Main Menu
User Menu

1. dělostřelecká brigáda [1945-1945]

1st Artillery Brigade

     
Název:
Name:
1. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
1. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1945
Nástupce:
Successor:
3. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.12.1945 Velitelství dělostřelectva I. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.12.1945 Louny, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.12.1945 Maštalíř, František (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.12.1945 Dělostřelecký pluk 301
01.10.1945-01.12.1945 Dělostřelecký pluk 351
01.10.1945-01.12.1945 Dělostřelecký pluk 352

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (1. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/1-delostrelecka-brigada-1945-1945-t195932#563913Verze : 1
MOD