Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitých skratiek

Autor: Bc. Patrícia Šnapková 🕔︎︎ 👁︎ 9.790

AEW – Airborne Early warning (Radarový systém včasnej výstrahy)

AIPAC – American Israel Public Affairs Committee

Reklama

ASHA – American Schools and Hospitals Abroad Program

FFP – Food for Peace (Potraviny za mier)

FMCT – Fissile Material Cutoff Treaty (Dohoda o zákaze výroby štepných materiálov

na vojenské účely)

JPMG – Joint Political Military Group (Spoločná politicko-vojenská skupina)

JSAP – Joint Security Assistance Planning Group (Spoločná skupina pre plánovanie

bezpečnostnej pomoci)

Reklama

NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliancia)

NPT – Nuclear Non-Proliferation Treaty (Zmluva o nešírení jadrových zbraní)

OOP – Organizácia pre oslobodenia Palestíny

OSN – Organizácia Spojených Národov

QME – Qualitative Military Edge (Kvalitatívna vojenská prevaha)

RB OSN – Rada Bezpečnosti Organizácie Spojených Národov

USA – United States of America (Spojené štáty americké)

USAID – U.S. Agency for International Development

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více