Main Menu
User Menu

Poznaň

Poznań / Posen

     
Název:
Name:
Poznaň
Originální název:
Original Name:
Poznań
Další názvy:
Other Names:
Posen
Posnania
Stołeczne Miasto Poznań
Civitas Posnaniensis
פּױזן / Poyzn
Познань
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Velkopolské vojvodství
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°24'00.00"N 16°55'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Grunwald
Jeżyce
Nowe Miasto
Stare Miasto
Wilda
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1012
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
18.06.1917-05.08.1917
Stíhací letka 41
41st Fighter Squadron
06.12.1917-21.12.1917
Stíhací letka 43
43rd Fighter Squadron
01.02.1918-14.02.1918
Stíhací letka 69
69th Fighter Squadron
DD.11.1918-30.11.1918
Stíhací letka 43
43rd Fighter Squadron
24.08.1939-30.08.1939
131. stíhací letka
131st Fighter Squadron
24.08.1939-31.08.1939
132. stíhací letka
132nd Fighter Squadron
24.08.1939-02.09.1939
14. pěší divize
14th Infantry Division
24.08.1939-27.08.1939
31. průzkumná letka
31st Reconnaissance Squadron
24.08.1939-31.08.1939
33. pozorovací letka
33rd Observation Squadron
24.08.1939-31.08.1939
34. průzkumná letka
34th Reconnaissance Squadron
24.08.1939-31.08.1939
36. pozorovací letka
36th Spotting Squadron
24.08.1939-31.08.1939
I. četa 33. pozorovací letky
1st Platoon of 33rd Spotting Squadron
24.08.1939-31.08.1939
III/3 stíhací peruť
III/3 Fighter Wing
10.09.1939-23.09.1939
Vojenské velitelství Poznaň
Military Command Poznań
30.09.1939-15.01.1943
Letecká župa II
2nd Air Region
26.10.1939-26.03.1943
Divize ke zvláštnímu použití 429
429th Special Purpose Division
04.11.1939-11.08.1940
Dělostřelecký náhradní pluk 33
33rd Artillery Replacement Regiment
01.12.1939-DD.MM.RRRR
197. pěší divize
197th Infantry Division
01.12.1939-22.12.1939
Lehký dělostřelecký oddíl 229
229th Light Artillery Battalion
01.12.1939-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 321
321st Infantry Regiment
01.12.1939-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 332
332nd Infantry Regiment
22.12.1939-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 229
229th Artillery Regiment
08.01.1940-DD.MM.RRRR
Pěší divizní spojovací oddíl 229
229th Infantry Divisional Signal Battalion
08.01.1940-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 347
347th Infantry Regiment
13.01.1940-DD.MM.RRRR
Ženijní prapor 229
229th Engineer Battalion
DD.08.1940-DD.09.1940
II. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
2nd Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
27.03.1941-DD.MM.RRRR
Raketometný pluk 54
54th Rocket-Launcher Regiment
23.06.1941-01.10.1942
Dělostřelecký náhradní pluk 168
168th Artillery Replacement Regiment
DD.08.1941-DD.09.1941
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 102
102nd Special Purpose Bomber Group
18.06.1942-DD.09.1942
6. letka Kluzákové eskadry 2
6th Squadron of the 2nd Airlanding Wing
18.06.1942-DD.09.1942
7. letka Kluzákové eskadry 2
7th Squadron of the 2nd Airlanding Wing
18.06.1942-DD.09.1942
8. letka Kluzákové eskadry 2
8th Squadron of the 2nd Airlanding Wing
18.06.1942-DD.09.1942
Štáb II. skupiny Kluzákové eskadry 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Airlanding Wing
DD.06.1942-DD.09.1942
II. skupina Kluzákové eskadry 2
2nd Group of the 2nd Airlanding Wing
18.09.1942-DD.02.1944
Záložní dělostřelecký oddíl 257
257th Reserve Artillery Battalion
DD.09.1942-DD.09.1942
1. (Go) letka Velitelství letectva Don
1st (Go) Squadron of the Air Force Command Don
16.10.1942-30.10.1942
III. skupina Bombardovací eskadry 4
3rd Group of the 4th Bomber Wing
13.11.1942-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 338
338th Artillery Regiment
DD.12.1942-DD.04.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Bomber Wing
01.08.1943-DD.08.1944
2. letka Doplňovací skupiny dálkového průzkumu
2nd Squadron of the Replacement Long Range Reconnaissance Group
01.08.1943-DD.08.1944
Doplňovací skupina dálkového průzkumu
Replacement Long Range Reconnaissance Group
01.08.1943-DD.08.1944
Štáb Doplňovací skupiny dálkového průzkumu
Staff of the Replacement Long Range Reconnaissance Group
15.11.1943-DD.02.1945
Náhradní a výcvikový oddíl útočných děl 500
500th Assault Gun Replacement and Training Battalion
DD.06.1944-DD.07.1944
II. skupina Transportní eskadry 5
2nd Group of the 5th Transport Wing
DD.08.1944-DD.09.1944
Vlečná skupina 3
3rd Towing Group
01.09.1944-DD.MM.RRRR
Divize tankových granátníků Feldherrnhalle
Tank Grenadier Division Feldherrnhalle
01.09.1944-DD.MM.RRRR
Tankový průzkumný oddíl Feldherrnhalle
Tank Reconnaissance Battalion Feldherrnhalle
05.11.1945-01.03.1949
Vojenský okruh III
3rd Military District
01.03.1949-01.12.1952
II. pěší sbor
II Infantry Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. křídlo taktického letectva
2nd Tactical Aviation Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poznań
https://de.wikipedia.org/wiki/Posen
https://en.wikipedia.org/wiki/Poznań
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poznaň
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#308235Verze : 1
Galerie malířství a sochařství Národního Muzea
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573461Verze : 0
Velké divadlo (opera) Stanisława Moniuszki
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573462Verze : 0
Kostel Nejsvětějšího Spasitele (Kościół Najświętszego Zbawiciela)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573556Verze : 0
Basilika Neustávající Pomoci Matky Boží a sv. Máří Magdalény (Bazylika Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573557Verze : 1
Kostel františkánů (Kościół Franciszkanów)
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573558Verze : 0
Kostel Nejsvětější Krve Pána Ježíše (Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573559Verze : 1
Kostel Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Potěšení Matky Boží, sanktuarium Matky Boží Růžencové (Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia, Sanktuarium MB Różańcowej)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573560Verze : 1
Studánka (kašna) Bamberki (Studzienka Bamberki)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573820Verze : 0
Pomník obětí června 1956 (Pomnik Ofiar Czerwca 1956)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573821Verze : 0
Pomník Adama Mickiewicze

Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573822Verze : 1
Katyňský pomník (Pomnik Katyński)
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#573823Verze : 0
Městská váha
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#574130Verze : 0
Hotel Bazar
Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznaň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#574132Verze : 0
Historická vyobrazení
Poznaň - Poznaň od severu nejspíš v roku 1617
Zdroj: Hohenberg, F. - Braun, G. 1618: Civitates Orbis Terrarum. Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus. tome IV. Köln. (via: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Poznan_Braun_Hohenberg.jpg)

Poznaň od severu nejspíš v roku 1617 Zdroj: Hohenberg, F. - Braun, G. 1618: Civitates Orbis Terrarum. Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus. tome IV. Köln. (via: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Poznan_Braun_Hohenberg.jpg)
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Poznan-t84036#574133Verze : 1