Main Menu
User Menu

Německá říše [1933-1943]

German Reich

Deutsches Reich

Německá říše (3. říše)


(Založeno během linkování)
Ozbrojené sily
URL : https://www.valka.cz/Nemecka-rise-1933-1943-t89974#336148Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
18.3.1933 Mussolini navrhl uzavření paktu čtyř (Itálie, Německo, Francie a Velká Británie). Pakt měl vytvořit předpoklady k revizi mírových smluv a zrovnoprávnění Německa ve zbrojení.

23.3.1933 V Německu byl přijat zmocňovací zákon, který A. Hitlerovi udělil plné moci a umožnil mu vydávat zákony bez říšského sněmu. Došlo tak k likvidaci parlamentního systému Výmarské republiky


16.3.1939 Gestapo zahájilo první rozsáhlou zatýkací akci - Gittre (Mříže), která byla namířena především proti komunistům a německým emigrantům. Během akce bylo zatčeno 4376 osob.


18.3.1939 K. von Neurath jmenován říšským protektorem v Čechách a na Moravě, K. H. Frank státním tajemníkem.


18.3.1939 Ve Vídni podepsána „ochranná smlouva" mezi Třetí říší a Slovenskou republikou.


23.3.1939 Začlenění Slovenska do německé sféry prohloubeno „Důvěrným zápisem o hospodářské a finanční spolupráci" mezi oběma zeměmi.


23.3.1939 V Berlíně podepsána smlouva o ochraně mezi Německem a Slovenskou republikou

1.4.1939 Admirál Erich Raeder je povýšen do hodnosti velkoadmirála. Od první světové války nebyla tato hodnost udělena žádnému německému námořníkovi.

3.4.1939 A. Hitler schválil plán útoku na Polsko - (Fall Weiss)


16.3.1940 Německá letadla zaútočilo na britské lodě ve Scapa Flow.


18.3.1940 Hitler a Mussolini se sešli v Brennerském průsmyku. Mussolini prohlásil, že Itálie je připravena vstoupit do války po boku Německa.

27.3.1940 Říšský vůdce SS a šéf německé policie Heinrich Himmler nařídil zřízení koncentračního tábora v Osvětimy.


15.3.1941 V Atlantickém oceánu začala dvoudenní bitva o konvoj „HX 112" (potopeno 6 lodí a 2 ponorky). Začala šestidenní bitva o konvoj „SL 68" (potopeno 7 lodí).


Německé křižníky Scharnhorst a Gneisenau útočily v Atlantiku po 2 dny na spojenecký konvoj. (Bohužel nevím na který). Potopily 22 lodí. Druhý den na místo bitvy dorazila anglická bitevní loď Rodney a německé křižníky se bez dalšího boje stáhly.


16.3.1941 Německý nálet na Bristol (162 letadel).


18.3.1941 Konvoj SL-68 - o 04.00 torpédovala a potopila ponorka U 105 nákladnú loď SS Medjerda plávajúcu z Pepelu do Middlesbrough s nákladom železnej rudy potom, čo sa odtrhla od konvoja na pozicii 17N, 21W (východne od Kapvedorských ostrovov). Zahynuli všetci členovia posádky a námorníctva (54 osôb).

18.3.1941 Německý nálet na Hulí (378 letadel) ????.

23.3.1941 Britský nálet na Berlín. Při tomto náletu kolem 130 bombardérů v noci z 23.na 24.3.1941 se nad Brlínem poprvé objevily polské bombardovací stroje od 301.bombardovací perutě.

27.3.1941 Hitler vydal směrnici č. 25 o tažení proti Jugoslávii. Útok měl být koordinován s akcemi německých vojsk proti Řecku. Italská vojska bojující v severních oblastech východní Afriky byla poražena. Britové obsadili Keren. Japonský ministr zahraničních věcí Macuoka jednal ve dnech 27. až 29. III. v Berlíně o politické a vojenské spolupráci. Hitler a Ribbentrop se snažili přimět Japonsko k útoku na Singapur.


27.3.1941 Po převratu v Jugoslávii podepsal Adolf Hitler Směrnici č. 25, předpokládající bleskovou válku proti Jugoslávii současně s útokem na Řecko.


3.4.1941 Matsuoka po odjezdu z Říma navštívil znovu Berlín.


3.4.1941 Britské letectvo útočilo na německé bitevní lodě Scharnhorst a Gneisenau, kotvící v Brestu.

15.3.1942 Hitler v Berlíně prohlásil, že RA bude zničena v létě 1942.

23.3.1942 Hitler vydal směrnici č.40 o obraně Atlantického valu. Měl se táhnout od Biskajského zálivu ke Calaiské úžině. Obranné pásmo bude postaveno ze 3 obranných stupňů. Nejmenší byly pozice obsazené četou s kulomety – Wiederstandsnet“, dále z větších, navzájem propojených pozic obsazených praporem pěchoty a dělostřelectvem – Stutzpunkt“ a velké bunkry kryté mobilními zálohami.


25.3.1942 Britský nálet na St. Nazaire a Essen.


25.3.1942 Odišiel zo Slovenska prvý transport so Židmi.


26.3.1942 Britský nálet na Essen a Le Havre.


27.3.1942 Britský nálet na Ostende.


27.3.1942 První židovské transporty z okupovaného území Francie.


29.3.1942 RAF provedla první plošné bombardování německých měst. Letadla zaútočila na Lübeck, kam shodila 160 tun tříštivých a 144 tun zápalných bomb. V troskách a plamenech zemřelo 320 lidí.


18.3.1944 Nacisté zahájili útok na francouzské partyzány v oblasti plošiny Gliere v Alpách.
URL : https://www.valka.cz/Nemecka-rise-1933-1943-t89974#640882Verze : 0
MOD