Main Menu
User Menu

Klemeš, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Klemeš
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Klemeš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.01.1922 Čadca /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.08.2017 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
člen výsadku Platinum- Pewter
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kleme%C5%A1
www.bojovnici.cz
zpravy.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/Klemes-Jaroslav-t86199#511830Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Klemeš
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Klemeš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.05.1945 podporučík
21.07.1945 poručík
26.01.1946 nadporučík
16.10.1990 podplukovník v záloze
DD.MM.1992 plukovník v záloze
08.05.2010 brigádní generál
28.10.2013 generálmajor
08.05.2015 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

Vyznamenání:
Awards:

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky F a VB / with clasps F and VB

11.08.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

11.08.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1997

Medaile Za hrdinství
Medal for Heroism
-

DD.MM.2002

Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 1st Grade
-

08.05.2010

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
-

DD.02.2015

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
-

DD.02.2015

Pamětní medaile ČsOL - Československá obec legionářská - I. stupeň Zlatá
Commemorative Medal ČsOL - Czechoslovak legionnaires community - I. degree Gold
-

27.10.2015

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
-

28.10.2016

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Military Division
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kleme%C5%A1
zpravy.idnes.cz
https://www.lib.cas.cz/parasut/klemes.htm
URL : https://www.valka.cz/Klemes-Jaroslav-t86199#511831Verze : 0
MOD
Narozen 31.12.1922 Čadca ( některé zdroje uvádějí 31.1.1922 )Po obecné škole vychodil 4 roky měšťanské školy a poté se vyučil obchodním příručím.


1935 zemřela mu matka


1939 rodina byla vystěhována pro svůj český původ ze Slovenska


1940 utekl z obsazené republiky přes Slovensko do maďarské Budapešti, kde byl zadržen a vezněn, poté se přes balkán a Sýrii dostal do Francie


27.4.1940 byl presentován u čs. vojska ve Francii v Agde, zařazen byl ke spojovací četě velitelské roty 2. pěšího pluku


Do léta 1940 se účastnil ústupových bojů ve Francii


12.7.1940 přeplul na lodi Rod El Farag do Anglie a byl zařazen opět ke spojovací četě pěšího praporu a vycvičen jako radiotelegrafista


28.10.1941 byl povýšen do hodnosti svobodník


V říjnu 1941 byl ve výcviku na STS - 26 ve Skotsku


V listopadu 1941 kurz seskoku padákem na STS - 51 Ringway u Manchestru


1942 prodělal další speciální kurzy a školení


3.11.1942 odvelen na MNO, prodělával další výcvik


1.2.1943 desátník


6.8.1943 četař


7.3.1944 udělena Pamětní medaile Čs. zahraniční armády se štítky F a VB


15.2.1944 rotný


2.5.1944 v rámci svého výsadku Platinum byl přepraven na Italskou základnu Bari, kde na čs. stanici Laureto prodělával udržovací výcvik


16.2.1945 vysazen se svojí skupinou u Nasavrk, kratce se ukrývali i ve Studnici u C. Musila


Na jaře 1945 přepraveni do Prahy, kde se aktivně zapojili do pražského povstání


8.5.1945 podporučík


21.7.1945 poručík


11.8.1945 obdržel Čs. válečný kříž 1939 a Čs. Medaili Za chrabrost


15.1.1946 povolán k 1. běhu aplikační zkoušky pro nižší důstojníky


26.1.1946 nadporučík


31.8.1946 u 2.p. pluku Litoměřice


1949 zatčen a vyšetřován pro špionáž,15 měsíců byl v pověstném "domečku", ve vazbě komunistického Obraného zpravodajství.


1950 odsouzen na 2 roky vezení se započtením vazby, zbytek trestu strávil ve věznici Bory


1951 po propuštění z vězení odvezen na nucené práce v táboře Všebořice, zde byl 8 měsíců


1952 zústal dál pracovat jako dělník v Ústí nad Labem, později pracoval v ČSAD


28.3.1959 - 27.2.1962 veden jako spolupracovník StB


2.5.1968 plně rahabilitován


1997 udělena Medaile Za hrdinství


2009 žije v Ústí nad Labem
Zdroj: https://www.lib.cas.cz/parasut/klemes.htm
ustecky.denik.cz
aktualne.centrum.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kleme%C5%A1
URL : https://www.valka.cz/Klemes-Jaroslav-t86199#319142Verze : 0
moje maličkost, pplk. Stehlík a gen. Klemeš
NKP Ležáky, červen 2010
URL : https://www.valka.cz/Klemes-Jaroslav-t86199#371815Verze : 0
Zdroj : Jan Kuběnka
URL : https://www.valka.cz/Klemes-Jaroslav-t86199#507802Verze : 0
MOD