Main Menu
User Menu

381. polní výcviková divize [1942-1943]

381st Field Training Division / 381. Feldausbildungs-Division

     
Název:
Name:
381. polní výcviková divize
Originální název:
Original Name:
381. Feldausbildungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
26.02.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.09.1942-26.02.1943 Hlavní velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.09.1942-26.02.1943 Eisenstuck, Hellmuth (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/381-polni-vycvikova-divize-1942-1943-t9843#462766Verze : 0
MOD