Main Menu
User Menu

Velkoněmecká říše [1943-1945]

Greater German Reich / Großdeutsches Reich

     
Název:
Name:
Velkoněmecká říše
Originální název:
Original Name:
Großdeutsches Reich
Hlavní město:
Capital:
Berlín
Státní zřízení:
Government System:
nacistický totalitární režim
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Adolf Hitler
Karl Dönitz
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Branná moc (Wehrmacht)
- pozemní síly (Heer)
- letectvo (Luftwaffe)
- námořnictvo (Kriegsmarine)


Paramilitárni složky (Schutzstaffel - SS)
Rozloha:
Area:
633786 km2
Geografická poloha:
Location :
Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Spojené království Velké BRitánie a Severního Irska (ve válce), Švédsko, Sovětský svaz (ve válce), Rumunské království (ve válce od roku 1944), Slovenská republika, Maďarské království, Bulharské království (ve válce od roku 1944), Turecká republika, Chorvatsko, Italské království (ve válce od roku 1943), Lichtenštajsko, Švýcarsko, Španělsko
Vznik:
Independence:
DD.MM.1943
Zánik:
Dissolution:
11.05.1945
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Němci a podrobené národy Evropy
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
rozloha (1939)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
URL CZ: https://www.valka.cz/Velkonemecka-rise-1943-1945-t90801#339554Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Greater-German-Reich-Grossdeutsches-Reich-t90801#339554Version : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


1.2.910 Narodil se brigádny generál Wilhelm Antrup (veliteľ KG 55)


28.2.1865 Narodil se generálmajor Friedrich Franz von Huth (velitel: 93. pěší pluk)


3.9.1865 Narodil se generál pěchoty Karl Bardolf (Držiteľ Rytierského kríža Vojenského rádu Márie Terézie.)


7.7.1867 Narodil se generál pěchoty Ernst Hasse
20.8.1867 Narodil se generálmajor Ralph von Egidy (štábní důstojník Reichswehru)30.4.1868 Narodil se generál pěchoty Friedrich Karl von Loßberg (velitel: Skupinové velitelství 1)30.4.1868 Narodil se generál pěchoty Georg Frotscher (inspektor pěchoty)


7.5.1868 Narodil se generálmajor Willy von Fuchs (velitel: Zajatecký tábor Xa)

16.10.1868 Narodil se generál pěchoty Franz Xaver von Epp


18.3.1869 Narodil se generál pěchoty Wilhelm Adolf Reinhard


16.7.1869 Narodil se SS-Obergruppenführer Oskar Schwerk (příslušník Štábu Říšského vedoucího SS)
24.10.1869 Narodil se generálmajor Hugo von Abercron (průkopník letectví)


18.3.1870 Narodil se generál pěchoty Hermann Reinicke


23.8.1870 Narodil se generál pěchoty Friedrich von Esebeck


24.8.1870 Narodil se generálmajor Fritz Grundtmann
20.1.1871 Narodil se Generálporučík Erich von Botzheim (velitel zajateckého tábora Oflag IV B)5.10.1871 Narodil se generálmajor Kurt Hartwich (velitel: Polní velitelství 722, St. Lo)


29.10.1871 Narodil se - Othmar Albrecht (Veliteľ medicínskeho oddelenia Untere Donau (26.08.1939-30.09.1943))


13.12.1871 Narodil se generálmajor Detlev von Estorff (velitel: Výstrojní úřad Hannover)


18.4.1872 Narodil se generálporučík Eduard von Rotberg (velitel: Polní velitelství 679)


29.4.1872 Narodil se generál pěchoty Erich Wöllwarth


22.5.1872 Narodil se generálporučík Richard Heß (velitel: 2. dělostřelecký pluk)
9.7.1872 Narodil se Generálmajor Kurt Schoenfelder (velitel: 168. náhradní dělostřelecký pluk)


10.9.1872 Narodil se kontradmirál Walter Isendahl


6.11.1872 Narodil se generál protiletadlových jednotek Hugo Grimme


19.3.1873 Narodil se generálmajor Friedrich Kleinhans (velitel: Zajatecký tábor Stalag IX.B)


24.7.1873 Narodil se generálporučík Heinrich von dem Hagen (velitel zajateckých táborů ve Vojenském okruhu VI, Münster)
27.7.1873 Narodil se generálmajor Otto Biermann


22.8.1873 Narodil se generálmajor Georg Haeublein (velitel: Zajatecký tábor Stalag XIII A)
29.10.1873 Narodil se generálporučík Wilhelm Faupel (německý velvyslanec v Madridu)
24.12.1873 Narodil se Generálmajor Karl von Kurz (velitel: 3. pluk zemských střelců)


25.12.1873 Narodil se Generálporučík Nikolaus Schemmel (velitel zajateckého tábora Oflag VII B)


1.1.1874 Narodil se kontradmirál Adalbert Zuckerschwerdt


8.5.1874 Narodil se generálmajor Hans Adalbert von Stockhausen


12.5.1874 Narodil se generálmajor Heinrich von Kummer (vojenský velitel města Weimar)


18.6.1874 Narodil se generálmajor Martin Otto (velitel: 52. náhradní pěší pluk)


27.6.1874 Narodil se generálporučík Cordt von Brandis (velitel: 15. pěší pluk)27.8.1874 Narodil se Generálmajor Wilhelm von Ditfurth (náčelník štábu: Vyšší velitelství XXXVII)


6.9.1874 Narodil se generálmajor Wilhelm Faessig22.9.1874 Narodil se Generálmajor Kurt Eberhard (velitel: Polní velitelství 195
)


14.10.1874 Narodil se kontradmirál Hans Erler


13.11.1874 Narodil se generálporučík Albert von Rotberg


4.12.1874 Narodil se generálmajor Theodor Ertel (velitel: Polní velitelství VII)13.12.1874 Narodil se kontradmirál Friedrich Hilbig


5.1.1875 Narodil se generálmajor Emil Klie (velitel: 33. náhradní dělostřelecký pluk)


29.1.1875 Narodil se kontradmirál Karl von Bodecker


1.4.1875 Narodil se generálporučík Kurt Schreiber (velitel: Divize č. 430)


7.5.1875 Narodil se generálmajor Heinrich Schubert (velitel: Polní velitelství 752)10.8.1875 Narodil se generálmajor Philipp Hinkelbein


12.8.1875 Narodil se generálmajor Wilhelm von Müller-Rienzburg


19.8.1875 Narodil se generálmajor Otto Kaldrack (velitel: Polní velitelství 503)
18.10.1875 Narodil se generál pěchoty Karl von Prager


9.11.1875 Narodil se generálmajor Hans Friedrichs (velitel: vojenský výcvikový prostor Ohrduf)


25.12.1875 Narodil se generál pěchoty Rudolf Schniewindt


24.2.1876 Narodil se generál pěchoty Kurt von Greiff
21.4.1876 Narodil se generál jezdectva Franz von Dalwigk zu Lichtenfels (veliteľ III. armádneho zboru)
28.4.1876 Narodil se generálmajor Georg Naegelsbach6.5.1876 Narodil se generálmajor Gustav Stilgebauer


19.6.1876 Narodil se generálporučík Max von Diringshofen (velitel: Divize č. 401)


7.7.1876 Narodil se Generálporučík Eduard Klutmann (vojenský velitel města Toruň)


24.8.1876 Narodil se generál jezdectva Georg Brandt (velitel: Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXIII)
26.8.1876 Narodil se generálporučík Jesko von Puttkamer (velitel: Vojenský výcvikový prostor Döberitz)


2.9.1876 Narodil se generálporučík Ivo von Trotha (velitel: 432. divize zvláštního urření)


5.9.1876 Narodil se generál polní maršál Wilhelm Josef Franz von Leeb (veliteľ Armádnej skupiny Sever)


17.10.1876 Narodil se generálmajor Karl Boesser (vyšší důstojník administrativní služby)


6.11.1876 Narodil se generál tankových jednotek Oswald Lutz (Šéf mechanizovaných jednotiek)


14.11.1876 Narodil se generálmajor Erich Petter (vojenský velitel města Frankfurt nad Mohanem)
6.12.1876 Narodil se generál jezdectva Curt Ludwig von Gienanth


8.1.1877 Narodil se generálmajor Friedrich Gombart (velitel: Zajatecký tábor Stalag 311 (XI. C), Bergen-Belsen)


11.4.1877 Narodil se generálporučík Oskar Schellbach (velitel: Korück 582)


28.4.1877 Narodil se generál pěchoty Hans Schmidt (veliteľ 260. pešej divízie)6.5.1877 Narodil se generálmajor Max Nichterlein
24.5.1877 Narodil se generálmajor Theobald von Hülst (ředitel Úřadu pro psychologické testování VI)


28.5.1877 Narodil se generálmajor Heinrich Erler (velitel zajateckých táborů ve Vojenské správní oblasti III)
15.6.1877 Narodil se generálporučík Ernst Hamel


7.7.1877 Narodil se generálmajor Alfred Beckmann (velitel: Polní velitelství 199)


9.10.1877 Narodil se generálmajor Adolf Hans Brause


27.10.1877 Narodil se generálporučík Wilhelm Adam (Inspektor dopravních jednotek, OKH)


26.12.1877 Narodil se generálmajor Johannes Hochbaum (velitel: Polní velitelství 757. Paříž)12.3.1878 Narodil se generál delostřelectva Erich von dem Busse-Ippenburg


18.3.1878 Narodil se generálporučík Arthur Boltze (velitel: Divize č. 154)


20.3.1878 Narodil se Kontradmirál Wilhelm Buße


9.4.1878 Narodil se generálporučík Karl von Leistner (velitel: 413. divize zvláštního určení)


18.4.1878 Narodil se generálmajor Gustav Adolf von Wulffen (velitel: Pěší divize Postupim)


17.5.1878 Narodil se generálporučík Franz Auer (náčelník pařížské služebny Armádního vyzbrojovacího úřadu)


16.6.1878 Narodil se generálporučík Hugo Höfl (velitel 206.pěší divize 1.9.1939-10.6.1942)


22.8.1878 Narodil se generálporučík Eugen Höberth (velitel: Hlavní polní velitelství Krakov)8.9.1878 Narodil se generál pěchoty Siegfried Hänicke (veliteľ XXXVIII. armádneho zboru)


23.10.1878 Narodil se generál pěchoty Max Bock (Držiteľ Rytierskeho kríža s dubovými ratolesťami.)


25.10.1878 Narodil se generálmajor Walter Traenckner (velitel: zajatecký tábor Oflag IV D)


29.10.1878 Narodil se generál pěchoty Alexander von Falkenhausen (vojenský guvernér pre Belgicko)


15.11.1878 Narodil se generálporučík Ludwig Müller (velitel: Divize č. 424)


1.1.1879 Narodil se Generálmajor Hans-Albert Bade


15.1.1879 Narodil se generál pěchoty Fritz Koch (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


31.3.1879 Narodil se admirál Richard Foerster


11.4.1879 Narodil se generálporučík Fritz Haselmayr (velitel: Polní velitelství 569)


17.4.1879 Narodil se generálmajor Anton Unger (velitel: Vojenský výcvikový prostor Döllersheim)


18.4.1879 Narodil se generálmajor Johann Adametz


29.4.1879 Narodil se generálporučík Reinhard von Westrem zum Gutacker (velitel zajateckého tábora Oflag XIII A)


16.5.1879 Narodil se generál pěchoty Wolfgang Fleck


20.5.1879 Narodil se Generálmajor Georg Neymann


5.6.1879 Narodil se generál jezdectva Günther von Pogrell


8.6.1879 Narodil se generálmajor Hans-Richard Lorenz
9.7.1879 Narodil se Generálmajor Friedrich Rabsilber
14.7.1879 Narodil se Generálmajor Gerhard Schimrigk (velitel zajateckého tábora Stalag 340)


15.9.1879 Narodil se generálmajor Richard Schacke (inspektor Náborové komise Norimberk)


14.10.1879 Narodil se generálmajor Friedrich von Kriebel


21.10.1879 Narodil se generál pěchoty Friedrich Roese23.10.1879 Narodil se generálmajor Hugo Schefold (velitel: Polní velitelství 520)


6.11.1879 Narodil se generálmajor Bruno Scultetus (velitel: 281. zajišťovací divize)


9.11.1879 Narodil se Kontradmirál Erich Mahrholz (velitel: Pobřežní velitelství Pomořansko)


11.11.1879 Narodil se generálmajor Friedrich Borchers


15.3.1880 Narodil se generál pěchoty Wolfgang Muff


12.4.1880 Narodil se generálmajor Egon von Ploetz (velitel: Polní velitelství 749)


7.5.1880 Narodil se generál pěchoty Karl von Roques
10.5.1880 Narodil se kontradmirál Arno Spindler


12.5.1880 Narodil se generálmajor Ernst Steinkopf-Hartig


8.7.1880 Narodil se Generálmajor Willy Plewig (důstojník pěchoty)


3.8.1880 Narodil se Generálmajor Waldemar Berka (velitel: Vojenská správní oblast Nisa)


26.8.1880 Narodil se generálmajor Richard Bulcke (velitel: Polní velitelství 723)


11.10.1880 Narodil se generálmajor Alexander von Ruville


13.10.1880 Narodil se generál delostřelectva Erich Kühlenthal19.10.1880 Narodil se generálmajor Erich Glodkowski (velitel: Vojenská správní oblast Essen II)


9.11.1880 Narodil se generál jezdectva Diether von Boehm-Bezing (velitel: 252. pěší divize
)
11.11.1880 Narodil se generálmajor August Brauer (velitel: 332. dělostřelecký pluk)


13.11.1880 Narodil se generálporučík Ernst Schaumburg (velitel: 225. pěší divize)


7.12.1880 Narodil se generálmajor Ernst von Kurnatowski (velitel: Polní velitelství 605, La Roche sur Yon)


8.12.1880 Narodil se SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS Franz Breithaupt


18.12.1880 Narodil se generálmajor Hilmar Lüer


6.1.1881 Narodil se generál tankových jednotek Ernst Feßmann (veliteľ 3. tankovej divízie)
16.2.1881 Narodil se generálporučík Theopil Gautier


20.2.1881 Narodil se generál pěchoty Maximilian Schwandner


15.3.1881 Narodil se generálporučík Johannes Lentzsch


20.4.1881 Narodil se generálporučík Paul Gerhardt (velitel: 311. pěší divize)


29.4.1881 Narodil se generál dělostřelectva Oskar Vogl (veliteľ 167. pešej divízie)


30.4.1881 Narodil se generálmajor Adolf Röpnack


7.5.1881 Narodil se generálporučík Hans-Joachim von Stumpfeld
28.5.1881 Narodil se generálporučík Hermann Starke
30.5.1881 Narodil se generál polní maršál Georg Karl Friedrich Wilhelm von Küchler (veliteľ Armádnej skupiny Sever)


31.5.1881 Narodil se generálporučík Ulrich von Waldow (velitel: Divize č. 151
)


3.6.1881 Narodil se generálmajor Erich von Falkenhayn


17.6.1881 Narodil se generál delostřelectva Emil Leeb


22.6.1881 Narodil se generálmajor Jakob Ohnacker (odvlečen NKVD, pohřešován)26.6.1881 Narodil se generálporučík Friedrich von Wilmowsky (velitel: 1. jezdecká divize)
30.6.1881 Narodil se generálmajor Fritz Crato (velitel: Vojenská správní oblast Düsseldorf)


8.8.1881 Narodil se generál polní maršál Paul Ludwig Ewald von Kleist (veliteľ 1. tankovej armády
)
26.8.1881 Narodil se generálporučík Feodor Spruner von Mertz


26.8.1881 Narodil se Generálmajor Friedrich Heyl (velitel: Vojenská správní oblast Mnichov)
1.9.1881 Narodil se generálporučík Wilhelm Hederich (velitel severovýchodní Francie, Dijon)


1.10.1881 Narodil se generálmajor Walter Kossack (velitel: Dělostřelecké velitelství 18
)


2.10.1881 Narodil se generálmajor Walter Schade (velitel: 629. pěší pluk)


4.10.1881 Narodil se generál polní maršál Heinrich Alfred Hermann Walther von Brauchitsch (veliteľ pozemnej armády (OKH))14.10.1881 Narodil se generál delostřelectva Friedrich von Boetticher


25.10.1881 Narodil se generálmajor Maximilian Lindenau (velitel: 609. zajišťovací pluk)


3.11.1881 Narodil se generálporučík Heinrich Döhla (velitel: Divize č. 537)


8.11.1881 Narodil se admirál Gottfried Hansen


9.11.1881 Narodil se generálporučík Walter Büchs (velitel: 30. pěší divize)


9.11.1881 Narodil se kontradmirál Wilhelm Rümann


14.11.1881 Narodil se generálmajor Albert Wolf


15.11.1881 Narodil se kontradmirál Franz Claassen (velitel: Velitelství námořnictva C)


29.11.1881 Narodil se generálmajor Erwin Becké


2.1.1882 Narodil se admirál Walter Gladisch


27.1.1882 Narodil se generálmajor Bruno Giehrach


22.2.1882 Narodil se Generálporučík Johann Kubena


26.2.1882 Narodil se generál dělostřelectva Walther Lucht (Držiteľ Rytierskeho kríža s Dubovými ratolesťami.)


15.4.1882 Narodil se generál pěchoty Erich Raschick (veliteľ 4. pešej divízie)


19.4.1882 Narodil se generálmajor Fritz Salitter (velitel: Polní velitelství 768)


22.4.1882 Narodil se generálporučík Robert Praetorius (Inspektor Náborové inspekce Drážďany)


27.4.1882 Narodil se generálmajor Paul Diesener (velitel: 693. pěší pluk)


29.4.1882 Narodil se generálporučík Kurt Müller (velitel: 286. zajišťovací divize)6.5.1882 Narodil se generál pěchoty Kurt Liese


24.5.1882 Narodil se generálmajor Arnold von Beßel (velitel: 709. pěší divize)


29.5.1882 Narodil se generál delostřelectva Otto Grün
12.6.1882 Narodil se generálporučík Winfred von der Schulenburg (spáchal sebevraždu)


25.6.1882 Narodil se generál pěchoty Erwin Oßwald
17.7.1882 Narodil se admirál Otto Groos


16.8.1882 Narodil se generálporučík Theodor Groppe (velitel: 214. pěší divize)


24.8.1882 Narodil se generálporučík Johann Pflugbeil (velitel: 221. pěší divize)


1.10.1882 Narodil se generálmajor Wolfgang Deininger
6.10.1882 Narodil se generál letectva Waldemar Klepke


13.10.1882 Narodil se generálmajor Iwan von Ilsemann (vojenský přidělenec na velvyslanectví v Bernu)


13.10.1882 Narodil se generálporučík Bernhard Rust


20.10.1882 Narodil se generál pěchoty Erich Lüdke


20.10.1882 Narodil se generálporučík Karl Zwengauer (inspektor Náborové inspekce Lipsko)
30.10.1882 Narodil se generál polní maršál Günther Adolf Ferdinand von Kluge (veliteľ 4. armády)


4.11.1882 Narodil se generálporučík Hans Nuber15.11.1882 Narodil se generál jezdectva Theodor Brantner


18.12.1882 Narodil se generálporučík Oskar van Ginkel (velitel: 583. vojenská týlová oblast)


17.2.1883 Narodil se generálporučík Wilhelm Baur de Betaz
23.2.1883 Narodil se generál ženijních jednotek Walter Kuntze (veliteľ XXIV. armádneho zboru)


9.3.1883 Narodil se generálmajor Franz Fehn (velitel: 713. pěší divize)


10.3.1883 Narodil se generálporučík Karl Leitner


13.3.1883 Narodil se kontradmirál Reinhold Knobloch


20.3.1883 Narodil se generál letectva Otto Langemeyer


1.4.1883 Narodil se generál ženijních jednotek Alfred Jacob


10.4.1883 Narodil se generál delostřelectva Rudolf Kämpfe
18.4.1883 Narodil se kontradmirál Fritz Conrad


20.4.1883 Narodil se generálporučík Joachim Peltz (velitel: Vojenský výcvikový prostor Münster)
10.5.1883 Narodil se generál pěchoty Rudolf Lüters


12.5.1883 Narodil se generál letectva Erich Quade (veliteľ Vysokej leteckej školy letectva v Berlíne)


16.5.1883 Narodil se generál protiletadlových jednotek Emil Zenetti


2.6.1883 Narodil se generálporučík Hans von Kempski (velitel: 199. pěší divize)


10.6.1883 Narodil se generálporučík Ferdinand Bock von Wülfingen (Inspektor Náborové inspekce Berlín)


10.7.1883 Narodil se generálplukovník Johannes Albrecht Blaskowitz (veliteľ 8. armády
)
1.8.1883 Narodil se kontradmirál Oswald Paul


17.8.1883 Narodil se generál pěchoty Alfred Wäger


2.10.1883 Narodil se generál protiletadlových jednotek Friedrich Hirschauer


2.10.1883 Narodil se generálporučík Karl Mehnert (vojenský velitel města Drážďany)


20.10.1883 Narodil se generálporučík Max von Hartlieb-Walsporn (velitel: Divize č. 179)


27.10.1883 Narodil se generálmajor Georg von Neufville (velitel: 195. pěší pluk)


4.11.1883 Narodil se generálporučík Maximilian Renz (velitel: Divize č. 430)


6.11.1883 Narodil se generál letectva Eduard Dransfeld (inšpektor dopravného letectva)


8.11.1883 Narodil se generálporučík Karl Graf (velitel: 277. pěší divize
)


14.11.1883 Narodil se generálmajor Gotthold Schaefer (velitel: Polní velitelství 678)


15.11.1883 Narodil se generálplukovník Günther Rüdel (inšpektor protilietadlového delostrelectva.)


19.11.1883 Narodil se generálmajor Georg von Priem (velitel: Polní velitelství 674)


28.11.1883 Narodil se generálmajor Hans von Hanstein


11.12.1883 Narodil se generálporučík Gustav Sieß


17.12.1883 Narodil se Generálmajor Max Hoffmann (vojenský velitel města Stuttgart)


28.12.1883 Narodil se generál dělostřelectva Walter Petzel (veliteľ XXI. vojenskej oblasti)
1.1.1884 Narodil se generálmajor Heinrich Claes1.1.1884 Narodil se Generálmajor Walther Grosse (velitel: Vyšší ženijní velitelství 18)


2.1.1884 Narodil se generálmajor Hermann Leythäuser (velitel: Vojenský výcvikový prostor Elsenborn)


9.1.1884 Narodil se generálmajor Rudolf von Voigtländer


18.1.1884 Narodil se generál admirál Hermann Böhm (veliteľ inšpektorátu námorníctva)


28.1.1884 Narodil se SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS Gottfried Klingemann (velitel: 2. pěší brigáda SS (mot.)
)


2.2.1884 Narodil se viceadmirál Theodor Arps


16.2.1884 Narodil se Generálporučík Friedrich-Wilhelm von Rothkirch und Panthen (velitel: 13. pěší divize (motorizovaná)
)


18.3.1884 Narodil se námořní kapitán Max Fink (velitel: Velitelství námořní obrany Normandie)


9.4.1884 Narodil se generál pěchoty Kuno-Hans von Both (veliteľ 21. pešej divízie
)


16.4.1884 Narodil se generálporučík Moritz Andreas (velitel: 208. pěší divize)


7.5.1884 Narodil se generálporučík Wilhelm von Waldenfels20.5.1884 Narodil se generál letectva Bernhard Waber (veliteľ Leteckej oblasti XXX. Belehrad)


23.5.1884 Narodil se generálmajor Georg von Döhren (velitel: 712. pěší divize)


24.5.1884 Narodil se generálmajor Erich Dommenget


27.5.1884 Narodil se generálmajor Heinrich Lechner (velitel: 331. pěší pluk
)

8.6.1884 Narodil se generálmajor Siegfried Runge (velitel: 279. pěší pluk)


27.6.1884 Narodil se generál pěchoty Theodor Petsch (veliteľ IX. vojenskej oblasti)
30.6.1884 Narodil se generálmajor Heinrich Aschenbrandt (velitel: Polní velitelství 238)


14.7.1884 Narodil se generálmajor Wilhelm Heider


29.7.1884 Narodil se generálporučík Alfred Jacobi (velitel: 201. zajišťovací divize)


2.9.1884 Narodil se generálmajor Heinrich Vierkorn (Inspektor námořních ženijních jednotek)


19.9.1884 Narodil se generálporučík Udo Franssen


29.9.1884 Narodil se kontradmirál Johannes Strauch


1.10.1884 Narodil se viceadmirál Wolf von Trotha (velitel: 2. admiralát stanice Severní moře)


8.10.1884 Narodil se generálmajor Max Hesse


18.10.1884 Narodil se generál-admirál Karl Witzell (vedúci Hlavného námorného vyzbrojovacieho úradu)20.10.1884 Narodil se generálporučík Ernst Hammer (veliteľ 190. pešej divízie)


21.10.1884 Narodil se generálporučík Georg von Apell (Náčelník štábu Skupinového veliteľstva pozemného vojska 2.)


22.10.1884 Narodil se generálporučík Alexander Goeschen (velitel: 213. zajišťovací divize)


30.10.1884 Narodil se generálporučík Justin von Obernitz (velitel: 24. pěší divize
)


30.10.1884 Narodil se generálporučík Karl-Wilhelm von Schlieben (velitel: 208. pěší divize
)17.11.1884 Narodil se generálporučík Hans Leykauf (Předseda Výzbrojní komise VIII)


19.11.1884 Narodil se generál pěchoty Franz Mattenklott (veliteľ XXXXII. armádneho zboru)


5.12.1884 Narodil se kontradmirál Siegfried Claassen


18.1.1885 Narodil se generál pěchoty Viktor von Schwedler (Držiteľ Rytierskeho kríža.)
7.2.1885 Narodil se generál polní maršál Hugo Sperrle (veliteľ 3. leteckej armády)


21.2.1885 Narodil se SS-Oberführer Hermann Pister (velitel koncentračních táborů: Hinzert, Buchenwald)


1.3.1885 Narodil se generálporučík Hermann Hugo Hoegner


25.3.1885 Narodil se generál zdravotnictva (Generaloberststabsarzt) Siegfried Adolf Handloser (náčelník zdravotnické služby Wehrmachtu)


26.3.1885 Narodil se generál tankových jednotek Friedrich Kirchner (Veliteľ LVII. tankového zboru)


31.3.1885 Narodil se SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS Karl Fischer von Treuenfeld (velitel: VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský))


10.4.1885 Narodil se generál delostřelectva Christian Hansen


11.4.1885 Narodil se kontradmirál Rudolf Schulte


12.4.1885 Narodil se generálplukovník Hermann Hoth (veliteľ 3. tankovej skupiny
)


15.4.1885 Narodil se generál horských jednotek Franz Böhme (veliteľ 32. pešej divízie)


15.4.1885 Narodil se Fregatní kapitán Hans Rose (velitel U-2
)


17.4.1885 Narodil se generál pěchoty Baptist Knieß (Velitel : LXXXV. armádní sbor)


17.4.1885 Narodil se kontradmirál Heinrich Gebhardt
1.5.1885 Narodil se generál pěchoty Walther Lichel (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


8.5.1885 Narodil se generálporučík Georg von Kutzleben


16.5.1885 Narodil se generálporučík Max Dennerlein (velitel: 290. pěší divize
)20.5.1885 Narodil se generálplukovník Alexander Löhr (velitel skupiny armád E)26.5.1885 Narodil se admirál Hans Fechter


26.5.1885 Narodil se generálmajor René Ritter


28.5.1885 Narodil se generál letectva Hellmuth Felmy (veliteľ Skupinového veliteľstva letectva 2)


21.6.1885 Narodil se generál pěchoty Friedrich Materna (veliteľ XX. armádneho zboru)


22.6.1885 Narodil se generálmajor Maximilian Voitl


13.8.1885 Narodil se generálporučík Walter Behschnitt (velitel: 15. pěší divize
)


18.8.1885 Narodil se generálmajor Gerhard Dohne


12.9.1885 Narodil se generál letectva Hugo Schmidt30.9.1885 Narodil se generál letectva Walther Wecke


2.10.1885 Narodil se generál letectva Walter Musshoff


12.10.1885 Narodil se generálmajor Friedrich von Unger (velitel, 196. pěší divize)


12.10.1885 Narodil se generálporučík Ernst Goettke (důstojník dělostřelectva)


18.10.1885 Narodil se generálporučík Erich Denecke (velitel: 246. pěší divize)


26.10.1885 Narodil se generálmajor Lothar von Seydlitz-Kurzbach


29.10.1885 Narodil se generálporučík Paul Mahlmann (velitel: 320. pěší divize)


29.10.1885 Narodil se generálporučík Karl Maderholz (velitel: 320. pěší divize)
30.10.1885 Narodil se generál polní maršál Albert Kesselring (veliteľ skupiny armád C)


19.11.1885 Narodil se Generálmajor Hans Hüttner (velitel: 167. pěší divize)


24.11.1885 Narodil se SS-Sturmbannführer Christian Wirth (Veliteľ akcie T4.
)1.1.1886 Narodil se Generálmajor Ernst Wening (velitel: 715. pěší divize)1.1.1886 Narodil se kontradmirál Otto Thedsen


26.1.1886 Narodil se generálmajor Otto von Goeldel (velitel: Polní velitelství 1038)


16.2.1886 Narodil se generálmajor Otto Schneider (velitel: Polní velitelství 298)


19.2.1886 Narodil se generálporučík Josef Rußwurm (velitel: 293. pěší divize)


18.3.1886 Narodil se viceadmirál Lothar von Arnauld de la Periére (velitel, Velitelství námořnictva Bretaň)


18.3.1886 Narodil se generálporučík Philipp Linn (Inspektor ženijních jednotek)


26.3.1886 Narodil se generálporučík Ernst Otto (velitel: Pevnostní ženijní velitelství VIII)


9.4.1886 Narodil se generál jezdectva Rudolf Koch-Erpach


12.4.1886 Narodil se generálporučík Ferdinand von Zepelin (inspektor Náborové inspekce Hannover)


14.4.1886 Narodil se generálmajor Erich von Kirchbach (velitel: Polní velitelství 533, Troyes)


18.4.1886 Narodil se generál letectva Karl Kitzinger (vojensky okupačný veliteľ Francúzska)


18.4.1886 Narodil se generálmajor Adolar-Hermann Wuppermann


29.4.1886 Narodil se generálporučík Johannes Zuckertort (velitel: Vyšší dělostřelecké velitelství 306)


30.4.1886 Narodil se generálmajor Elard von Loewenstern (Zomrel v sovietskom zajatí.)


16.5.1886 Narodil se generálmajor Hans Cabanis (vojenský velitel města Magdeburg)


16.5.1886 Narodil se generálporučík Georg Carp (velitel Armádní týlové oblasti 559)


25.5.1886 Narodil se generál letectva Bernhard Kühl (generálny inšpektor letectva)

19.6.1886 Narodil se generálporučík Friedrich Bremer (velitel: 34. pěší divize)


30.6.1886 Narodil se generálporučík Herbert Stimmel (velitel: 98. pěší divize
)


30.6.1886 Narodil se kontradmirál Erich Haeker


10.7.1886 Narodil se generálporučík Jenö von Egan-Krieger


26.7.1886 Narodil se generálporučík Kurt Wolff (velitel Divize č. 428
)


27.7.1886 Narodil se generálporučík Franz Müller-Michels


28.8.1886 Narodil se generálporučík Iwan Heunert (velitel: 58. pěší divize)


30.8.1886 Narodil se admirál Günther Guse


31.8.1886 Narodil se generál letectva Ludwig Wolff (veliteľ Leteckej oblasti XI. Hannover)


13.9.1886 Narodil se admirál Otto Hormel


13.9.1886 Narodil se Viceadmirál Karl Thäter (velitel Námořní školy Kiel)


22.9.1886 Narodil se generálmajor Carl-Siegfried von Mayer (velitel: Polní velitelství 533)


30.9.1886 Narodil se generál admirál Wilhelm Marschall (veliteľ ťažkého krížnika Admiral Scheer)


30.9.1886 Narodil se generálporučík Hans Mundt (velitel: 168. pěší divize)


2.10.1886 Narodil se generálporučík Erich Homburg


2.10.1886 Narodil se generálmajor Gottfried Sagerer (velitel: Polní velitelství 244)


4.10.1886 Narodil se generálporučík Joseph Brauner von Haydringen (velitel: 42. myslivecká divize)


21.10.1886 Narodil se generálmajor Otto Zech (veliteľ Záložnej leteckej divízie)


21.10.1886 Narodil se generálmajor Hans Boehmer
3.11.1886 Narodil se generálmajor Kurt von Falkowski


26.11.1886 Narodil se generálporučík Fritz von Brodowski (velitel: Vyšší polní velitelství 588
)


20.12.1886 Narodil se generálporučík Michael Krug
1.1.1887 Narodil se admirál Wilhelm Franz Canaris (šéf Abwehru)1.1.1887 Narodil se Waffen-Obergruppenführer der SS Jenő Oszkár Ruszkay-Ranzenberger (velitel: XVII. armádní sbor Waffen-SS (maďarský))


6.1.1887 Narodil se viceadmirál Herbert Straehler


18.1.1887 Narodil se generálporučík Josef Folttmann (velitel: 164. pěší divize)


24.1.1887 Narodil se generálporučík René de l'Homme de Courbiere (velitel 213. pěší divize)


13.2.1887 Narodil se generálmajor Wilhelm Kranjak (velitel: Vyšší ženijní velitelství 22)


18.3.1887 Narodil se Generálmajor Paul von Mayer23.3.1887 Narodil se generálmajor Wilhelm von Henning (velitel: Vojenský výcvikový prostor Oxböl, Dánsko)


25.3.1887 Narodil se generálporučík Willibald Spang (veliteľ 15. poľnej leteckej divízie.)


25.3.1887 Narodil se generálmajor Hans Busch


27.3.1887 Narodil se generál delostřelectva Johann Sinnhuber (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


28.3.1887 Narodil se generálporučík Fritz Hengen (velitel: 331. pěší divize)


5.4.1887 Narodil se kontradmirál Richard Jewinski


9.4.1887 Narodil se SS-Standartenführer Herbert Golz (velitel: X. armádní sbor SS)


28.4.1887 Narodil se generálmajor Fritz Ebeling (velitel: Vojenská správní oblast Postupim)


7.5.1887 Narodil se generálmajor Wilhelm Oelsner (velitel: Polní velitelství 1042)


25.5.1887 Narodil se generálporučík Richard Satow (Inspektor Náborové inspekce Franfurt nad Odrou)


11.7.1887 Narodil se generálporučík Max Lindig (velitel: Všší dělostřelecké velitelství 307)


15.7.1887 Narodil se generálmajor Viktor Carganico


2.8.1887 Narodil se generál letectva Heinrich Danckelmann (Vojenský veliteľ Srbska.)


4.8.1887 Narodil se Generálmajor Gustav Kohl (vojenský velitel města Linz)


6.8.1887 Narodil se generálmajor Karl von Dewitz-Krebs (velitel: 137. pěší divize)


9.8.1887 Narodil se generálmajor Hans Oster (Účastník sprisahania z 20. júla 1944.)


8.9.1887 Narodil se generálporučík Heinrich von Behr (velitel: 173. záložní divize)


13.9.1887 Narodil se generálporučík Heinrich Strack


30.9.1887 Narodil se generál letectva Albert Vierling


13.10.1887 Narodil se generál protiletadlových jednotek Gerhard Hoffmann (veliteľ 4. divízie protilietadlového delostrelectva)


23.10.1887 Narodil se generálporučík Albert Schwub


25.10.1887 Narodil se generálmajor Rudolf von Oppen (velitel: 352. divize lidových granátníků)


27.10.1887 Narodil se generálporučík Ludwig von Radlmaier (velitel: 4. tanková divize)


28.10.1887 Narodil se viceadmirál Adalbert Schüssler (soudce u Vrchního kořistního soudu Berlín)


2.11.1887 Narodil se generál delostřelectva Willi Moser (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


11.11.1887 Narodil se generál pěchoty Paul Laux (veliteľ 16. armády)


11.11.1887 Narodil se generálporučík Max Mühlmann (velitel: 323. pěší divize)


14.11.1887 Narodil se generálporučík Kurt Pflugradt (velitel: 305. pěší divize)


14.12.1887 Narodil se generál admirál Otto Schniewind (veliteľ Námornej bojovej skupiny Sever)


1.1.1888 Narodil se Generálporučík Franz Karl (velitel: 263. pěší divize
)


3.1.1888 Narodil se generál tankových jednotek Fritz Hubert Gräser (veliteľ 4. tankovej armády)


26.1.1888 Narodil se admirál Willy von Nordeck


31.1.1888 Narodil se generálmajor Helmuth von Kropff (velitel: Divize č. 421
)


2.2.1888 Narodil se generálporučík Hans Schirmer (velitel: 23. pěší divize)8.2.1888 Narodil se generálmajor Josef Heimbach


12.2.1888 Narodil se generálporučík Hermann Muggenthaler


5.3.1888 Narodil se generálmajor Kuno Klemm (velitel: 374. pěší pluk
)


8.3.1888 Narodil se SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS Gustav Krukenberg (velitel: 33. granátnická divize SS "Charlemagne" (francouzská č.1))


9.3.1888 Narodil se Viceadmirál Werner Grassmann (velitel: Pobřežní velitelství západní Baltské moře)


10.3.1888 Narodil se námořní kapitán Anselm Lautenschlager (velitel: 4. zajišťovací divize)


16.3.1888 Narodil se generálmajor Karl Mattner


18.3.1888 Narodil se admirál Otto von Schrader


18.3.1888 Narodil se plukovník Ernst Kühl (veliteľ 5. leteckej divízie)


18.3.1888 Narodil se generál letectva Alfred Mahnke (veliteľ Leteckej oblasti XXVIII, Miláno)


26.3.1888 Narodil se generálporučík Günther Niedenführ (vojenský přidělenec v Argentině)


27.3.1888 Narodil se generál pěchoty Max von Viebahn (veliteľ 34. pešej divízie)


10.4.1888 Narodil se generálmajor Fritz Kortüm (velitel: 152. dělostřelecký pluk
)


10.4.1888 Narodil se generálporučík Heinrich Wosch (velitel: 233. divize tankových granátníků)


22.4.1888 Narodil se generálmajor Friedrich Baerens


26.4.1888 Narodil se generálporučík Eduard Aldrian (velitel: 95. pěší divize)


26.4.1888 Narodil se brigádní generál SS Hans Krebs (říšský prezident Ústí nad Labem
)
27.4.1888 Narodil se generál letectva Alexander Andrae (veliteľ pevnosti Kréta)


29.4.1888 Narodil se generálmajor Otto Wagener (velitel: 177. zajišťovací pluk)


12.5.1888 Narodil se generálmajor Ludwig Steyrer (velitel: 104. myslivecká divize)


24.5.1888 Narodil se admiral Conrad Patzig (Malbork* predtým Marienburg, dnes súčasť Poľska.)


24.5.1888 Narodil se viceadmirál Witold Rother


27.5.1888 Narodil se generál letectva Walter Sommé (veliteľ Leteckej oblasti VIII. Wroclaw)28.5.1888 Narodil se generálmajor Marian von Wessely (padl v boji)


6.6.1888 Narodil se kontradmirál Max Peters


7.6.1888 Narodil se generálporučík Conrad von Cochenhausen (velitel: 10. pěší divize
)


17.6.1888 Narodil se generálporučík Friedrich von Arnauld de la Periére
18.6.1888 Narodil se generál pěchoty Bruno Bieler (veliteľ VI. armádneho zboru)


8.7.1888 Narodil se Generálmajor Kurt Wilke


16.7.1888 Narodil se generálporučík Franz Landgraf (velitel: 6. tanková divize
)


8.8.1888 Narodil se generálmajor Axel Schmidt (velitel: 159. záložní divize)


22.8.1888 Narodil se generál dělostřelectva Walther von Seydlitz-Kurzbach (veliteľ 12. pešej divízie)


24.8.1888 Narodil se generálporučík Heinrich Thym (veliteľ 4. brigády protilietadlového delostrelectva)


12.9.1888 Narodil se generálplukovník Carl Hilpert (veliteľ Armádnej skupiny Sever
)


17.9.1888 Narodil se generál pěchoty Erich Heinrich Philipp Karl Albert Reinhard Clößner (veliteľ 25. pešej divízie
)


18.9.1888 Narodil se generálmajor Hans Ehrenberg (velitel: Divize č. 409)


19.9.1888 Narodil se generál dělostřelectva Wilhelm Fahrmbacher (Veliteľ Armádnej skupiny Normandia.)


28.9.1888 Narodil se generál tankových jednotek Joachim Hermann August Lemelsen (veliteľ 1. armády
)


1.10.1888 Narodil se SS-Brigadeführer a Generálmajor policie Wilhelm Hartenstein (velitel: 1. pěší brigáda SS (mot.))


2.10.1888 Narodil se kontradmirál Werner Fürbringer


5.10.1888 Narodil se generálporučík Wilhelm Bohnstedt (velitel: 32. pěší divize)


5.10.1888 Narodil se generálporučík Friedrich Bernhard (Velitelství armádní týlové oblasti 532)
8.10.1888 Narodil se generálplukovník Friedrich Fromm (veliteľ Záložnej armády)


11.10.1888 Narodil se generálmajor Rüdiger von Schuler (vojenský velitel města Poznaň)


14.10.1888 Narodil se generálmajor Artur Bisle (velitel: Polní velitelství 641)


18.10.1888 Narodil se generálmajor August Marcinkiewicz


27.10.1888 Narodil se generálporučík Hans Rohde (vojenský přidělenec v Ankaře)


29.10.1888 Narodil se viceadmirál Ralf von der Marwitz (námořní přidělenec na německém velvyslanectví v Bukurešti)
3.11.1888 Narodil se generálporučík Theodor von Wrede (velitel: 290. pěší divize)


3.11.1888 Narodil se generálmajor Hans Krieger (velitel: Vojenská správní oblast Erfurt
)


11.11.1888 Narodil se generálplukovník Hans Eberhard Kurt von Salmuth (veliteľ Skupiny armád B)
18.11.1888 Narodil se generálporučík Otto Ernst Ottenbacher (velitel: 36. pěší divize)


30.11.1888 Narodil se generálporučík Georg von Majewski (velitel: Vyšší ženijní velitelství I
)


19.12.1888 Narodil se Generálmajor Theodor Fischer (velitel: 327. pěší divize)1.1.1889 Narodil se generál pěchoty Otto Schellert


1.1.1889 Narodil se generálporučík Johann Theodor von Ravenstein (velitel: 21. tanková divize)
6.1.1889 Narodil se generálporučík Walter Friedensburg


18.2.1889 Narodil se generálporučík Kurt-Bertram von Döring (velitel JG IV)


19.2.1889 Narodil se generálmajor Edgar von Buttlar (velitel: Polní velitelství 677)


4.3.1889 Narodil se generál pěchoty Werner Albrecht von und zu Gilsa (velitel LXXXIX. armádního sboru)


27.3.1889 Narodil se generál dělostřelectva Kurt Herzog (veliteľ XXXVIII. armádneho zboru)


30.3.1889 Narodil se generálporučík Erich Reuter (veliteľ 46. pešej divízie)


1.4.1889 Narodil se generálmajor Hans Knörzer (velitel: Polní velitelství 529, Bordeaux
)


11.4.1889 Narodil se admirál Paul Fanger


12.4.1889 Narodil se generálmajor Günther von Goeckel (velitel: Zajatecký tábor Oflag XIII.B)


15.4.1889 Narodil se generálmajor Kurt Wuthenow (velitel: Polní náhradní divize E)


19.4.1889 Narodil se SS-Brigadeführer Otto Georg Thierack (ríšsky minister spravodlivosti)


19.4.1889 Narodil se generál letectva Helmuth Förster (náčelník štábu 5. leteckej armády)


20.4.1889 Narodil se svobodník Adolf Hitler (německý kancléř
)


21.4.1889 Narodil se generálmajor Wolfgang von Waldenfels


22.4.1889 Narodil se generál dělostřelectva Fritz Brand


22.4.1889 Narodil se SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS Richard Glücks (Inspektor koncentračních táborů)


26.4.1889 Narodil se generálporučík Wolf Boysen (velitel: 168. pěší divize)
27.4.1889 Narodil se generál pěchoty Friedrich Herrlein (velitel: 71. pěší divize
)


27.4.1889 Narodil se generálporučík Johann Joachim Stever (Náčelník štábu XV. armádneho zboru (motorizovaného))


28.4.1889 Narodil se generál delostřelectva Wilhelm Berlin (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


1.5.1889 Narodil se SS-Oberführer Hans Scheider (velitel: Divize SS Nord)


17.5.1889 Narodil se viceadmirál Leopold Siemens (velitel: Admiralát norské severní pobřeží)


21.5.1889 Narodil se Generálmajor Lothar von Block (velitel zajateckých táborů ve 4. vojenském okruhu)


25.5.1889 Narodil se admirál Günther Lütjens (veliteľ skupiny lodí Bismarck a Princ Eugen)


26.5.1889 Narodil se generálporučík Friedrich Fürst (velitel: 14. pěší divize
)


27.5.1889 Narodil se generál jezdectva Erik Hansen (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


4.6.1889 Narodil se námořní kapitán Friedrich Badermann (velitel: Badermannův pluk námořnictva)


14.6.1889 Narodil se generálporučík Johann Seifert


23.6.1889 Narodil se generálporučík Franz Krech (velitel: 41. pevnostní divize)


4.7.1889 Narodil se generálporučík Benignus Dippold (velitel: 183. pěší divize
)


8.7.1889 Narodil se generál pěchoty Hans Gustav Felber (veliteľ XIII. armádneho zboru)


13.7.1889 Narodil se Generálporučík Rudolf Sintzenich (velitel: 33. pěší divize
)28.7.1889 Narodil se Generálmajor Hans-Adolf Voigt (velitel: 524. pěší pluk)


11.8.1889 Narodil se generálporučík Hans Kessel (velitel: 332. pěší divize)


23.8.1889 Narodil se generálporučík Rudolf Friedrich (velitel: 62. pěší divize
)


17.9.1889 Narodil se generálporučík Theodor Scherer (veliteľ 83. pešej divízie)


2.10.1889 Narodil se generál dělostřelectva Maximilian de Angelis (veliteľ 6. armády)


7.10.1889 Narodil se generál letectva Stefan Fröhlich (veliteľ 10. leteckej armády)


11.10.1889 Narodil se generálmajor Paul Backhaus


12.10.1889 Narodil se generálmajor Johann Albert von Viebahn (velitel: Polní velitelství 588)


19.10.1889 Narodil se generálporučík Erwin Rauch (velitel: 123. pěší divize
)


19.10.1889 Narodil se generálporučík Otto Matterstock (velitel: 716. pěší divize)


25.10.1889 Narodil se generálporučík Karl Böttcher (velitel: 326. pěší divize)


29.10.1889 Narodil se Waffen-Oberführer der SS Edgar Puaud (velitel: 33. granátnická divize SS Charlemagne (francouzská č.1))


30.10.1889 Narodil se generálporučík Josef Brunner


30.10.1889 Narodil se generálporučík Hans Juppe (velitel: 704. pěší divize)


3.11.1889 Narodil se viceadmirál Hans Hubertus von Stosch (velitel: Pobřežní velitelství Německý záliv)


9.11.1889 Narodil se plukovník Rudolf Flinzer (veliteľ 317. granátnicky pluk)


11.11.1889 Narodil se generál pěchoty Ehrenfried-Oskar Böge (veliteľ XXXXIII. armádneho zboru
)


15.11.1889 Narodil se generál pěchoty Georg von Sodenstern (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


15.11.1889 Narodil se generálmajor Johannes Hahn (velitel: Polní velitelství 590)


19.11.1889 Narodil se SS-Brigadeführer a generálmajor policie Heinrich Hannibal (velitel: Policejní střelecký pluk 31)


19.11.1889 Narodil se generálmajor Alfons Rüggenmann


3.1.1890 Narodil se generál pěchoty Joachim Otto August Achatius von Kortzfleisch (Držiteľ Rytierskeho kríža.
)


5.1.1890 Narodil se generálmajor Leopold Heydenreich


25.1.1890 Narodil se viceadmirál Günther Krause


28.1.1890 Narodil se generál letectva Egon Doerstling (veliteľ Leteckej župy XVIII., Viedeň)


12.2.1890 Narodil se generál ženijních jednotek Otto Tiemann (veliteľ XVII. armádneho zboru)


13.2.1890 Narodil se generálporučík Alexander von Zülow (velitel: 83. pěší divize)


17.2.1890 Narodil se generál dělostřelectva Curt Gallenkamp (Velitel : LXXX. armádní sbor)


19.2.1890 Narodil se oberführer SS Heinrich Deubel (veliteľ koncentračného tábora Dachau)


27.2.1890 Narodil se SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS Walter Krüger (veliteľ VI. armádneho zboru waffen SS)


2.3.1890 Narodil se generálporučík Karl Bülowius (Náčelník štábu Nemecko-talianskej tankovej armády.)


8.3.1890 Narodil se generálmajor Carl Arnold
22.3.1890 Narodil se admirál Johannes Bachmann (Padol v boji.)


30.3.1890 Narodil se generálporučík Hermann Moll


18.4.1890 Narodil se generálporučík Herbert Sonnenburg (veliteľ 4. leteckej vojnovej školy.)


21.4.1890 Narodil se generálmajor Friedrich-Wilhelm Liegmann (velitel: Vojenský výcvikový tábor Sieradz
)


22.4.1890 Narodil se generálplukovník Erwin Jänecke (veliteľ 17. armády)


22.4.1890 Narodil se generál letectva Rudolf Wenninger (Generál pro zvláštní úkoly: Hlavní velitelství Jih )
27.4.1890 Narodil se generálporučík Karl Kettembeil


29.4.1890 Narodil se generálmajor Franz Vaterrodt (velitel: 623. pěší pluk
)


29.4.1890 Narodil se generálmajor August Prachensky (velitel: Polní velitelství 1033)


1.5.1890 Narodil se generálmajor Ernst Mattern (vojenský velitel města Poznaň)


5.5.1890 Narodil se generálporučík Conrad-Oskar Heinrichs (velitel: 290. pěší divize
)


9.5.1890 Narodil se generál letectva Curt Pflugbeil (veliteľ 1. leteckej armády)
10.5.1890 Narodil se generálplukovník Alfred Jodl (náčelník operačného štábu veliteľstva ozbrojených síl (OKW))


11.5.1890 Narodil se generál pěchoty Erich Jaschke (veliteľ LV. armádneho zboru)


16.5.1890 Narodil se generálmajor Eberhard Herwarth von Bittenfeld


17.5.1890 Narodil se generálporučík Curt Badinski (velitel: 23. pěší divize
)


18.5.1890 Narodil se generál letectva Veit Fischer (veliteľ Leteckého regiónu XXVII, Minsk)


20.5.1890 Narodil se generál pěchoty Eugen Ott (velitel 7.pěší divize 1.8.1939-3.9.1939
)


24.5.1890 Narodil se námořní kapitán Hermann Menzel (náčelník štábu: Admiralát Německý záliv)


27.5.1890 Narodil se generálmajor Richard von Bothmer (velitel: Polní velitelství 1032)


7.6.1890 Narodil se generálporučík Ernst Gerke (velitel: Vyšší velitelství spojovacích vojsk Armádní skupiny B ve Francii)


30.6.1890 Narodil se viceadmirál Thilo von Seebach (velitel: Pobřežní velitelství západní Baltské moře)


8.7.1890 Narodil se Generálmajor Paul Lettow17.7.1890 Narodil se generál letectva Karl Barlen


26.7.1890 Narodil se generálmajor Kurt Loebell


17.8.1890 Narodil se generálmajor Alexander Ratcliffe (velitel: Divize č. 407)


18.8.1890 Narodil se - Walther Funk (říšský ministr hospodářství
)
8.9.1890 Narodil se generál pěchoty Karl Weisenberger (veliteľ LIII. armádneho zboru)


16.9.1890 Narodil se generál tankových jednotek Traugott Herr (veliteľ 10. armády
)


20.9.1890 Narodil se generálporučík Sigfrid Macholz (velitel: 49. pěší divize
)


25.9.1890 Narodil se generálmajor Ernst Georg von Eisenhardt-Rothe (velitel: Polní velitelství 608)


28.9.1890 Narodil se generálporučík Willy Seeger (velitel: Divize č. 405
)


13.10.1890 Narodil se generálporučík Willy von Gimmler (důstojník spojovacích jednotek)


13.10.1890 Narodil se generálmajor Viktor von Marnitz


18.10.1890 Narodil se generálmajor Felix Meißner
29.10.1890 Narodil se generálplukovník Hans Valentin Hube (veliteľ 1. tankovej armády)


30.10.1890 Narodil se generálmajor Rudolf von Katte


4.11.1890 Narodil se generálporučík Oskar Bertram (veliteľ 2. divízie protilietadlového delostrelectva)


4.11.1890 Narodil se generálmajor Curt von Jeßer (velitel: 386. pěší divize (motorizovaná))
6.11.1890 Narodil se generálporučík Hans Henrich Sixt von Armin (náčelník štábu 5. armády)


11.11.1890 Narodil se generálmajor Bruno Gerloch (velitel 708. pěší divize)


13.11.1890 Narodil se generál pěchoty Otto Stapf (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


13.11.1890 Narodil se generálmajor Martin Strahammer (veliteľ 114. divízie poľných myslivcov)


31.12.1890 Narodil se generálporučík Walther Krause (velitel: 170. pěší divize)


3.1.1891 Narodil se generálporučík Ernst Krüger


5.1.1891 Narodil se generálporučík Kurt Dittmar (velitel: 169. pěší divize)


7.1.1891 Narodil se SS-Obergruppenführer Fritz Wächtler (Gaulajter župy Bayeruth)


24.1.1891 Narodil se generál polní maršál Walter Model (veliteľ Skupiny armád Severná Ukrajina
)


30.1.1891 Narodil se generálporučík Wilhelm Hunold von Stockhausen (velitel: 281. zajišťovací divize)


3.2.1891 Narodil se generál pěchoty Karl Allmendinger (veliteľ 5. pešej divízie)


21.2.1891 Narodil se generálmajor Georg Friemel (velitel: 65. pěší pluk)


5.3.1891 Narodil se generál dělostřelectva Eduard Crasemann (veliteľ XII. armádneho zboru SS)


27.3.1891 Narodil se SS-Gruppenführer a generálporučík policie Kurt Göhrum (Vyšší vedoucí policie v Berlíně)


9.4.1891 Narodil se generálporučík Kurt Schmidt (velitel: 702. pěší divize
)


17.4.1891 Narodil se generálporučík Bruno von Uthmann (vojenský přidělenec ve Stockholmu)


19.4.1891 Narodil se generál letectva Hans Geisler (veliteľ X. leteckého zboru)


19.4.1891 Narodil se generálporučík Maximilian Siry (velitel: 347. pěší divize
)


25.4.1891 Narodil se generálplukovník Karl-Adolf Hollidt (veliteľ 6. armády)


26.4.1891 Narodil se generálporučík Heinrich Thoma (velitel: Divize č. 432
)
28.4.1891 Narodil se generálmajor Aribert Müller-Arles


6.5.1891 Narodil se generálmajor Albert Ranft (velitel: Polní velitelství 298)


7.5.1891 Narodil se generál letectva Martin Fiebig (veliteľ VIII. leteckého zboru)
10.5.1891 Narodil se generál pěchoty Anton Dostler (veliteľ LXXIII. armádneho zboru)


16.5.1891 Narodil se generálmajor Kurt Hübner (velitel: 339. pěší pluk
)


23.5.1891 Narodil se generál admirál Walter Wilhelm Julius Warzecha (náčelník generálneho štábu námornictva)


23.5.1891 Narodil se plukovník Friedrich Filzinger (velitel: Dělostřelecké velitelství 134)


25.5.1891 Narodil se generálmajor Eckhard von Geyso (velitel: 709. pěší divize
)


31.5.1891 Narodil se generálmajor Walther Leuze (velitel: 687. pěší pluk
)


22.6.1891 Narodil se generál protiletadlových jednotek Helmut Richter


22.6.1891 Narodil se generálporučík Maximilian Kieffer (velitel: Průzkumná eskadra 13)


22.6.1891 Narodil se generálmajor Hans-Erich von Schroeter (velitel: 482. pěší pluk)


9.7.1891 Narodil se generálmajor Werner von Räsfeld (velitel: 102. pěší divize)


13.7.1891 Narodil se generálporučík German Unger


14.7.1891 Narodil se kontradmirál Walter Steiner


21.7.1891 Narodil se SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS Wilhelm Trabandt (velitel: 18. SS dobrovolnická divize tankových granátníků "Horst Wessel")


25.7.1891 Narodil se Generálporučík Otto Will (Náčelník železničního vojska)

31.7.1891 Narodil se brigádní generál in memoriam Josef Maxa


13.8.1891 Narodil se fregatný kapitán Friedrich Wunderlich (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


21.8.1891 Narodil se generálmajor Fritz Dewald (velitel Vojenského výcvikového prostoru Oksböl, Dánsko)


21.8.1891 Narodil se generálporučík Friedrich-Karl von Wachter (velitel: Polní náhradní divize E)


11.9.1891 Narodil se generál tankových jednotek Wilhelm Josef von Thoma (veliteľ 20. tankovej divízie)
16.9.1891 Narodil se Velkoadmirál Karl Dönitz (veliteľ OBdM (Hlavný štáb námornictva)
)17.9.1891 Narodil se brigádní generál in memoriam Antonín Hron


2.10.1891 Narodil se SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS a polície Werner Lorenz


2.10.1891 Narodil se generálmajor Hubertus von Aulock (velitel freikorpsu von Aulock
)


5.10.1891 Narodil se kontradmirál Hans Feldbausch


20.10.1891 Narodil se generálmajor Walther Hossfeld (velitel: 379. pěší pluk)

22.10.1891 Narodil se major Carl-Hans von Hardenberg (zapojil sa do atentátu na Hitlera)


22.10.1891 Narodil se generálmajor Kurt Lindner (velitel: 252. granátnický pluk
)


25.10.1891 Narodil se generálmajor Erich Scholz (velitel: Vyšší dělostřelecké velitelství 314)


30.10.1891 Narodil se admirál Otto Ciliax (veliteľ bitevnej lode Scharnhorst.)


30.10.1891 Narodil se generálmajor Paul Schultz (veliteľ 308. granátnického pluku)


3.11.1891 Narodil se generál protiletadlových jednotek Otto Wilhelm von Renz (veliteľ V. zboru protilietadlového delostrelectva)


4.11.1891 Narodil se generálporučík Kurt Wagner (veliteľ 8. divízie protilietadlového delostrelectva.)


4.11.1891 Narodil se generálporučík Richard Müller (velitel: 211. pěší divize)


4.11.1891 Narodil se generálmajor Erhard Schmidt


6.11.1891 Narodil se generál pěchoty Enno von Rintelen


11.11.1891 Narodil se generál pěchoty Anton Grasser (veliteľ LVI. armádneho zboru
)


11.11.1891 Narodil se generál letectva Hans-Georg von Seidel


15.11.1891 Narodil se generál polní maršál Erwin Johannes Eugen Rommel (velitel: 7. tanková divize)


15.11.1891 Narodil se generálmajor Karl Böttger (velitel: 221. zajišťovací divize)


19.11.1891 Narodil se generál pěchoty Horst Grossmann (veliteľ VI. armádneho zboru)


19.11.1891 Narodil se generálmajor Rudolf Geiger (velitel: Vojenský výcvikový prostor Brod, Chorvatsko)


3.12.1891 Narodil se generálporučík Walter Feyerabend (veliteľ 2. divízie protilietadlového delostrelectva)


5.12.1891 Narodil se SS-Oberführer Alfred Borchert (velitel: Policejní divize SS)


11.12.1891 Narodil se viceadmirál Walter Georg Lohmann (velitel: Palubní protiletadlová dělostřelecká brigáda námořnictva Sever)


18.12.1891 Narodil se generálmajor Helmuth von Ilsemann (velitel: 338. dělostřelecký pluk
)


18.12.1891 Narodil se Generálmajor Kurt Lange (velitel: 584. pěší pluk
)


23.12.1891 Narodil se generál pěchoty Kurt von der Chevallerie (veliteľ LIX. armádneho zboru
)


23.12.1891 Narodil se plukovník Fritz Klasing (veliteľ 58. pešej divízie)1.1.1892 Zemřel Generálmajor Hans-Adolf Voigt (velitel: 524. pěší pluk)


2.1.1892 Narodil se generálporučík Philipp Zoch


10.1.1892 Narodil se generálmajor Julius Kuderna


25.1.1892 Narodil se generálmajor Heinrich Jacobsen (velitel: 360. pěší pluk
)
26.1.1892 Narodil se Generálporučík Helmuth Castorf (velitel: 329. pěší divize)


10.2.1892 Narodil se generál pěchoty Günther Blumentritt (veliteľ 25. armády
)25.2.1892 Narodil se generálmajor Franz Rudolf


28.2.1892 Narodil se generálporučík Hubert Lendle (velitel: 221. zajišťovací divize)


9.3.1892 Narodil se generálporučík Werner Göritz (velitel: 291. pěší divize
)


19.3.1892 Narodil se námořní kapitán Karl Diederichs (velitel: 7. zajišťovací divize)


24.3.1892 Narodil se SS-Brigadeführer a generálmajor Waffen-SS Martin Konradt (velitel Dělostřeleckého velitelství V. dobrovolnického horského sboru SS)


25.3.1892 Narodil se generál pěchoty Eugen Felix Schwalbe (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


25.3.1892 Narodil se generálmajor Paul Herrmann (velitel pevnosti Kolberg)


25.3.1892 Narodil se SS-Standartenführer Paul Nostitz (velitel: Výcvikový prostor SS Heidelager)


27.3.1892 Narodil se generál pěchoty Friedrich August Schack (velitel XXXII. armádního sboru)


29.3.1892 Narodil se generálporučík Rudolf Trauch (Inspektor přepravních jednotek na OKH)


2.4.1892 Narodil se kontradmirál Robert Eyssen (Veliteľ pomocného krížniku Komet (HSK-7).)


6.4.1892 Narodil se SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS Kurt Brasack (velitel dělostřelectva: IV. tankový sbor SS)


10.4.1892 Narodil se generálporučík Walther Lech


15.4.1892 Narodil se generál delostřelectva Martin Wandel


15.4.1892 Narodil se generálporučík Theodor Osterkamp


15.4.1892 Narodil se generálporučík Karl Wintergerst (velitel: 4.horská divize)


15.4.1892 Narodil se generálmajor Georg Hofmeister (velitel: 136. horský pěší pluk)


17.4.1892 Narodil se generálmajor Helmut Besch


18.4.1892 Narodil se generálporučík Robert Schlüter (velitel: 260. pěší divize)


19.4.1892 Narodil se generálmajor Kurt Paape (velitel: 704. dělostřelecký pluk)


27.4.1892 Narodil se generálmajor Hans Öller (velitel: 217. pěší pluk)


1.5.1892 Narodil se generálmajor Johannes Schleich


3.5.1892 Narodil se generálporučík Johannes Baeßler (velitel: 242. zajišťovací divize)


7.5.1892 Narodil se generál tankových jednotek Hermann Breith (veliteľ III. tankového zboru)


7.5.1892 Narodil se generálmajor Karl Keltsch (velitel: 1. tanková brigáda)


7.5.1892 Narodil se generálmajor Gottfried Riemhofer
10.5.1892 Narodil se kontradmirál Siegfried Engel (velitel: 2. admiralát Baltské moře)


16.5.1892 Narodil se generál tankových jednotek Dietrich von Saucken (veliteľ 4. tankovej divízie
)


22.5.1892 Narodil se generál pěchoty Hans Gollnick (veliteľ 36. divízie pancierových granátnikov)


23.5.1892 Narodil se generál pěchoty Hans-Karl von Scheele (veliteľ LII. armádneho zboru)


23.5.1892 Narodil se generálporučík Berthold Stumm (velitel: Divize č. 176)


24.5.1892 Narodil se generálporučík Richard von Schwerin (velitel: 79. pěší divize
)


25.5.1892 Narodil se generálporučík Friedrich Breith (velitel: 4.horská divize)


25.5.1892 Narodil se generálmajor Maximilian Müller


27.5.1892 Narodil se generál pěchoty Franz Waldemar Beyer (veliteľ 331. pešej divízie
)


28.5.1892 Narodil se SS oberst-gruppenführer a tankový generálplukovník zbraní SS Josef Dietrich (veliteľ 6. tankovej armády)


28.5.1892 Narodil se generálmajor Maximilian Hörmann (velitel zajateckých táborů ve Vojenské správní oblasti XII)


4.6.1892 Narodil se generálporučík Angelo Müller (velitel: 31. dělostřelecký pluk)


13.6.1892 Narodil se generálmajor Kurt Domansky (velitel: 50. pěší divize)


13.6.1892 Narodil se generálmajor Heinrich Domansky (velitel: 50. pěší divize)


22.6.1892 Narodil se generál polní maršál Robert von Greim (Velitel letectva Východ
)


22.6.1892 Narodil se generálmajor Gerhard Dieckhoff
27.6.1892 Narodil se generálmajor Hellmuth Eisenstuck (vojenský velitel Varšavy)


28.6.1892 Narodil se generálporučík Helwig Luz (velitel: 199. pěší divize)


17.7.1892 Narodil se generálmajor Erich Büscher (velitel Válečné školy v Beverloo
)


23.7.1892 Narodil se generálporučík Hermann Ochsner (Náčelník štábu Inspekce protichemických jednotek na OKH)


2.8.1892 Narodil se Generálmajor Hans-Henning von Holtzendorff (velitel: 40. střelecký pluk)


15.8.1892 Narodil se generál tankových jednotek Walther Kurt Josef Nehring (veliteľ Afrikakorpsu
)


20.8.1892 Narodil se generálmajor Paul Bornscheuer (velitel: 278. pěší divize)


2.9.1892 Narodil se generálmajor Hans Fitzlaff


8.9.1892 Narodil se Viceadmirál Alfred Schirmer (velitel: 2. admiralát Baltské moře)


11.9.1892 Narodil se generálmajor Siegfried von Blanckensee (velitel: 458. pěší pluk)


12.9.1892 Narodil se generálmajor Egon von Neindorff (veliteľ nemeckej posádky Tarnopoľa)


30.9.1892 Narodil se generálporučík Heinz-Hellmuth von Wühlisch


30.9.1892 Narodil se generálmajor Friedrich-Carl Gottschalk (velitel: 540. pěší divize)


30.9.1892 Narodil se námořní kapitán Max Klein (velitel: 8. zajišťovací divize)


1.10.1892 Narodil se generálmajor Walter Dybilasz (velitel: 1. ženijní železniční brigáda)


11.10.1892 Narodil se generálmajor Martin Hartmann (velitel: Vyšší dělostřelecké velitelství Výmar)
12.10.1892 Narodil se korvetní kapitán Georg Lange (ponorkový velitel (UC-1, UC-2))


19.10.1892 Narodil se generálporučík Bogislav von Schwerin (velitel: 221. zajišťovací divize)


19.10.1892 Narodil se generálporučík Albrecht Wüstenhagen (velitel: 110. pěší divize)


22.10.1892 Narodil se generálporučík Fritz Polack (velitel: 29. divize tankových granátníků)


29.10.1892 Narodil se plukovník Armin Spiethoff (velitel Granátnického pluku 442)


3.11.1892 Narodil se generálporučík August Schmidt (veliteľ 10. divízie pancierových granátnikov
)


11.11.1892 Narodil se generálmajor Johann Albrecht von Blücher (velitel: 122. pěší divize)


11.11.1892 Narodil se generálporučík Rudolf Schulze


14.11.1892 Narodil se generálmajor Johannes Müller-Andriesen


19.11.1892 Narodil se generál protiletadlových jednotek Eugen Weissmann


19.11.1892 Narodil se generálporučík Hermann Dahlmann


13.12.1892 Narodil se generálmajor Kurt von Ludwig (veliteľ 1. divízie protilietadlového delostrelectva)


27.12.1892 Narodil se generál pěchoty Hans Jordan (veliteľ VI. armádneho zboru)


31.12.1892 Narodil se kontradmirál Kurt Böhmer (Držiteľ Rytierskeho kríža.
)


12.1.1893 Narodil se SA-Obergruppenführer Alfred Rosenberg (říšský ministr pro obsazená východní území)
12.1.1893 Narodil se říšský maršál Hermann Wilhelm Göring (velitel německého letectva)
17.1.1893 Narodil se generálmajor Hans-Jochen von Arnim


20.1.1893 Narodil se generálporučík Willibald Utz (velitel: 2.horská divize)


4.2.1893 Narodil se generál výsadkových jednotek Bruno Bräuer (veliteľ 9. parašutistickej divízie)


25.2.1893 Narodil se generálmajor Wolfgang von Gronau


2.3.1893 Narodil se generál letectva Hans Ritter (Inšpektor námorného letectva)


3.3.1893 Narodil se generálporučík Max Ziervogel


7.3.1893 Narodil se SS-Oberführer Constantin Heldmann (velitel: Waffen-Grenadier-Brigade der SS (italienische Nr. 1))


26.3.1893 Narodil se plukovník Josef Elbl (držitel Rytířského kříže)


3.4.1893 Narodil se generál pěchoty Ludwig Wolff (veliteľ XXXIII. armádneho zboru)


10.4.1893 Narodil se generálmajor Heinz Korte (velitel: Dělostřelecké velitelství 102
)


11.4.1893 Narodil se generálmajor Franz-Josef Grobholz (soudní úředník Říšského válečného soudu)


15.4.1893 Narodil se generál letectva Maximilian von Pohl (náčelník štábu 3. leteckej floty)
17.4.1893 Narodil se plukovník Emanuel Moravec (Minister školstva a ľudovej osvety)


17.4.1893 Narodil se SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS Maximilian von Herff


18.4.1893 Narodil se generálporučík Johann Mickl (veliteľ 11. tankovej divízie)


18.4.1893 Narodil se generálmajor Ulrich Schütze (velitel: 295.pěší divize)


19.4.1893 Narodil se generálmajor Gustav Banse


19.4.1893 Narodil se generálmajor Friedrich Leesemann


20.4.1893 Narodil se generálporučík Hans Bömers (velitel: 65. pěší divize)


22.4.1893 Narodil se plukovník Franz Köhler (velitel: Pluk tankových granátníků 108)


24.4.1893 Narodil se plukovník Wilhelm Wassung (velitel Tankového ženijního praporu 38)


28.4.1893 Narodil se generálmajor Franz Becker (velitel: Divize č. 605)


29.4.1893 Narodil se generálmajor Walter Zeiß (velitel: 292. dělostřelecký pluk)


30.4.1893 Narodil se SS-Obergruppenführer Joachim von Ribbentrop (Říšský ministr zahraničních věcí)


7.5.1893 Narodil se generálmajor Karl Schuchardt (Padol v boji.)


7.5.1893 Narodil se kontradmirál Helmut Grube
17.5.1893 Narodil se generálporučík Werner von Gallwitz (velitel: 183. dělostřelecký pluk
)


20.5.1893 Narodil se generálporučík Helmuth Schlömer (veliteľ XIV. armádneho zboru)


20.5.1893 Narodil se Generálmajor Hellmuth Nickelmann


22.5.1893 Narodil se generálmajor Ernst von Horstig-d'Aubigny von Engelbrunner (velitel: 256. pěší pluk
)


25.5.1893 Narodil se generál tankových jednotek Mortimer von Kessel (veliteľ VII. tankového zboru)
25.5.1893 Narodil se generálmajor Josef Krieger (velitel: 325. zajišťovací divize
)


28.5.1893 Narodil se generálporučík Hermann Bruch


28.5.1893 Narodil se viceadmirál Heinz Nordmann (velitel: Admiralát norské polární pobřeží)


1.6.1893 Narodil se generálmajor Gerhard Jordan


10.6.1893 Narodil se SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS a polície Rudolf Querner (vyšší vedúci polície a SS vo Viedni)


22.6.1893 Narodil se SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS Matthias Kleinheisterkamp


22.6.1893 Narodil se generál pěchoty Friedrich Köchling (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


22.6.1893 Narodil se generálporučík Richard Wirtz (velitel: 96. pěší divize)


25.6.1893 Narodil se generál pěchoty Otto Lasch (Držiteľ Rytierskeho kríža s dubovými ratolesťami.)


29.6.1893 Narodil se generálmajor Hellmuth Westram


9.7.1893 Narodil se generálmajor Curt Souchay (velitel: 72. pěší divize)


18.7.1893 Narodil se generálmajor Leopold Fugger von Rabenhausen


18.7.1893 Narodil se Viceadmirál Werner Lange (velitel: Admiralát Egejské moře)


7.8.1893 Narodil se generálporučík August Dettling (velitel: 183. pěší divize
)


17.8.1893 Narodil se generálporučík Paul Schultheiss (Zomrel pri automobilovej nehode.)


18.8.1893 Narodil se generálmajor Othmar Krüpl (velitel: 2. železniční ženijní brigáda)


26.8.1893 Narodil se generál dělostřelectva Rolf Wuthmann (veliteľ IX. armádneho zboru)


4.9.1893 Narodil se generálporučík Friedrich Karst (velitel: 95. pěší divize
)


12.9.1893 Narodil se generálporučík Hans von Falkenstein (velitel: 45. pěší divize
)


22.9.1893 Narodil se viceadmirál Gustav Kieseritzky (Držiteľ Rytierskeho kríža.
)


27.9.1893 Narodil se generálmajor Karl Krüger (velitel: 413. pěší pluk)1.10.1893 Narodil se generálmajor Hans Wulz (zajat ve Stalingradu)


2.10.1893 Narodil se generálporučík Walther Düvert (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


12.10.1893 Narodil se generál pěchoty Hans von Greiffenberg (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


12.10.1893 Narodil se generálmajor Jens-Peter Petersen


14.10.1893 Narodil se generálporučík Gerhard Medem (velitel: Ženijní škola II)


19.10.1893 Narodil se generálmajor Josef Brüning (velitel: Škola č. VIII pro důstojmické čekatele pěchoty)


20.10.1893 Narodil se generálmajor Johannes Sauerbrey (velitel: 330. pěší divize)


20.10.1893 Narodil se generálmajor Gerhard Graßmann (velitel: 333. pěší divize)


21.10.1893 Narodil se generálporučík Werner Richter (velitel: 87.pěší divize
)


30.10.1893 Narodil se SA-Brigadeführer Roland Freisler (xx.xx.1934 Staatssekretär, Preußischer Staatsrat
)


30.10.1893 Narodil se generálmajor zbraní SS Karl von Oberkamp (velitel 7.dobrovolnické horské divize SS "Prinz Eugen" 15.5.1943-30.1.1944
)


4.11.1893 Narodil se admirál Wilhelm Meisel


4.11.1893 Narodil se generálporučík Xaver Sattler


6.11.1893 Narodil se generálmajor Gustav Schulzen (velitel: 407. pěší pluk)


11.11.1893 Narodil se SS oberführer Zoltán Pisky (velitel: 26. granátnická divize SS "Hungaria" (maďarská č.2))


13.11.1893 Narodil se generálporučík Paul Drekmann (velitel: 161. pěší divize
)


14.11.1893 Narodil se generálmajor Karl Klockenbring (velitel: 360. pěší pluk
)


18.11.1893 Narodil se generálporučík Walter Wissmath (velitel: 19. granátnická divize
)


19.11.1893 Narodil se generál dělostřelectva Rudolf Ernst Philipp August Joachim von Roman (veliteľ 35. pešej divízie
)


23.11.1893 Narodil se generálmajor Reinhold Gothsche (velitel: Polní velitelství 520, Antverpy)


25.11.1893 Narodil se generálmajor Werner Kampfhenkel (velitel: Dělostřelecké velitelství 121
)


26.11.1893 Narodil se generálporučík Werner von Rudloff (Padol v akcií.)


2.12.1893 Narodil se Viceadmirál Kurt Utke