Main Menu
User Menu

Bavorské království [1806-1918]

Königreich Bayern

     
Název:
Name:
Bavorské království
Originální název:
Original Name:
Königreich Bayern
Hlavní město:
Capital:
Mnichov
Státní zřízení:
Government System:
konstituční monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled bavorských panovníků
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Bavorská armáda
Rozloha:
Area:
75865 1) km2
Geografická poloha:
Location :
střední Evropa (dnes
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouské císařství / Rakousko-Uhersko
Saské království
Pruské království
Francouzské císařství / Francouzské království / Francouzská republika / Francouzské císařství
Württemberské království
Hessenské kurfistří
Bádenské arcivévodství
Švýcarská konfederace....
Vznik:
Independence:
01.01.1806 zmenou z Bavorské vévodství (kurfistří)
Zánik:
Dissolution:
12.11.1918 Svobodný stát Bavorsko (od 17.01.1871 súčasť Německého císařství)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
bavorové, švábové
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
01.01.1806-DD.MM.1835

DD.MM.1835-12.11.1918
Poznámka:
Note:
1) v roku 1900
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Bavaria
cs.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Bavorske-kralovstvi-1806-1918-t119072#409145Verze : 0
MOD
Bavorské kráľovstvo vzniklo 01.01.1806, keď sa dovtedajší vojvoda Maxmilián IV. Bavorský - od roku 1799 panovník Bavorského kurfirstva bol v Mníchove oficiálne prehlásený za kráľa Maxmiliána I. Bavorského. Bavorské kráľovstvo formálne zaniklo až v roku 1918 (11/1918, po zániku cisársskej moci v Nemeckej ríši) a vznikol Slobodný štát Bavorsko. S skutočnosti bolo Bavorské kráľovstvo súčasťou Nemeckého cisárstva od roku 1871, pričom si ponechaloi urité znaky vlastnej štátnosti, okrem iného panovníka, vlastné ozbrojené sily (ktoré boli súčasťou cisárskych jednotiek) a diplomatické zastúpenie v zahraničí.Zdroj: cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bavorske-kralovstvi-1806-1918-t119072#336265Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Bavorske-kralovstvi-1806-1918-t119072#641033Verze : 0
MOD