Main Menu
User Menu

1. oddíl rušení radiolokátorů letounů [1995-1997]

1st Aircraft Radar Jamming Division

     
Název:
Name:
1. oddíl rušení radiolokátorů letounů
Originální název:
Original Name:
1. oddíl rušení radiolokátorů letounů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1995
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1997
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1995-30.09.1997 4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Dislokace:
Deployed:
01.01.1995-30.09.1997 České Budějovice, ? /

Velitel:
Commander:
01.01.1995-DD.MM.RRRR Faigl, Miroslav (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kronika útvarů VÚ 3234 a VÚ 2321 www.pasivnisystemy.53brigada.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/1-oddil-ruseni-radiolokatoru-letounu-1995-1997-t142115#460101Verze : 0