Main Menu
User Menu

Huesca

Huesca (ES-AR)

     
Název:
Name:
Huesca
Originální název:
Original Name:
Huesca
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Provincie Huesca
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
42°08'24.36"N 0°24'32.03"W
Místní části:
Local Municipalities:
Apiés, Banariés, Bellestar del Flumen, Monflorite, Buñales, Cuarte, Fornillos de Apiés, Huerrios, Tabernas de Isuela
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
hrad Montearagón
katedrála St. Maria
budova mestského zastupitelstva
kostol San Pedro el Viejo
konvent San Miguel
palác Villahermosa
bazilika San Lorenzo
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1824-DD.MM.18RR
Pluk králových myslivců
The King`s Jeagers Regiment
24.05.1837-DD.05.1837
10. pěší pluk "Córdoba"
10th Infantry Regiment "Córdoba"
DD.MM.1869-DD.MM.1869
17. pěší pluk "Cádiz"
17th Infantry Regiment "Cádiz"
28.04.1937-DD.08.1937
29. divize
29th Division
DD.05.1937-DD.07.1937
122. smíšená brigáda
122nd Mixed Brigade
DD.05.1937-DD.07.1937
485. pěší prapor
485th Infantry Battalion
DD.05.1937-DD.07.1937
486. pěší prapor
486th Infantry Battalion
DD.05.1937-DD.07.1937
487. pěší prapor
487th Infantry Battalion
DD.05.1937-DD.07.1937
488. pěší prapor
488th Infantry Battalion
09.06.1937-DD.08.1937
133. smíšená brigáda
133rd Mixed Brigade
09.06.1937-DD.08.1937
529. pěší prapor
529th Infantry Battalion
09.06.1937-DD.08.1937
530. pěší prapor
530th Infantry Battalion
09.06.1937-DD.08.1937
531. pěší prapor
531st Infantry Battalion
09.06.1937-DD.08.1937
532. pěší prapor
532nd Infantry Battalion
DD.06.1937-DD.06.1937
123. smíšená brigáda
123rd Mixed Brigade
DD.06.1937-DD.06.1937
489. pěší prapor
489th Infantry Battalion
DD.06.1937-DD.06.1937
490. pěší prapor
490th Infantry Battalion
DD.06.1937-DD.06.1937
491. pěší prapor
491st Infantry Battalion
DD.06.1937-DD.06.1937
492. pěší prapor
492nd Infantry Battalion
DD.MM.1944-15.01.1960
52. horská divize
52nd Mountain Division
15.01.1960-10.07.1965
52. horská divize "Huesca"
52nd Mountain Division "Huesca"
10.07.1965-01.02.1986
33. pěší pluk "Tarifa"
33rd Infantry Regiment "Tarifa"
10.07.1965-01.05.1988
Smíšené seskupení vysokohorských ženistů
Alpine Mountain Jaeger Engineer Groupment
01.02.1966-01.02.1986
29. polní dělostřelecký pluk
29th Field Artillery Regiment
01.02.1966-01.05.1988
8. prapor vysokohorských myslivců "Gerona"
8th Alpine Mountain Jaeger Battalion "Gerona"
01.02.1966-01.02.1986
Logistická skupina vysokohorské brigády
Alpine Mountain Jaeger Logistic Group
10.09.1967-23.06.1987
52. rota speciálních operací "Pedro Villacampa"
52nd Special Operations Company "Pedro Villacampa"
01.02.1986-01.07.1996
42. skupina logistiky
42nd Logistic Group
01.02.1986-01.07.1996
42. skupina polního dělostřelectva
42nd Field Artillery Group
01.05.1988-01.07.1996
42. ženijní prapor
42nd Engineer Battalion
01.05.1988-01.02.1996
Prapor vysokohorských myslivců "Gerona" III/65
3rd Alpine Mountain Jaeger Battalion "Gerona"
01.07.1996-01.11.2006
1. horská logistická skupina
1st Mountain Logistic Group
01.07.1996-01.11.2006
1. jednotka horských ženistů
1st Mountain Sappers Unit
01.07.1996-01.11.2006
1. skupina horského dělostřelectva
1st Mountain Artillery Group
27.03.1997-DD.MM.2001
1. prapor podpory velení
1st Command Support Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Ubytovací zařízení vojenské logistiky Huesca
Residence of Military Logistic Huesca
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka kasáren “Sancho Ramírez”
Services Unit of Quarters “Sancho Ramírez”
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
URL : https://www.valka.cz/Huesca-t220249#615540Verze : 0
MOD