygady (od 31.03.1924))
05.11.1928-15.01.1930 Stokalski, Radosław (pułkownik dyplomowany)
16.01.1930-DD.04.1936 Malinowski, Tadeusz (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od 01.01.1931))
25.04.1936-DD.(23.?)08.1939 Kamski-Milan, Maksymilian (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od 19.03.1939))
DD.(23.?)08.1939-24.08.1939 Mozdyniewicz, Mieczysław (pułkownik dyplomowany)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-DD.MM.1924 Steifer, Marian (kapitan Sztabu Generalnego/major Sztabu Generalnego (od DD.MM.1922))
DD.MM.1924-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-24.08.1939 Andzaurow, Artemi ((podpułkownik dyplomowany artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-24.08.1939 68. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-24.08.1939 69. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-DD.05.1939 70. pěší pluk [1921-1939
01.12.1921-31.12.1931 17. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-24.08.1939 17. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 17. pěší divize [193R-1939]
DD.05.1939-24.08.1939 17. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) V některých publikacích je uváděna pod názvem 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty nebo 17 Dywizja Piechoty Wielkopolskiej. Je to však pouze neoficiální pojmenování z důvodu dislokace jednotek divize na území Velkopolska.
-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
wapedia.mobi
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań″ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Błagowieszczański, Igor: Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939 cz. 1 in: Wojskowy Przegląd Historyczny, Rok XIX, 1/1974 str. 258-295
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1921-1939-t70617#387089Verze : 1
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Kamski-Milan, Maksymilian (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Smolarski, Władysław (pułkownik dyplomowany)
dowódca artylerii dywizyjnej velitel divizního dělostřelectva Commander of Divisional Artillery Szystowski, Czesław Stefan (pułkownik dyplomowany artylerii)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Andzaurow, Artemi (podpułkownik dyplomowany artylerii)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Lech, Jan Kazimierz (kapitan dyplomowany, mgr)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Wojciechowski, Ludwik (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Szczerbik, Władysław Kazimierz (major)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Pawłowski, Jan Bolesław (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Trzciński, Kazimierz Bolesław Tadeusz (major kawalerii)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Rogójski, Bronisław (kapitan)
dowódca 68 Pułku Piechoty velitel 68. pěšího pluku Commander of 68th Infantry Regiment Nykulak, Adolf Tytus (pułkownik dyplomowany)
dowódca 69 Pułku Piechoty velitel 69. pěšího pluku Commander of 69th Infantry Regiment Dworzak, Stanisław Erazm Franciszek Antoni (pułkownik dyplomowany)
dowódca 70 Pułku Piechoty velitel 70. pěšího pluku Commander of 70th Infantry Regiment Konkiewicz, Alfred Józef Stanisław (pułkownik)
dowódca 17 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 17. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 17th Light Artillery Regiment Springer, Stefan (pułkownik dyplomowany)
dowódca 17 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej velitel 17. těžkého dělostřeleckého oddílu Commander of 17th Heavy Artillery Battalion Albrecht, Wacław (podpułkownik)
dowódca kompanii łączności 17 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 17. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 17th Infantry Division Majcherkiewicz, Zygmunt (kapitan)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1921-1939-t70617#393191Verze : 1
MOD