Main Menu
User Menu

Koruna království českého (Země Koruny české, Koruna česká) [1348-1526]

Lands of the Bohemian Crown (Corona Bohemiae)

Corona regni Bohemiae

     
Název:
Name:
Koruna království českého
Originální název:
Original Name:
Corona regni Bohemiae
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
monoarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
07.04.1348
Zánik:
Dissolution:
16.12.1526 součást Habsburgské monarchie1)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) 02.05.1749 - Mária-Terézia zrušila českú dvorskú kanceláriu, právne zanikla až 31.10.1918 zánikom Rakúsko-Uhorskej monarchie
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Koruna-kralovstvi-ceskeho-Zeme-Koruny-ceske-Koruna-ceska-1348-1526-t90725#643394Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Lands-of-the-Bohemian-Crown-Corona-Bohemiae-t90725#643394Version : 0
MOD
Země Koruny české - oficiálny názov územia pod vládou českej svätováclavskej kráľovskej koruny. Názov zaviedol Karel IV. svojimi výnosmi z dňa 07.04.1348.


Pod vládu panovníka tohto štátneho útvaru patrili okrem Českého kráľovstva aj Markrabství moravské a Vévodství slezské. Dlhú dobu tu patrilo aj celé Sliezsko a Lužica.


Voľbou Ferdinanda I. Habsburgského za hlavu štátu 23.10.1526 (oficiálna korunovácia nasledovala 24.02.1527) sa krajina stala súčasťou Habsburgskej monarchie, pričom si až do roku 1918 zachovala určité znaky štátnosti.Zdroj: cs.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Koruna-kralovstvi-ceskeho-Zeme-Koruny-ceske-Koruna-ceska-1348-1526-t90725#339331Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Lands-of-the-Bohemian-Crown-Corona-Bohemiae-t90725#339331Version : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


7.4.1348 Kráľ Karol IV. schválil bulu, ktorou sa reformoval spôsob vládnej moci v Českom kráľovstve, Moravskom markgrófstve, Opavskom kniežatstve a ďalších prevažne sliezskych lénach českého panovníka. Formálne vznikajú Krajiny českej koruny.

20.5.1420 Poblíž Poříčí nad Sázavou se v noci strhla bitva mezi Husity vedenými Janem Žižkou a vojsky pánů ze Šternberka, Dubé a dalších českých rodů stojících na straně císaře Zikmunda.

11.10.1424 Zemřel - Jan Žižka z Trocnova (husitský vojevůdce)

10.1.1575 Narodil se plukovník Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (Komoří arciknížete Leopolda (1610)
)23.5.1618 Začala sa tridsaťročná vojna, ktorej podnetom bola druhá pražská defenestrácia.

29.9.1634 Zemřel - Jan Rudolf Trčka z Lípy (Syn Buriana III. Trčky z Lípy.
)

18.4.1665 Zemřel plukovník Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (Komoří arciknížete Leopolda (1610)
)

6.5.1680 Zemřel - Hans Muck (vůdce vzpoury nevolníků)
URL CZ: https://www.valka.cz/Koruna-kralovstvi-ceskeho-Zeme-Koruny-ceske-Koruna-ceska-1348-1526-t90725#643395Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Lands-of-the-Bohemian-Crown-Corona-Bohemiae-t90725#643395Version : 0
MOD