Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitých skratiek

Autor : 🕔01.06.2010 📕3.402

Seriál

 1. Americko-izraelské vztahy
 2. Americko-izraelské vztahy: 1 Úvod
 3. Americko-izraelské vztahy: 2 Historické determinanty vzťahu
 4. Americko-izraelské vztahy: 3 Vzájomné spojenectvo v rôznych oblastiach
 5. Americko-izraelské vztahy: 4 Záver
 6. Americko-izraelské vztahy: Prílohy
 7. Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitých skratiek
 8. Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitej literatúry

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 29.590,- Kč
♡ Chci přispět

AEW – Airborne Early warning (Radarový systém včasnej výstrahy)

AIPAC – American Israel Public Affairs Committee

ASHA – American Schools and Hospitals Abroad Program

FFP – Food for Peace (Potraviny za mier)

FMCT – Fissile Material Cutoff Treaty (Dohoda o zákaze výroby štepných materiálov

na vojenské účely)

JPMG – Joint Political Military Group (Spoločná politicko-vojenská skupina)

JSAP – Joint Security Assistance Planning Group (Spoločná skupina pre plánovanie

bezpečnostnej pomoci)

NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliancia)

NPT – Nuclear Non-Proliferation Treaty (Zmluva o nešírení jadrových zbraní)

OOP – Organizácia pre oslobodenia Palestíny

OSN – Organizácia Spojených Národov

QME – Qualitative Military Edge (Kvalitatívna vojenská prevaha)

RB OSN – Rada Bezpečnosti Organizácie Spojených Národov

USA – United States of America (Spojené štáty americké)

USAID – U.S. Agency for International Development

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík

Seriál

 1. Americko-izraelské vztahy
 2. Americko-izraelské vztahy: 1 Úvod
 3. Americko-izraelské vztahy: 2 Historické determinanty vzťahu
 4. Americko-izraelské vztahy: 3 Vzájomné spojenectvo v rôznych oblastiach
 5. Americko-izraelské vztahy: 4 Záver
 6. Americko-izraelské vztahy: Prílohy
 7. Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitých skratiek
 8. Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitej literatúry

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.06.2010 📕3.402

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře