Main Menu
User Menu

Nové Mesto nad Váhom, Dolní kasárny [1928-2006]

Nové Mesto nad Váhom, Bottom Barracks

     
Název:
Name:
Nové Mesto nad Váhom, Dolní kasárny
Originální název:
Original Name:
Dolné kasárne Nové Mesto nad Váhom
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Nové Mesto nad Váhom
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°44'38.39"N 17°49'35.33"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1928 novovybudované
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
27.09.1938-03.10.1938
9. divise
9th Division
27.09.1938-18.11.1938
Telegrafní prapor 9
9th Signal Battalion
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství dělostřelectva 9. divise
Artillery Command of the 9th Division
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství telegrafního vojska 9. divise
Signal Command of the 9th Division
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství ženijního vojska 9. divise
Engineer Command of the 9th Division
02.05.1939-01.10.1940
Ženijní pluk
Engineer Regiment
02.05.1939-01.10.1940
Ženijní prapor I
1st Engineer Battalion
01.10.1940-07.07.1941
Pionýrska rota 1/11
1st Engineer Company of the 11th Engineer Battalion
01.10.1940-07.07.1941
Pionýrska rota 2/11
2nd Engineer Company of the 11th Engineer Battalion
01.10.1940-07.07.1941
Pionýrský prapor 11
11th Engineer Battalion
01.10.1940-30.08.1944
Sborový pionýrsky park 11
11th Engineer Store of Corps
19.10.1941-30.08.1944
Pionýrska rota 2/11
2nd Engineer Company of the 11th Engineer Battalion
19.10.1941-30.08.1944
Pionýrský prapor 11
11th Engineer Battalion
01.08.1943-30.08.1944
Pionýrska rota 1/11
1st Engineer Company of the 11th Engineer Battalion
DD.06.1945-01.10.1945
Oblastní ženijní sklad 4
4th Area Engineer Store
07.09.1945-17.09.1946
Ženijní prapor V/4 /mostový/
5th Engineer Battalion /bridge/
01.10.1945-01.10.1947
Ženijní sklad 2
2nd Engineer Store
15.11.1945-01.07.1948
Vojenský železniční sklad 2
2nd Military Railways Store
01.10.1947-01.12.1950
Ženijní sklad 4
4th Engineer Store
01.12.1950-01.11.1954
2. ženijní sklad
2nd Engineer Store
01.11.1954-31.10.1992
2. okruhový ženijní sklad
2nd District Engineer Store
01.11.1956-01.09.1961
2. okruhová ženijní opravna
2nd District Engineer Repair
01.09.1961-01.07.1989
3. pobočka
3rd Detachment
31.10.1992-31.12.1992
3. ženijní sklad
3rd Engineer Store
31.12.1992-31.12.1992
3. ženijní opravovna a sklad
3rd Engineer Repair and Store
01.10.1995-30.09.2004
5. základna a opravna spojovacího materiálu
5th Base and Repair of Signal Material
01.10.1995-01.10.2004
5. základna a opravna ženijního materiálu
5th Engineer Material Base


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2006 scivilnené
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Dolni-kasarny-1928-2006-t92405#455372Verze : 1
MOD
Fotogaléria dolných skladov - www.pramen.info


Stred areálu:
48°44'38.39"N 17°49'35.33"E
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Dolni-kasarny-1928-2006-t92405#455410Verze : 2
MOD
V materiáli spracovanom v roku 1998 pri príležitosti 70. výročia vzniku útvaru sa o vzniku kasárni píše, že pozemky na výstavbu vybralo MNO v Dolných Samotách v roku 1925 a v roku 1928 začali ženisti kasárne budovať. V novobudované kasárne boli určené ako sklady ženijného materiálu a okrem tejto úlohy zabezpečovali aj opravy ženijného materiálu a skladovanej munície.
V roku 1931 bola v kasárňach vytvorená Posádková správa a k 20.07.1931 sa do kasárni presunul aj Vojenský telegrafný sklad a vznikol Ženijný a telegrafný sklad, neskôr rozšírený aj o spojovaciu opravovňu.


Zdroj: https://www.ozt.sk/70ZOZM.php
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Dolni-kasarny-1928-2006-t92405#627729Verze : 1
MOD