Main Menu
User Menu

10. divize tankových granátníků [1943-1945]

10th Tank Grenadier Division

10. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
10. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
10. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
10. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1943-DD.07.1943 XXXXVII. tankový sbor
DD.07.1943-DD.08.1943 rezerva
DD.08.1943-DD.09.1943 XXIII. armádní sbor
DD.09.1943-DD.12.1943 XXIV. tankový sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 rezerva
DD.01.1944-DD.03.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.03.1944-DD.05.1944 XXXX. armádní sbor
DD.05.1944-DD.07.1944 XXXXIV. armádní sbor
DD.07.1944-DD.08.1944 rezerva
DD.08.1944-DD.08.1944 XXIX. armádní sbor
DD.10.1944-DD.01.1945 ve výstavbě (in Aufstellung)
DD.01.1945-DD.02.1945 XXXXVIII. tankový sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 rezerva
DD.04.1945-DD.05.1945 XXIV. tankový sbor
DD.05.1945-08.05.1945 XI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
23.06.1943-DD.MM.RRRR Řezno, ? /

Velitel:
Commander:
23.06.1943-02.10.1943 Schmidt, August (Generalleutnant)
02.10.1943-23.12.1943 Mikosch, Hans (Oberst)
23.12.1943-01.03.1944 Schmidt, August (Generalleutnant)
01.03.1944-dd.04.1944 Ackermann, Walter (Oberst)
dd.04.1944-30.09.1944 Schmidt, August (Generalleutnant)
30.09.1944-28.11.1944 Herold, Walter (Generalmajor)
01.12.1944-20.01.1945 Vial, Alexander (Oberst)
21.01.1945-09.02.1945 Schmidt, August (Generalleutnant)
10.02.1945-11.02.1945 Scholze, Georg (Oberst)
12.02.1945-08.05.1945 Koßmann, Karl-Richard (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.06.1943-05.10.1944 Maizière, Ulrich de (Oberstleutnant)
05.10.1944-20.01.1945 Schall, Wolfgang (Major)
20.01.1945-08.05.1945 Berckel, Helmut (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
13.06.1943-DD.08.1944 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 10
13.06.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 20
13.06.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 41
13.06.1943-DD.08.1944 Oddíl stíhačů tanků 10
13.06.1943-08.05.1945 Tankový průzkumný oddíl 110
DD.10.1943-DD.08.1944 Tankový oddíl 7
DD.11.1944-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 10
DD.11.1944-08.05.1945 Tankový dělostřelecký pluk 10
DD.11.1944-08.05.1945 Tankový oddíl 7
DD.11.1944-08.05.1945 Ženijní prapor (motorizovaný) 10
01.12.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 20
01.12.1944-19.01.1945 Pluk tankových granátníků 41

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
10. divize tankových granátníků byla téměř zničena v srpnu 1944. Byla přeskupena a doplněna a v říjnu 1944 se vrátila zpět na frontu jako Kampfgruppe 10. Panzergrenadier-Division. V lednu 1945 byla znovu téměř zničena, ale už v únoru 1945 se opět vrací na frontu stále jako Kampfgruppe 10. Panzergrenadier-Division.
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.axishistory.com
de.wikipedia.org
www.okh.it
www.feldgrau.com
portal.ehri-project.eu
URL : https://www.valka.cz/10-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9943#392536Verze : 3
MOD
10. Panzergrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/10-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9943#30314Verze : 0
MOD
1943Divizní jednotky 10 Division Units 10 Divisions-Einheit 10
tankový průzkumný oddíl 110 Armor Reconnaissance Section 110 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 110
protitankový oddíl 10 Anti-tank Section 10 Panzerjäger-Abteilung 10
ženijní prapor (motorizovaný) 10 Pioneer Battalion (motorized) 10 Pionier-Bataillon (motorisiert) 10
zpravodajský oddíl 10. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Intelligence Section 10 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 10
polní doplňovací prapor 10 Field Replacement Battalion 10 Felderstatz-Bataillon 10
velitelství podpůrných jednotek 10. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 10 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 10
administrativní služba 10. divize tankových granátníků Administrative Service 10 Verwaltungsdienste 10
zdravotnická služba 10. divize tankových granátníků Medical Service 10 Sanitätsdienste 10
1944-1945Divizní jednotky 10 Division Units 10 Divisions-Einheit 10
tankový oddíl 7 Armor Section 7 Panzer-Abteilung 7
tankový průzkumný oddíl 110 Armor Reconnaissance Section 110 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 110
protitankový oddíl 10 Anti-tank Section 10 Panzerjäger-Abteilung 10
ženijní prapor (motorizovaný) 10 Pioneer Battalion (motorized) 10 Pionier-Bataillon (motorisiert) 10
zpravodajský oddíl 10. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Intelligence Section 10 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 10
polní doplňovací prapor 10 Field Replacement Battalion 10 Felderstatz-Bataillon 10
velitelství podpůrných jednotek 10. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 10 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 10
administrativní služba 10. divize tankových granátníků Administrative Service 10 Verwaltungsdienste 10
zdravotnická služba 10. divize tankových granátníků Medical Service 10 Sanitätsdienste 10
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/10-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9943#392537Verze : 0
MOD
10. Panzergrenadier-Division bojovala na východní forntě od 06/ do 08/ 1944, po utrpění těžkých ztrát v bitvě u Kyjeva a později na Dněstru byla stažena k doplnění. Na frontu se vrátila jako kampfgruppe s Panzer-Bataillon 110 a Panzergrenadier-Regiment 41 byl zrušen.


kapitulovala na území ČSR Rudé armádě.Velitel:
Generalleutnant August Schmidt (13.6. 1943 - 2.10. 1943)
Generalleutnant Hans Mikosch (2.10. 1943 - 23.12. 1943)
Generalleutnant August Schmidt (23.12. 1943 - ?.09/ 1944)
Generalmajor Walter Herold (?.09/ 1944 - 28.11. 1944)
Oberst Alexander Vial (28.11. 1944 - ?.01/ 1945)
Generalmajor Karl-Richard Koßmann (?.01/ 1945 - 8.5. 1945)


Operace:
Východní fronta střední sektor (06/ 1943 - 08/ 1943)
Východní fronta jižní sektor (08/ 1943 - 08/ 1944)
doplňování (08/ 1944 - 11/ 1944)
Východní fronta střední sektor (11/ 1944 - 01/ 1945)
Československo (01/ 1945 - 05/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/10-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9943#30315Verze : 0
MOD