Main Menu
User Menu

8. armáda [1943-1944]

8th Army / 8. Armee

     
Název:
Name:
8. armáda
Originální název:
Original Name:
8. Armee
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Kempfův armádní oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
26.03.1944
Nástupce:
Successor:
Wöhlerova armádní skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1943-22.08.1943 ?
22.08.1943-26.03.1944 Skupina armád Jih
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.08.1943-26.03.1944 Wöhler, Otto (General der Infanterie)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.08.1943-26.03.1944 Speidel, Hans (Generalleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1943-13.10.1943 Velitelství armádní týlové oblasti 595
DD.08.1943-DD.MM.RRRR Oddíl těžkých stíhačů tanků 560
DD.08.1943-25.02.1944 Těžký tankový oddíl 503
DD.09.1943-DD.03.1944 III. tankový sbor
DD.09.1943-DD.01.1944 XI. armádní sbor
DD.09.1943-DD.10.1943 XXXXII. armádní sbor
DD.09.1943-26.03.1944 XXXXVII. tankový sbor
13.10.1943-26.03.1944 Velitelství armádní týlové oblasti 558
29.10.1943-31.10.1943 1. tanková divize
DD.10.1943-DD.11.1943 XXIV. tankový sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXXVIII. tankový sbor
07.11.1943-10.11.1943 1. tanková divize
26.11.1943-03.03.1944 Meyerova těžká tanková rota
DD.01.1944-26.03.1944 Armádní oddíl stíhačů tanků 721
DD.01.1944-DD.02.1944 Těžký dělostřelecký oddíl (motorizovaný) III/139
DD.02.1944-DD.03.1944 389. pěší divize
DD.02.1944-02.03.1944 XXXXII. armádní sbor
01.03.1944-DD.03.1944 Raketometná brigáda 1
DD.03.1944-26.03.1944 1. tanková divize SS Leibstandarte SS Adolf Hitler
DD.03.1944-26.03.1944 Lehký dělostřelecký oddíl (motorizovaný/RSO) II./818
DD.03.1944-26.03.1944 Lehký dělostřelecký oddíl (motorizovaný/RSO) III./818

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Armee-Oberkommando 8 (AOK 8)
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
http://www.feldgrau.com/
http://www.axishistory.com/
URL : https://www.valka.cz/8-armada-1943-1944-t9704#434578Verze : 0
MOD
8. armáda / 8. Armee, Armeeoberkommando 8 [1943-1945]


Velitelství armády vzniklo 22. srpna 1943 přejmenováním z velitelství Kempfovy armádní skupiny. Nacházelo se v poli, podléhalo velitelství Skupiny armád Jih [1943-1944], od dubna 1944 velitelství Skupiny armád Jižní Ukrajina [1944], od září 1944 velitelství Skupiny armád Jih [1944-1945] a od května 1945 velitelství Skupiny armád Východní marka [1945]. Mělo charakter vrchního polního velitelství / Oberkommando.


Součástí armády bylo:
velitelství armády s přímo podřízenými armádními jednotkami,
III. tankový sbor [1942-1945] (září 1943 - únor 1944),
IV. armádní sbor [1943-1944] (duben 1944 - září 1944),
VII. armádní sbor [1934-1944] (březen 1944 - srpen 1944),
XI. armádní sbor [1943-1945] (srpen 1943 - únor 1944),
XVII. armádní sbor [1938-1945] (květen 1944 - leden 1945),
XXIV. tankový sbor [1942-1945] (říjen 1943 - listopad 1943),
XXIX. armádní sbor [1940-1945] (říjen 1944 - březen 1945),
XXXX. tankový sbor [1942-1945] (březen 1944 - srpen 1944),
XXXXII. armádní sbor [1940-1945] (září 1943 - říjen 1943 a únor 1943 - březen 1943),
XXXXIII. armádní sbor [1940-1945] (duben 1945 - květen 1945),
XXXXVII. tankový sbor [1942-1945] (září 1943 - duben 1944),
XXXXVIII. tankový sbor [1942-1945] (říjen 1943),
XXXXIX. horský sbor [1940-1945] (květen 1944 - červenec 1944),
LII. armádní sbor [1940-1944] (únor 1944 - březen 1944),
LVII. tankový sbor [1942-1945] (duben 1944 - srpen 1944),
LXXII. armádní sbor [1944-1945] (únor 1945 - duben 1945),
Tankový sbor Feldherrnhalle [1944-1945] (leden 1945 - květen 1945).


Veliteli armády byli:
generál pěchoty Otto Wöhler (srpen 1943 - prosinec 1944),
generál horských jednotek Hans Kreysing (prosinec 1944 - květen 1945).


Velitelství armády 8. května 1945 bezpodmínečně kapitulovalo.
URL : https://www.valka.cz/8-armada-1943-1944-t9704#175487Verze : 0
MOD