Main Menu
User Menu

4. radiotechnický pluk radioelektronického boje [1995-1997]

4th Electronic Warfare Regiment

     
Název:
Name:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Originální název:
Original Name:
4. radiotechnický pluk REB
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1995
Předchůdce:
Predecessor:
4. středisko radio elektronického rušení
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1997
Nástupce:
Successor:
42. radiotechnický prapor radioelektronického boje
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1995-30.06.1997 4. sbor protivzdušné obrany
01.07.1997-30.09.1997 Velitelství vzdušných sil
Dislokace:
Deployed:
01.01.1995-30.09.1997 České Budějovice, letiště
Velitel:
Commander:
01.01.1995-17.01.1996 Stejskal, František (Podplukovník)
18.01.1996-30.09.1997 Timko, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1995-30.09.1997 1. oddíl rušení radiolokátorů letounů
01.01.1995-30.09.1997 2. oddíl rušení radiolokátorů letounů
01.01.1995-30.09.1997 3. oddíl rušení VKV radiostanic letounů
01.01.1995-30.09.1997 Provozní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1995-30.09.1997 VÚ 3234 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Kronika útvarů VÚ 3234 a VÚ 2321
www.pasivnisystemy.53brigada.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/4-radiotechnicky-pluk-radioelektronickeho-boje-1995-1997-t93684#350919Verze : 0