Main Menu
User Menu

155. polní výcviková divize [1944-1945]

155th Field Training Division / 155. Feldausbildungs-Division

     
Název:
Name:
155. polní výcviková divize
Originální název:
Original Name:
155. Feldausbildungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.11.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.02.1945
Nástupce:
Successor:
155. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.12.1944-11.02.1945 Zwade, Georg (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/155-polni-vycvikova-divize-1944-1945-t9844#462761Verze : 0
MOD