Main Menu
User Menu

Vintrlík, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Vintrlík
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Vintrlík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.02.1917 Plotiště nad Labem ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Velitelské letky
- velitel Leteckého oddílu
- velitel 7. leteckého oddílu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Správní archiv Olomouc; Osobní karta
Vojenský historický oddíl Praha - Fond útvaru
"Od Ansonů až k Airbusůmů - Svět křídel Cheb 2017
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Vintrlik-Josef-t205002#582338Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Vintrlík
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Vintrlík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1923-30.06.1928 Obecná škola Plotiště nad Labem
01.09.1928-30.06.1921 Reálná škola Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.02.1937-30.11.1937 Pilotní škola, Letecký pluk 3, Nitra /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.03.1949 podporučík letectva
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
30.09.1972 podplukovník
01.10.1972 podplukovník v záloze
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1951-11.01.1953 Velitel : 2. dopravní letka
12.01.1953-01.11.1954 Velitel : Velitelský roj
01.11.1954-01.10.1959 Velitel : Velitelská letka
01.10.1959-01.09.1961 Velitel : Letecký oddíl
01.09.1961-DD.MM.RRRR Velitel : 7. letecký oddíl
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Velitel : 7. letecký oddíl

Ručně vyplněné položky:
01.10.1936-31.01.1937 vojenská základní služba, Letecký pluk 4
01.12.1937-15.03.1939 pilot, Letecký pluk 5, Brno
09.05.1945-26.06.1945 pilot, Letecká základna Hradec Králové
27.06.1945-31.03.1946 pilot-frekventant přeškolovacího kursu Letecké učiliště
01.04.1946-16.05.1946 pilot-frekventant přeškolovacího kursu vícemotorových letounů, u Letecký pluk 25 Plzeň
17.05.1946-30.08.1946 pilot, Navigační škola Letecké učiliště
01.09.1946-03.04.1950 pilot, Navigační škola, Letecká vojenská akademie
04.04.1950-08.10.1950 pilot, Letecký dopravní pluk 1
09.10.1950-31.12.1950 pilot, Československé aerolinie1)
01.01.1951-31.10.1951 pilot 1. letecký dopravní pluk Kbely
12.01.1953-01.11.1954 velitel velitelského roje 1. letecký dopravní pluk Kbely
01.11.1969-21.05.1970 V kádrové disposici velitele 7. armády protivzdušné obrany státu
21.05.1970-29.04.1971 Důstojník pro mezinárodní lety, Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
29.04.1971-13.05.1972 starší důstojník, Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

Poznámka:
Note:
1) Na výnos Hlavní kádrové správy čj. 194192 (kádrová výpomoc Ministerstva národní obrany po propuštění dopravních pilotů - bývalých příslušníků RAF)
Zdroje:
Sources:
Správní archiv Olomouc, Osobní karta
Vojenský historický oddíl Praha - Fond útvaru
"Od Ansonů až k Airbusůmů - Svět křídel Cheb 2017
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Vintrlik-Josef-t205002#582342Verze : 5