Main Menu
User Menu

1. brigáda horských myslivců "Aragón" [1996-2008]

1st Mountain Infantry Brigade "Aragón"

Brigada de Cazadores de Montaña "Aragón" I (BRICZM I)

     
Název:
Name:
1. brigáda horských myslivců "Aragón"
Originální název:
Original Name:
Brigada de Cazadores de Montaña "Aragón" I (BRICZM I)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
42. brigáda vysokohorských myslivců
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2008
Nástupce:
Successor:
Velitelství horských jednotek
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-01.11.2006 Velitelství manévrových jednotek
01.11.2006-01.01.2008 Velitelství lehkých sil
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-01.11.2006 Jaca, kasárny San Bernardo

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1996-01.01.2008 1. horská logistická skupina
01.07.1996-01.01.2008 1. jednotka horských ženistů
01.07.1996-01.01.2008 1. skupina horského dělostřelectva
01.07.1996-01.01.2008 64. pluk horských myslivců "Galicia"
01.07.1996-01.01.2008 66. pluk horských myslivců "America"
DD.07.1996-01.01.2008 1. lyžařská horolezecká rota
27.03.1997-01.01.2008 1. prapor podpory velení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-brigada-horskych-myslivcu-Aragon-1996-2008-t85704#611074Verze : 2
MOD
Horská brigáda je ľahkou jednotkou armády a vyžaduje od svojich príslušníkov vysokú prípravu a kvality morálne ako aj fyzické. Brigáda je špecializovaná pôsobiť v každých podmienkach, v ktorýchkoľvek klimatických podmienkach a je vybavená materiálom ktorý jej dovoľuje pracovať nielen v horských podmienkach ale aj v ktorýchkoľvek iných. Jednotka je schopná vykonávať svoju prácu vždy keď si to situácia vyžaduje ako aj v prípade potreby môže byť nasadená mimo krajiny.

Krátka história
Prvé správy o Horskej brigáde sa datujú do februáru 1966 kedy je vytvorená Vysokohorská brigáda „Brigada de Alta Montana“ (BRIAM.), ktorá sa stáva pokračovateľom tradícií bývalých Zoskupení horských lovcov divízií 51 a 52.
Spočiatku bola brigáda zložená z velenia, dvoch plukov vysokohorských lovcov („Galicia“ nº 64 a „Valladolid“ nº 65), jedného pluku poľného delostrelectva a jedného zmiešaného zoskupenia ženistov (AMIAM.) a jednej jednotky podpory.
Roku 1986 sa začína označovať ako Brigáda vysokohorských lovcov XLII, a je zaradená do Horskej divízie „Urgel“ nº 4. Pluk delostrelectva sa mení na Skupinu poľného delostrelectva XLII, AMIAM. Sa mení na Prapor ženistov XLII a jednotka podpory sa mení na Logistickú skupinu XLII.

1.7.1996 na základe aplikácie reorganizácie „Plan Norte“ brigáda sa začala označovať ako Brigáda horských lovcov „Aragón“ I, a je zaradená do manévrovacích síl pozemnej armády. Od polovice 90 rokov sa brigáda pripojila k silám dispozície NATO a jej súčasti sa pravidelne začali zúčastňovať medzinárodných cvičení poriadaných členskými štátmi NATO.

Naposledy sa súčasti brigády zúčastnili na cvičeniach v Turecku, UK, Grécku, Taliansku a Nórsku.

Brigáda k dnešnému dňu sa skladá z (obr 1):
• Velenia
Praporu podpory velenia
Pluku horských strelcov „Galicia“ No 64
Pluk horských strelcov „America“ No 66
Skupina horského delostrelectva I
Jednotka horských zákopníkov I
Skupina horskej logistiky I

Príslušníci brigády sú vybavený všetkým potrebným materiálom na plnenie svojich úloh ako aj jej personál je cvičený aby mohol plniť stanovené úlohy v ktorýchkoľvek podmienkach a na ktoromkoľvek mieste kde si to situácia vyžaduje.
Pod označením operácia "ALAZÁN", Horská brigáda "Aragón" I vykonávala stráženie francúzsko španielskej hranice z dôvodov zamedzenia pohybu teroristických elementov. Táto operácia sa uskutočnila od marca 1980 do júla 1982.
Brigáda sa ďalej podieľala na zabezpečení pokojného priebehu a bezpečnosti OH Barcelona v roku 1992, kde zabezpečovala hranicu ako dôležitý prvok bezpečnosti.
Taktiež sa brigáda podieľala na záchranných prácach v roku 1996 v kempe Las Nieves v Biescas v Aragóne.

Brigáda a jej súčasti sa podieľali na medzinárodných misiách a to v
• Bosna a Hercegovina
• Albánsku
• Kosove
• Afganistane

Horská brigáda vyžaduje tvrdú prácu, tímovú prácu ako aj lásku k horám.

Brigáda sídli na základni San Bernardo v Jaca (Huesca).

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/brczm
www.mde.es

1. brigáda horských myslivců Aragón [1996-2008] - obr 1

obr 1
URL : https://www.valka.cz/1-brigada-horskych-myslivcu-Aragon-1996-2008-t85704#316915Verze : 1
MOD