Main Menu
User Menu
Reklama

Panovníci státních celků

Autor : 🕔24.11.2003 📕30.511
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Kapitoly

01. Sámova říše a Velká Morava (623 - 907)

02. Počátky Přemyslovské říše (? - 999)

03. Boleslav III. - Břetislav II. (999 - 1100)

04. Bořivoj II. - kníže Václav II. (1100 - 1192)

05. Přemyslovské dědičné království (1192 - 1306)

06. Od Jindřicha Korutanského po Zikmunda Lucemburského (1306 - 1437)

07. Albrecht Habsburský - Ludvík Jagellonský

08. Ferdinand I. Habsburský - Friedrich Falcký

09. Ferdinand II. - Karel VI.

10. Marie Terezie - Karel I.

11. Prezidenti období 1918 - 1948

12. Prezidenti období 1948 - 1989

13. Prezidenti od roku 1990

Stručný přehled všech vládců

Poznámka autora:

Roky u panovníků označují dobu vlády a u potomků rok narození (pokud je znám), tučně vyznačený potomek je budoucí král. V ženské linii toto není zaznamenáno, až na jednu výjimku. Nakonec bych chtěl poprosit všechny, kteří objeví v těchto údajích chybu a nebo vědí o více údajích pro doplnění, aby mi toto prostřednictvím e-mailu oznámili na dav.f@seznam.cz

Použitá literatura :
P. Čornej, J. Lockerová,P. Major : Panovníci českých zemí, Fragment, Praha 1992
Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Jiří Mikulec: Muži a milenci českých královen, Akropolis, Praha 1994
Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Jiří Mikulec: Děti a levobočci českých králů, Akropolis, Praha 1994
Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Jiří Mikulec: Ženy a milenky českých králů, Akropolis, Praha 1994
Rudolf Dvořák: Dějiny Markrabství moravského I. a II.díl, Patria, Brno
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔24.11.2003 📕30.511