Main Menu
User Menu

Velitelství Pohraniční stráže [1949-1952]

Headquarters of the Border Guard

     
Název:
Name:
Velitelství Pohraniční stráže
Originální název:
Original Name:
Velitelství Pohraniční stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.11.1949
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1952
Nástupce:
Successor:
Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
14.11.1949-23.05.1950 Ministerstvo vnitra
23.05.1950-01.07.1952 Ministerstvo národní bezpečnosti
Dislokace:
Deployed:
14.11.1949-01.07.1952 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
14.11.1949-01.01.1951 Pavel, Josef ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.11.1949-10.04.1951 Plavební oddíl Bratislava
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor I
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor II
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor III
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor IV
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor IX
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor V
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor VI
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor VII
14.11.1949-01.01.1951 Pohraniční prapor VIII
14.11.1949-12.10.1950 Pohraniční prapor XIV
12.10.1950-19.03.1951 1. brigáda pohraniční stráže
12.10.1950-19.03.1951 2. brigáda pohraniční stráže
12.10.1950-19.03.1951 3. brigáda pohraniční stráže
12.10.1950-19.03.1951 4. brigáda pohraniční stráže
12.10.1950-19.03.1951 5. brigáda pohraniční stráže
12.10.1950-19.03.1951 Pohraniční oddíl IV
19.03.1951-15.01.1952 11. pohraniční oddíl
19.03.1951-01.05.1952 5. brigáda pohraniční stráže
19.03.1951-01.05.1952 7. brigáda pohraniční stráže
10.04.1951-20.06.1952 Poříční oddíl Bratislava
10.04.1951-20.06.1952 Poříční oddíl Komárno
01.01.1952-01.05.1952 3. brigáda pohraniční stráže
01.01.1952-01.05.1952 4. brigáda pohraniční stráže
15.01.1952-01.07.1952 11. brigáda Pohraniční stráže

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 9600
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 1/2003
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-Pohranicni-straze-1949-1952-t87029#322340Verze : 4
MOD