Main Menu
User Menu

1. brigáda pohraniční stráže [1950-1951]

1st Border Guard Brigade

     
Název:
Name:
1. brigáda pohraniční stráže
Originální název:
Original Name:
1. brigáda pohraniční stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.10.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 46
Datum zániku:
Disbanded:
19.03.1951
Nástupce:
Successor:
5. brigáda pohraniční stráže
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.10.1950-19.03.1951 Velitelství pohraniční stráže
Dislokace:
Deployed:
12.10.1950-19.03.1951 Cheb, ? /

Velitel:
Commander:
12.10.1950-19.03.1951 Okrouhlík, František (major pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
12.10.1950-19.03.1951 Švorc, Jiří (
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1951-19.03.1951 1. prapor 1. brigády pohraniční stráže
01.01.1951-19.03.1951 2. pohraniční prapor
01.01.1951-19.03.1951 3. pohraniční prapor
01.01.1951-19.03.1951 4. pohraniční prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
12.10.1950-19.03.1951 PS-Ú 8842
Zdroje:
Sources:
Pulec, M.: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. In: Sešity ÚDV 13. Praha, 2006, s. 7-169.
Vaněk, P.: Nástin organizačního vývoje 5. brigády pohraniční stráže Cheb v letech 1951-1990. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra 3. Praha 2005, s. 233-300.3-300.
URL : https://www.valka.cz/1-brigada-pohranicni-straze-1950-1951-t184393#570231Verze : 7
MOD