Main Menu
User Menu

1. horská logistická skupina [1996-2008]

1st Mountain Logistic Group

Grupo de Logistico de Montaña I (GLM I)

     
Název:
Name:
1. horská logistická skupina
Originální název:
Original Name:
Grupo de Logistico de Montaña I (GLM I)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2008
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-01.01.2008 1. brigáda horských myslivců
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-01.11.2006 Huesca, kasárny Sancho Ramírez

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-horska-logisticka-skupina-1996-2008-t85725#613288Verze : 0
MOD
Svoj pôvod má v rozpustenej Jednotke podpory BRIAM (Vysokohorskej brigády) a bola vytvorená v januáry 1987 ako Skupina logistiky XLII.


Roku 1996 dostala svoje dnešné označenie a zaradila sa do Brigády horských strelcov „Aragon“ I a bola umiestnená do svojej základne kde sídli až dodnes.


Skupina sa podieľala na všetkých misiách realizovaných brigádou v domácich podmienkach ako aj v zahraničí.


Skupina horské logistiky I sa dnešného dňa skladá z:
• Velenia
• Jednotky podpory velenia
• Skladovej roty
• Roty údržby
• Roty prepravy
• Sanitnej roty
• Personálnej sekcie


Skupina logistiky vykonáva logistické funkcie ako sú skladovanie, údržba, sanitárna asistencia, preprava a personál, pričom optimalizuje zdroje s ohľadom na ich ťažkú dostupnosť v horských podmienkach.
Poskytuje túto potrebnú podporu ostatným zložkám brigády, aby tieto mohli plniť svoje stanovené úlohy.


Skupina horské logistiky I sídli na základni "Sancho Ramírez", v Huesca a je súčasťou Brigády horských strelcov „Aragón“ I.


zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/brczm
www.mde.es


URL : https://www.valka.cz/1-horska-logisticka-skupina-1996-2008-t85725#316987Verze : 0
MOD