Main Menu
User Menu

42. myslivecká divize [1943-1945]

42nd Jaeger Division

42. Jäger-Division

     
Název:
Name:
42. myslivecká divize
Originální název:
Original Name:
42. Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.12.1943
Předchůdce:
Predecessor:
187. záložní divize
Datum zániku:
Disbanded:
24.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.12.1943-DD.03.1944 ?
DD.03.1944-DD.05.1944 Velitelství Srem
DD.05.1944-DD.06.1944 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.06.1944-DD.08.1944 LXXV. armádní sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 ? (Jahn)
DD.09.1944-DD.02.1945 XIV. tankový sbor
DD.02.1945-24.04.1945 LXXIV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.01.1944-26.04.1944 Brauner von Haydringen, Joseph (Generalleutnant)
26.04.1944-24.04.1945 Jost, Walter (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
05.03.1944-15.09.1944 Mitlacher, Otto (Oberstleutnant)
15.09.1944-DD.MM.1945 Mangelsdorff, Georg von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1944-24.04.1945 Dělostřelecký pluk 142

Ručně vyplněné položky:
22.12.1943-24.04.1945 Myslivecký pluk 25
22.12.1943-24.04.1945 Myslivecký pluk 40
22.12.1943-24.04.1945 Dělostřelecký pluk 142
22.12.1943-24.04.1945 Divizní jednotky 142
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/42-myslivecka-divize-1943-1945-t9792#391627Verze : 0
MOD
42. Jäger-Division
URL : https://www.valka.cz/42-myslivecka-divize-1943-1945-t9792#29957Verze : 0
MOD
1943-1945


Divizní jednotky 142 Division Units 142 Divisions-Einheit 142
polní doplňovací prapor 142 Field Replacement Battalion 142 Felderstatz-Bataillon 142
horská protiletadlová rota 142 Mountain Anti-aircraft Company 142 Gebirgs-Flak-Kompanie 142
protitankový oddíl 142 Anti-tank Section 142 Panzerjäger-Abteilung 142
průzkumný oddíl 142 Reconnaissance Section 142 Aufklärungs-Abteilung 142
ženijní prapor 142 Pioneer Battalion 142 Pionier-Bataillon 142
spojovací oddíl 42. myslivecké divize Jaeger Division Signal Section 142 Jäger-Divisions-Nachrichten-Abteilung 142
velitelství podpůrných jednotek 42. myslivecké divize Commander of Jaeger Division Supply Troop 142 Kommandeur der Jäger-Divisions-Nachschubtruppen 142
administrativní služba 42. myslivecké divize Administration Service 142 Verwaltungsdienste 142
zdravotnická služba 42. myslivecké divize Medical Service 142 Sanitätsdienste 142
veterinární rota 142 Veterinary Company 142 Veterinär-Kompanie 142Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/42-myslivecka-divize-1943-1945-t9792#391633Verze : 0
MOD
42. Jäger-Division ve vzdala v Itálii v 05/ 1945.


Velitel:
Generalleutnant Josef Brauner von Haydringen (1.1. 1944 - 26.4. 1944)
Generalleutnant Walter Jost (26.4. 1944 - 24.4. 1945)


Operace:
Chorvatsko (01/ 1944 - 03/ 1944)
Maďarsko (03/ 1944 - 05/ 1944)
Jugoslávie (05/ 1944 - 07/ 1944)
Italie (07/ 1944 - 05/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/42-myslivecka-divize-1943-1945-t9792#29958Verze : 0
MOD
Organizace:


25. Jäger Regiment - 25.myslivecký pluk
40. Jäger Regiment - 40.myslivecký pluk
142. Artillery Regiment - 142.dělostřelecký pluk
1. Battalion - 1.prapor
2. Battalion - 2.prapor
3. Battalion - 3.prapor
4. Battalion - 4.prapor
zásobovací jednotky
URL : https://www.valka.cz/42-myslivecka-divize-1943-1945-t9792#29959Verze : 0
MOD