Main Menu
User Menu

5. brigáda pohraniční stráže [1951-1967]

5th Border Guard Brigade

     
Název:
Name:
5. brigáda pohraniční stráže
Originální název:
Original Name:
5. brigáda pohraniční stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
1. brigáda pohraniční stráže
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1967
Nástupce:
Successor:
5. pohraniční brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.03.1951-01.05.1952 Velitelství pohraniční stráže
01.05.1952-01.07.1954 Hlavní správa pohraniční a vnitřní stráže
01.07.1954-01.01.1964 Hlavní správa pohraniční stráže
01.01.1964-01.01.1966 Hlavní správa pohraniční a vnitřní stráže
01.01.1966-01.09.1967 Velitelství pohraniční stráže
Dislokace:
Deployed:
19.03.1951-01.09.1967 Cheb, ? /

Velitel:
Commander:
19.03.1951-10.06.1951 Okrouhlík, František (major pěchoty)
10.06.1951-20.10.1951 Marcij, Ilja (
20.10.1951-22.04.1953 Peprný, Karel (štábní kapitán pěchoty)
22.04.1953-22.12.1954 Galus, Antonín (
23.12.1954-12.10.1955 Ambroz, Otakar (
01.11.1955-30.09.1956 Pokorný, Vladimír (
30.09.1956-01.01.1964 Kroch, Lubomír (
01.01.1964-01.05.1964 Duda, Miroslav (
01.05.1964-01.09.1967 Janů, Jaroslav (
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
19.03.1951-01.09.1951 Švorc, Jiří (
01.09.1951-01.11.1954 Pokorný, Vladimír (
01.11.1954-23.12.1954 Ambroz, Otakar (
23.12.1954-01.11.1955 Šedivý, Ondřej (
01.11.1955-03.09.1956 Henyš, Rudolf (
03.09.1956-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
19.03.1951-01.04.1966 1. prapor 5. brigády pohraniční stráže
19.03.1951-01.04.1966 2. pohraniční prapor
19.03.1951-01.04.1966 3. pohraniční prapor
19.03.1951-01.04.1966 4. pohraniční prapor
01.04.1953-01.10.1964 5. pohraniční prapor
01.10.1964-01.04.1966 1. pohraniční prapor
01.04.1966-01.09.1967 1. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 10. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 11. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 12. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 2. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 3. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 4. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 5. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 6. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 7. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 8. pohraniční rota
01.04.1966-01.09.1967 9. pohraniční rota

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1953 Řád republiky
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, M.: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. In: Sešity ÚDV 13. Praha, 2006, s. 7-169.
Vaněk, P.: Nástin organizačního vývoje 5. brigády pohraniční stráže Cheb v letech 1951-1990. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra 3. Praha 2005, s. 233-300.
URL : https://www.valka.cz/5-brigada-pohranicni-straze-1951-1967-t86395#570266Verze : 4
MOD