Main Menu
User Menu

1. jednotka horských ženistů [1996-2008]

1st Mountain Sappers Unit

Unidad de Zapadores de Montaña nº1 (UMZAP 1)

     
Název:
Name:
1. jednotka horských ženistů
Originální název:
Original Name:
Unidad de Zapadores de Montaña nº1 (UMZAP 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2008
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-01.01.2008 1. brigáda horských myslivců
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-01.11.2006 Huesca, kasárny Sancho Ramírez

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-jednotka-horskych-zenistu-1996-2008-t85724#613287Verze : 0
MOD
Táto jednotka patrila Brigáde horských strelcov od jej vzniku, aj keď pod rozličnými označeniami.
V roku 1966 je vytvorené Zmiešané zoskupenia vysokohorských ženistov, ktoré je potom na základe aplikácie plánu Meta v roku 1986 transformované do Praporu ženistov XLII. Tento prapor sa skladal z velenia, jednotky podpory velenia, jednej roty spojenia a roty zákopníkov. Ako následok aplikácie plánu Norte z 1.10.1996 Prapor ženistov (BING) XLII sa rozdelí na Jednotku horských ženistov I a Jednotku spojenia.

Jednotka horských zákopníkov I sa k dnešnému dňu skladá z:
• Velenia ženistov
• Sekcie podpory velenia a služieb
• Roty zákopníkov

Je organizovaná aby svojim pôsobením uľahčovala prácu a pohyb brigády a sťažovala pohyb nepriateľa, pričom je určená na vylepšovanie ochrany ostatných jednotiek brigády. V horskom teréne je práca ženistov oveľa náročnejšia a rozsiahlejšia ako v normálnych podmienkach a v normálnom teréne. V týchto náročných podmienkach sú horský zákopníci predurčený na plnenie svojich úloh. Jednotka horských zákopníkov I sídli na základni "Sancho Ramírez", v Huesca a je súčasťou Brigády horských strelcov „Aragon“ I.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/brczm
www.mde.es

URL : https://www.valka.cz/1-jednotka-horskych-zenistu-1996-2008-t85724#316985Verze : 1
MOD