Main Menu
User Menu

117. myslivecká divize [1943-1945]

117th Jaeger Division

117. Jäger-Division

     
Název:
Name:
117. myslivecká divize
Originální název:
Original Name:
117. Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
717. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1943-DD.06.1943 Velitelství německých jednotek v Chorvatsku
DD.06.1943-DD.07.1943 Skupina armád E
DD.07.1943-DD.10.1944 LXVIII. armádní sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 ? (Schneckenberger)
DD.11.1944-DD.01.1945 LXVIII. armádní sbor
DD.01.1945-DD.04.1945 XXXIV. armádní sbor ke zvláštnímu určení
DD.04.1945-DD.05.1945 6. armáda
DD.05.1945-08.05.1945 I. tankový sbor SS Leibstandarte
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.05.1943-10.07.1944 Le Suire, Karl von (General der Gebirgstruppe)
10.07.1944-10.03.1945 Wittmann, August (Generalleutnant)
10.03.1945-08.05.1945 Kreppel, Hans (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.1943-01.11.1944 Barth, Walter (Oberstleutnant)
05.12.1944-08.05.1954 Lämpe, ? (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 737
01.04.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 749
01.04.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 670
01.04.1943-08.05.1945 Divizní jednotky 117
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/117-myslivecka-divize-1943-1945-t9797#392481Verze : 0
MOD
117. Jäger-Division
URL : https://www.valka.cz/117-myslivecka-divize-1943-1945-t9797#29971Verze : 0
MOD
1943-1945Divizní jednotky 117 Division Units 117 Divisions-Einheit 117
průzkumný oddíl 117 Reconnaissance Section 117 Aufklärungs-Abteilung 117
protitankový oddíl 117 Anti-tank Section 117 Panzerjäger-Abteilung 117
ženijní prapor 117 Pioneer Battalion 117 Pionier-Bataillon 117
polní doplňovací prapor 670 Field Replacement Battalion 670 Felderstatz-Bataillon 670
spojovací oddíl 117. myslivecké divize Division Signal Section 117 Divisions-Nachrichten-Abteilung 117
velitelství podpůrných jednotek 117. myslivecké divize Commander of Division Supply Troop 117 Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 117
administrativní služba 117. myslivecké divize Administration Service 117 Verwaltungsdienste 117
zdravotnická služba 117. myslivecké divize Medical Service 117 Sanitätsdienste 117
veterinární rota 117 Veterinary Company 117 Veterinär-Kompanie 117
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/117-myslivecka-divize-1943-1945-t9797#392482Verze : 0
MOD
117. Jäger-Division byla umístěna v Řecku a strážila Peloponés do léta 1944. V průběhu ústupových bojů s partyzány utrpěla těžké ztráty. Bojovou činnost zakončila na východní frontě v Rakousku.


Velitel:
General der Gebirgstruppen Karl von le Suire (1.5. 1943 - 10.7. 1944)
Generalleutnant August Wittmann (10.7. 1944 - 10.3. 1945)
Generalmajor Hans Kreppel (10.3. 1945 - 8.5. 1945)


Operace:
Řecko (05/ 1943 - 09/ 1944)
Balkan a Rakousko (09/ 1944 - 05/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/117-myslivecka-divize-1943-1945-t9797#29972Verze : 0
MOD
Organizace:


749. Jäger Regiment - 749.myslivecký pluk
757. Jäger Regiment - 757.myslivecký pluk
570. Artillery Regiment - 570.dělostřelecký pluk
1. Battalion - 1.prapor
2. Battalion - 2.prapor
3. Battalion - 3.prapor
117. Panzerjäger Battalion - 117.protitankový prapor
117. (Bicycle) Reconnaissance Battalion - 117.průzkumný prapor na kolech
117. Feldersatz Battalion - 117.polní doplňovací prapor
117. Signals Battalion - 117.spojovací prapor
117. Pioneer Battalion - 117.ženijní prapor
zásobovací jednotky
URL : https://www.valka.cz/117-myslivecka-divize-1943-1945-t9797#29973Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


4.43-5.43
Befh. Kroatien
---
E
Sarajevo


6.43
Záloha
---
E
Řecko


7.43-8.43
LXVIII . Armeekorps
---
E
Peloponés


9.43
LXVIII . Armeekorps
11. ital. Armee
E
Peloponés


10.43-9.44
LXVIII . Armeekorps
Heeres Gruppe E
F
Peloponés


10.44
Schneckenberger
Armee-Abt. Serbien
F
Bělehrad


11.44-12.44
LXVIII . Armeekorps
2. Pz. Armee
F
Bosna


1.45-3.45
XXXIV . Armeekorps
Heeres Gruppe E
F
Syrmien


4.45
Záloha
6. Armee
Süd
Niederdonau


5.45
I . SS Korps
6. Pz. Armee
Ostmark
Štýrsko
URL : https://www.valka.cz/117-myslivecka-divize-1943-1945-t9797#123973Verze : 0
MOD