Main Menu
User Menu

11. pohyblivá technická základna [1962-1962]

11th Mobile Technical Base

     
Název:
Name:
11. pohyblivá technická základna
Originální název:
Original Name:
11. pohyblivá technická základna
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1962
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1962
Nástupce:
Successor:
11. dělostřelecká základna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1962-01.09.1962 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
15.01.1962-01.09.1962 Hranice
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.01.1962-01.09.1962
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
15.01.1962-01.09.1962 VÚ 6310 Hranice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 11. dělostřelecká základna
URL : https://www.valka.cz/11-pohybliva-technicka-zakladna-1962-1962-t55579#408216Verze : 0
MOD