Vliv židovské diaspory v USA na americkou zahraniční politiku vůči izraelsko-palestinskému konfliktu

Autor: Kateřina Faltejsková 🕔︎︎ 👁︎ 12.100

Příloha č. 1: Dekret z Alhambry – vyhnání Židů ze Španělska v roce 1492

Reklama

Zdroj: The Edict of Expulsion of the Jews. Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture. Dostupné z WWW:https://www.sephardicstudies.org/decree.html>.

Příloha č. 2: Židovská populace ve Spojených státech v roce 2000

Zdroj: Distribution of the Jewish Population in the United States. Michael Patrick Leahy. Dostupné z WWW: https://michaelpatrickleahy.blogspot.com/2007/12/distribution-of-jewish-population-in.html>.

Příloha č. 3: Židovská populace ve srovnání s celkovou světovou populací mezi lety 1945 a 2010

Reklama

Zdroj: World Jewish Population 2010. The Hebrew University of Jerusalem. Dostupné z WWW: https://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdf>. s. 4.

Příloha č. 4: Země s největší židovskou populací k 1. 1. 2010

Zdroj: World Jewish Population 2010. The Hebrew University of Jerusalem. Dostupné z WWW: https://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdf>. s. 18. Vlastní zpracování.

Příloha č. 5: Metropole s největší židovskou populací k 1. 1. 2010

Zdroj: World Jewish Population 2010. The Hebrew University of Jerusalem. Dostupné z WWW: https://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdf>. s. 21. Vlastní zpracování.

Příloha č. 6: Židovský svět dnes

Zdroj: BARNAVI, Eli. Atlas univerzálních dějin židovského národa: od časů biblických praotců do současnosti. Praha: Victoria Publishing; Paris: Hachette, 1995. ISBN 80-7187-013-7. s. 278.

Příloha č. 7: Židovské hlasy v prezidentských volbách od roku 1948 do roku 2008

Reklama

Zdroj: Jewish Vote In Presidential Elections. Jewish Virtual Library. Dostupné z WWW: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/jewvote.html>. Vlastní zpracování.

Příloha č. 8: Prezidenti a ministři zahraničí USA od roku 1945 do současnosti

Zdroj: HINDLSOVÁ, Lucie. Dlouhá cesta k míru: (Bill Clinton a Blízký východ). Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-72-X. s. 154. Vlastní zpracování.

Příloha č. 9: Změna rozlohy izraelského území v roce 1967

Zdroj: SACHAR, H. M. Dějiny státu Izrael. Praha: Regia: Goldstein & Goldstein, 1999. ISBN 80-902484-4-6. s. 510.

Příloha č. 10: Izraelsko-egyptská mírová smlouva - 26. 3. 1979

Zdroj: SACHAR, H. M. Dějiny státu Izrael. Praha: Regia: Goldstein & Goldstein, 1999. ISBN 80-902484-4-6. s. 646.

Příloha č. 11: Camp David - 1979, Oslo I. – 1993


Mírová jednání mezi Egyptem a Izraelem v Camp Davidu. Zleva: Anwar Sadat, Jimmy Carter, Menachem Begin.

Zdroj: Egypt Radio Warns: Camp David Accord is Over. Now The End Begins. Dostupné z WWW: https://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=2005>.Jicchak Rabin, Bill Clinton a Jásir Arafat při uzavření mírové dohody Oslo I.

Zdroj: What do we want? Son of Hamas.Dostupné z WWW: https://sonofhamas.wordpress.com/category/palestine/>.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více