Americko-izraelské vztahy: Prílohy

Autor : 🕔01.06.2010 📕10.735

Seriál

 1. Americko-izraelské vztahy
 2. Americko-izraelské vztahy: 1 Úvod
 3. Americko-izraelské vztahy: 2 Historické determinanty vzťahu
 4. Americko-izraelské vztahy: 3 Vzájomné spojenectvo v rôznych oblastiach
 5. Americko-izraelské vztahy: 4 Záver
 6. Americko-izraelské vztahy: Prílohy
 7. Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitých skratiek
 8. Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitej literatúry

Podobné články

Další články autora

Príloha č. 1: Mapa podielu židovskej populácie v Severnej a Južnej Amerike


Zdroj: America Jewish Population. Wikimedia commons,
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:America-jewish-population.jpg

 

Príloha č. 2: Mapa židovskej populácie v USA


Zdroj: Jewish Population by US States. Wikimedia commons,
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jewish_Population_by_US_States.jpg

Všimnime si, že židovská populácia je najpočetnejšia v husto obývaných a ekonomicky vplyvných oblastiach ako štáty New York, New Jersey, California, Nevada či Florida

 

Príloha č. 3: Mapa Izraela pred a po vojne v roku 1948


Zdroj: College of Liberal Arts and Sciences: University of Florida.
Dostupné z: https://www.clas.ufl.edu/users/mjacobs/Maps/Israel-1948-49.gif

 

Príloha č. 4: Mapa Izraela a území, ktoré obsadil počas tzv. 6-dňovej vojny


Izrael (červeno znázornený) obsadil Sinajský polostrov, pásmo Gazy, Západný breh Jordánu, Golanské výšiny (oranžovo znázornené).
Zdroj: Israel knows how to win a war. America, you asked for it!
Dostupné z: https://americayouaskedforit.wordpress.com/2008/12/29/israel-knows-how-to-win-a-war/?referer=sphere_search

 

Príloha č. 5: Tabuľka amerických výdajov súvisiacich s blízkovýchodnom konfliktom od druhej svetovej vojny (podľa hodnoty doláru v roku 2001)

Druh výdaju Udalosť Medzisúčet v USS Celkom v USS
Politické a vojenské krízy 1956 Suezská kríza minimálna 1,22 - 1,52 tisíc mld.
1967 Šesťdňová vojna min. 40 mil.
1973 Jomkipurská v. 750 - 1050 mld.
Strata HDP 300 - 600 mld.
Dopad cien importu min. 450 mld.
1978 Iránska revolúcia, iránsko-irácka vojna 350 mld.
1990 - 1991 Vojna v zálive 80 mld.
Hospodárska a vojenská pomoc Celkovo v regióne (rozpočtovo) 808 mld.
Izrael 247 mld. 867 mld.
Egypt 139 mld.
Turecko 159 mld.
Jordánsko 25 mld.
ostatní 269 mld.
Západný breh a Gaza 1 mld.
Peacekeeping 2 mld.
Ad hoc podpora Izraela prednostné kontrakty 40 mld. (odhad) min. 56 mld.32
zľavy na zbrane nezistené
Izraelské strategické ropné rezervy 3 mld.
záruky na pôžičku 10 mld.
záruky na ropné dodávky až do 3 mld./ mesiac
Podpora projektu letúnu Lavi a podobné 3 mld.
Podpora Izraela zo súkromných zdrojov 40-50 mld.
Pomoc okrajovým regiónom Sudán, Etiópia a Eritrea, Kaukaz a Stredná Ázia, Somálsko, JV Ázia 32 mld.
Americký podiel na multilaterálnej pomoci Turecko 7 mld. 10 mld.
UNRWA 3 mld.
Energetická sebestačnosť min. 381 mld.
Ochrana ropných dodávok zo zálivu cca 40 mld.
CELKOM (minimálny odhad) 2,6-2,9 tisíc mld.

Detailní rozbor amerických výdajů souvisejících s blízkovýchodním konfliktem od druhé světové války (podle hodnoty amerického dolaru v roce 2002)

Druh výdaje Událost Mezisoučet v USS Celkem v USS
Politické a vojenské krize 1,22 - 1,52 tisíc mld.
1956 Suezská krize minimální
1967 Šestidenní válka min. 40 miliónů
1973 Jomkipurská válka 750 - 1050 mld.
Ztráta HDP 300 - 600 mld.
Dopad cen Importu min. 450 mld.
1978 Iránská revoluce a irácko-íránská válka 350 mld.
1990-91 Válka v Zálivu 80 mld.
Hospodářská a vojenská pomoc 867 miliard
Celkově v regionu (rozpočtově) 808 mld.
Izrael 247 mld.
Egypt 139 mld.
Turecko 159 mld.
Jordánsko 25 mld.
ostatní 269 mld.
Západní břeh a Gaza 1 mld.
Paecekeeping 2 mld.
Ad hoc podpora Izraele min. 56 mld.
Přednostní kontrakty 40 mld. (odhad)
Slevy na zbraně nezjištěno
Izraelské strategické ropné rezervy 3 mld.
Záruky na půjčku 10 mld.
Záruky na ropné dodávky Až do 3 mld./měsíc
Podpora projektu letounu Lavi a další projekty 3 mld.
Pomoc okrajovým regionům Súdán, Etiopie a Eritrea, Kavkaz a Střední Asie, Somálsko a ostatní země v jihozápadní Asii 32 mld.
Podpora Izraele ze soukromých zdrojů 40 - 50 mld.
Americký podíl na multilaterální pomoci 10 mld.
Turecko 7 mld.
UNRWA 3 mld.
Energetická soběstačnost 381 mld. (min.)
Ochrana ropných dodávek ze zálivu přibl. 40 mld.
CELKEM (minimální odhad) 2,6 - 2,9 tisíc mld.

Zdroj: ČEJKA, M. Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směrování blízkovýchodního konfliktu. str. 238.

 

Príloha č. 6: Tabuľka americkej podpory voči Izraelu od 1997 do 2007

Recent U.S. Aid to Israel
(millions of dollars)
Year Total Military Grant Economic Grant Immig. Grant ASHA All Other
1949-1996 68,030.9 29,014.9 23,122.4 868.9 121.4 14,903.3
1997 3,132.1 1,800.0 1,200.0 80.0 2.1 50.0
1998 3,080.0 1,800.0 1,200.0 80.0
1999 3,010.0 1,860.0 1,080.0 70.0
2000 4,131.85 3,120.0 949.1 60.0 2.75
2001 2,876.05 1,975.6 838.2 60.0 2.25
2002 2,850.65 2,040.0 720.0 60.0 2.65 28.0
2003 3,745.15 3,086.4 596.1 59.6 3.05
2004 2,687.25 2,147.3 477.2 49.7 3.15 9.9
2005 2,612.15 2,202.2 357.0 50.0 2.95
2006 2,534.5 2,257.0 237.0 40.0 0.5
2007 2,500.2 2,340.0 120.0 40.0 2.95 0.2
2008 2,423.9 2,380.0 0 40.0 3.90 0
2009 2,550.0 2,550.0 0 ? ? 0
Total 106,164.7 58,573.4 30,897.0 1,558.2 144.2 14,991.9
Notes: ESF was earmarked for $960 million for FY2000 but was reduced to meet a 0.38% recision. FY2000
military grants include $1.2 billion for the Wye agreement and $1.92 billion in annual military aid. Final amounts
for FY2003 are reduced by 0.65% mandated recision, and final amounts for FY2004 are reduced by 0.59%.

The $600 million in housing loan guarantees, $5.5 billion in military debt reduction loan guarantees, $9.2 billion in
Soviet Jew resettlement loan guarantees, and $9 billion in economic recovery loan guarantees are not included in
the tables because the United States government did not transfer funds to Israel. The United States underwrote
loans to Israel from commercial institutions

Zdroj: SHARP, J. M. US Foreign Aid to Israel (online).

ASHA – American Schools and Hospitals Abroad Program. Z tohto programu je už do roku 1957 podporované fungovanie škôl, univerzít, knižníc, nemocníc... Hadassah Medical Ogranisation, ktorá vďaka prostriedkom z ASHA funguje, bola v roku 2005 nominovaná na Nobelovu cenu mieru za jej rovnaký (nediskriminačný) postoj a liečbu izraelských aj palestínskych pacientov.

Za povšimnutie stojí, že presne podľa slov B. Netanjahua sa ekonomická podpora skutočne znižuje, zároveň však rastie výška vojenských grantov, celková výška tak stále rastie.

 

Príloha č. 7: Tabuľka americkej podpory voči Izraelu od 1949 do 1996

U.S. Assistance to Israel, FY1949-FY1996
(millions of dollars)
Year Total Military Loan Military Loan Economic Loan Economic Grant FFP Loan FFP Grant
1949 100.0 - - - - - -
1950 - - - - - - -
1951 35.1 - - - 0.1 - -
1952 86.4 - - - 63.7 - 22.7
1953 73.6 - - - 73.6 - a
1954 74.7 - - - 54.0 - 20.7
1955 52.7 - - 20.0 21.5 10.8 0.4
1956 50.8 - - 10.0 14.0 25.2 1.6
1957 40.9 - - 10.0 16.8 11.8 2.3
1958 85.4 - - 15.0 9.0 34.9 2.3
1959 53.3 0.4 - 10.0 9.2 29.0 1.7
1960 56.2 0.5 - 15.0 8.9 26.8 4.5
1961 77.9 a - 16.0 8.5 13.8 9.8
1962 93.4 13.2 - 45.0 0.4 18.5 6.8
1963 87.9 13.3 - 45.0 - 12.4 6.0
1964 37.0 - - 20.0 - 12.2 4.8
1965 65.1 12.9 - 20.0 - 23.9 4.9
1966 126.8 90.0 - 10.0 - 25.9 0.9
1967 23.7 7.0 - 5.5 - - 0.6
1968 106.5 25.0 - - - 51.3 0.5
1969 160.3 85.0 - - - 36.1 0.6
1970 93.6 30.0 - - - 40.7 0.4
1971 634.3 545.0 - - - 55.5 0.3
1972 430.9 300.0 - - 50.0 53.8 0.4
1973 492.8 307.5 - - 50.0 59.4 0.4
1974 2,621.3 982.7 1,500.0 - 50.0 - 1.5
1975 778.0 200.0 100.0 - 344.5 8.6 -
1976 2,337.7 750.0 750.0 225.0 475.0 14.4 a
TQ 292.5 100.0 100.0 25.0 50.0 3.6 -
1977 1,762.5 500.0 500.0 245.0 490.0 7.0 -
1978 1,822.6 500.0 500.0 260.0 525.0 6.8 -
1979 4,888.0 2,700.0 1,300.0 260.0 525.0 5.1 -
1980 2,121.0 500.0 500.0 260.0 525.0 1.0 -
1981 2,413.4 900.0 500.0 - 764.0 - -
1982 2,250.5 850.0 550.0 - 806.0 - -
1983 2,505.6 950.0 750.0 - 785.0 - -
1984 2,631.6 850.0 850.0 - 910.0 - -
1985 3,376.7 - 1,400.0 - 1,950.0 -
1986 3,663.5 - 1,722.6 - 1,898.4 - -
1987 3,040.2 - 1,800.0 - 1,200.0 - -
1988 3,043.4 - 1,800.0 - 1,200.0 - -
1989 3,045.6 - 1,800.0 - 1,200.0 - -
1990 3,034.9 - 1,792.3 - 1,194.8 - -
1991 3,712.3 - 1,800.0 - 1,850.0 - -
1992 3,100.0 - 1,800.0 - 1,200.0 - -
1993 3,103.4 - 1,800.0 - 1,200.0 - -
1994 3,097.2 - 1,800.0 - 1,200.0 - -
1995 3,102.4 - 1,800.0 - 1,200.0 - -
1996 3,144.0 - 1,800.0 - 1,200.0 - -
Total 68,030.9 11,212.5 29,014.9 1,516.5 23,122.4 588.5 94.1
Year Ex-Im. Bank Loan Jewish Refug. Resettle Grant Amer. Schools & Hosp. Grant Other Loan Coop. Devel. Grant Other Grant
1949 100.0 - - - - -
1950 - - - - - -
1951 35.0 - - - - -
1952 - - - - - -
1953 - - - - - -
1954 - - - - - -
1955 - - - - - -
1956 - - - - - -
1957 - - - - - -
1958 24.2 - - - - -
1959 3.0 - - - - -
1960 0.5 - - - - -
1961 29.8 - - - - -
1962 9.5 - - - - -
1963 11.2 - - - - -
1964 - - - - - -
1965 3.4 - - - - -
1966 - - - - - -
1967 9.6 - 1.0 - - -
1968 23.7 - 6.0 - - -
1969 38.6 - - - - -
1970 10.0 - 12.5 - - -
1971 31.0 - 2.5 - - -
1972 21.1 - 5.6 - - -
1973 21.1 50.0 4.4 - - -
1974 47.3 36.5 3.3 - - -
1975 62.4 40.0 2.5 - - 20.0
1976 104.7 15.0 3.6 - - -
TQ 12.6 - 1.3 - - -
1977 0.9 15.0 4.6 - - -
1978 5.4 20.0 5.4 - - -
1979 68.7 25.0 4.2 - - -
1980 305.9 25.0 4.1 - - -
1981 217.4 25.0 2.0 - 5.0 -
1982 6.5 12.5 3.0 17.5 5.0 -
1983 - 12.5 3.1 - 5.0 -
1984 - 12.5 4.1 - 5.0 -
1985 - 15.0 4.7 - 7.0 -
1986 15.0 12.0 5.5 - 10.0 -
1987 - 25.0 5.2 - 10.0 -
1988 - 25.0 4.9 - 13.5 -
1989 - 28.0 6.9 - 10.7 -
1990 - 29.9 3.5 - 14.4 -
1991 - 45.0 2.6 - 14.7 -
1992 - 80.0 3.5 - 16.5 -
1993 - 80.0 2.5 - 20.9 -
1994 - 80.0 2.7 - 14.5 -
1995 - 80.0 2.9 - 19.5 -
1996 - 80.0 3.3 - 14.0 50.0
Total 1218.5 868.9 121.4 17.5 185.7 70.0
Notes: a = less than $50,000
- = None
NA = Not Available
TQ = Transition Quarter, when the U.S. fiscal year changed from June to September.
FFP = Food for Peace

Cooperative Development Grant: Three programs are in the cooperative development category: Middle East
Regional Cooperation (MERC) intended for projects that foster economic growth and economic cooperation
between Israel and its neighbors; Cooperative Development Program (CDP); and the Cooperative Development
Research (CDR), both of which fund Israel’s foreign aid program. Israel received about one half of the $94
million MERC, and all of the $53 million CDP and $39 million CDR.

“Other Loan” is a CCC loan. “Other Grants” are $20 million in 1975 for a seawater desalting plant and $50
million in 1996 for anti-terrorism.

Definition of Aid: Under the category of foreign aid, some people include other funds transferred to Israel, such
as the $180 million for research and development of the Arrow missile, or the $7.9 billion in loan guarantees for
housing or settling Soviet Jews in Israel. None of these funds is included in this table.

Zdroj: SHARP, J. M. US Foreign Aid to Israel (online).

Tabuľka znázorňuje, že rozmach vojenských pôžičiek skutočne začal v 60-tych rokoch, dovtedy bola táto pomoc prakticky nulová. Od roku 1985 sa začína prax vojenských grantov (teda zrieknutia sa splatenia pôžičky) rozmáhať.

To isté môžeme pozorovať pri ekonomických pôžičkách, ktoré na začiatku 80-tych rokov končia a plne ich nahradili granty.

FFP – Food for Peace je organizovaný prostredníctvom USAID (U. S. Agency for International Development), zabezpečuje prácu na zabezpečenie zákl. potrieb, prípadne priamo potraviny do vybraných oblastí. FFP sa riadi myšlienkou prezidenta Dwighta D. Eisenhowera, ktorý FFP založil: „Food can be a powerful instrument for all the free world in building a durable peace.

(Pre vývoj situácie v rokoch 1997 až 2007 viď príloha č. 6.)

Seriál

 1. Americko-izraelské vztahy
 2. Americko-izraelské vztahy: 1 Úvod
 3. Americko-izraelské vztahy: 2 Historické determinanty vzťahu
 4. Americko-izraelské vztahy: 3 Vzájomné spojenectvo v rôznych oblastiach
 5. Americko-izraelské vztahy: 4 Záver
 6. Americko-izraelské vztahy: Prílohy
 7. Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitých skratiek
 8. Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitej literatúry

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.06.2010 📕10.735

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 3 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago