Main Menu
User Menu

10. pěší divize [1921-1939]

10 Dywizja Piechoty


POLSKÁ REPUBLIKA 10 DYWIZJA PIECHOTY
10. PĚŠÍ DIVIZE

Datum vzniku 01.12.1921
Předchůdce 10. pěší divize
Datum zániku 27.08.1939
Následovník 10. pěší divize
Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast
Dislokace 12.1921-08.1939 Łódź
Velitelé divize 12.1921-03.1927 Małachowski hrabě Nałęcz, Stanisław
03.1927-??.1935 Olszyna-Wilczyński, Józef
??.1935-12.1937
12.1937-08.1939 Dindorf-Ankowicz, Franciszek
Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 28. pěší pluk
12.1921-08.1939 30. pěší pluk
12.1921-08.1939 31. pěší pluk
12.1921-10.1931 10. polní dělostřelecký pluk
10.1931-08.1939 10. lehký dělostřelecký pluk
??.1931-08.1939 10. telegrafní rota
Čestný název
Vyznamenání
Literatura
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-1921-1939-t70610#248882Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
10. pěší divize
Originální název:
Original Name:
10 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
10. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
10. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-23.03.1939 Sborová oblast IV [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.12.1921-DD.05.1939 Lodž
DD.05.1939-24.08.1939 Sieradz

Velitel:
Commander:
01.12.1921-01.08.1927 Małachowski-Nałęcz, Stanisław Oktawiusz (pułkownik/generał brygady (od 01.07.1923))
09.09.1927-29.10.1935 Olszyna-Wilczyński, Józef (generał brygady)
29.10.1935-24.08.1939 Dindorf-Ankowicz, Franciszek Józef (pułkownik/generał brygady (od DD.MM.1938))
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-13.10.1922 Gadomski, Władysław (kapitan Sztabu Generalnego)
13.10.1922-10.10.1923 Parafiński, Tadeusz Piotr (major Sztabu Generalnego)
10.10.1923-04.11.1925 Szafran, Jarosław Józef (major Sztabu Generalnego)
04.11.1925-11.06.1927 Walawski Stanisław (major Sztabu Generalnego)
11.06.1927-13.08.1929 Ciążyński, Bolesław (major Sztabu Generalnego)
13.08.1929-10.11.1931 Kluska, Marian (major dyplomowany)
10.11.1931-28.10.1932 Rzewuski, Karol (major dyplomowany)
28.10.1932-22.10.1935 Jamka, Stanisław (major dyplomowany)
22.10.1935-07.12.1938 Buchta Ernest (major dyplomowany)
07.12.1938-24.08.1939 Daniec, Tadeusz Władysław (major dyplomowany/podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-23.03.1939 28. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-23.03.1939 30 pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-23.03.1939 31 pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-31.12.1931 10. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-23.03.1939 10. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-23.03.1939 telegrafní rota 10. pěší divize [193R-1939]
23.05.1937-24.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 10. pěší divize [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/10_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Jarno, Witold: Garnizon Łódzki Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-1921-1939-t70610#386245Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Dindorf-Ankowicz, Franciszek (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Zientarski, Jan (pułkownik)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Daniec, Tadeusz Władysław (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Weiss, Bernard (kapitan dyplomowany artylerii)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Gay, Czesław (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Sawicki, Bohdan Klaudiusz (major)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Jaworski, Czesław (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník vacat
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Kaliciński, Mieczysław (kapitan)
dowódca 28 Pułku Piechoty velitel 28. pěšího pluku Commander of 28th Infantry Regiment Kurek, Wincenty II (podpułkownik)
dowódca 30 Pułku Piechoty velitel 30. pěšího pluku Commander of 30th Infantry Regiment Rutkowski, Stanisław Bożywoj (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 31 Pułku Piechoty velitel 31. pěšího pluku Commander of 31st Infantry Regiment Biegański, Stanisław Józef Tadeusz (podpułkownik dyplomowany, dr)
dowódca 10 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 10. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 10th Light Artillery Regiment Jasiński Marian I (podpułkownik dyplomowany)
dowódca kompanii łączności 10 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 10. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 10th Infantry Division Kurek, Hieronim (kapitan)
dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 10 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 10. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 10th Infantry Division Cwalino-Godziemba, Marian Miłosz (major)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-1921-1939-t70610#393058Verze : 0
MOD