Main Menu
User Menu

390. polní výcviková divize [1942-1944]

390th Field Training Division / 390. Feldausbildungs-Division

     
Název:
Name:
390. polní výcviková divize
Originální název:
Original Name:
390. Feldausbildungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
19.07.1944
Nástupce:
Successor:
390. zajišťovací divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.09.1942-19.07.1944 Hlavní velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.09.1942-01.02.1943 Hartmann, Walter (General der Artilerie)
01.02.1943-03.05.1943 Wittmann, August (Generalleutnant)
03.05.1943-19.07.1944 Bergen, Hans (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/390-polni-vycvikova-divize-1942-1944-t9840#462788Verze : 1
MOD
Operace:
Východní fronta - střední sektor (09/1942 - 06/1944)
URL : https://www.valka.cz/390-polni-vycvikova-divize-1942-1944-t9840#30075Verze : 0
MOD