Main Menu
User Menu

1. skupina horského dělostřelectva [1996-2008]

1st Mountain Artillery Group

Grupo de Artillereria de Montaña I (GAM I)

     
Název:
Name:
1. skupina horského dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
Grupo de Artillereria de Montaña I (GAM I)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2008
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-01.01.2008 1. brigáda horských myslivců
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-01.11.2006 Huesca, kasárny Sancho Ramírez

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-skupina-horskeho-delostrelectva-1996-2008-t85719#613286Verze : 1
MOD
Skupina horského delostrelectva I je dedičom tradícii bývalého Pluku poľného delostrelectva No 29, vytvoreného 14.10.1943 a ktorý bol súčasťou DM 52 (horskej divízie). Skupina spočiatku bola organizovaná na báze 3 skupín (dvoch 105/11 a jednej 75/22) a zostáva nakoniec organizovaná z dvoch skupín 75/22 od roku 1965, dátumu od kedy Pluk poľného delostrelectva RACA 29 začína byť podriadený Vysokohorskej brigáde (Brigada de Alta Montaña (BRIAM)), z dôvodu rozpustenia DM 52.Na základe aplikácie plánu Meta RACA 29 sa transformuje na Skupinu poľného delostrelectva (GACA) XLII a svoje aktuálne označenie dostáva roku 1996, pričom je zaradená do Brigády horských strelcov “Aragon″ I, predtým BRIAM. V januári 2003 skupina dostáva 6 kusov 105 LIGHT GUN, ktoré nahradili zastaralé OTTO MELARA DE 105/14.

Skupina horského delostrelectva I sa skladá z:
• Velenia
• Baterie podpory velenia
• 3 baterii húfnic
• Baterie SAM/VL Mistral
• Baterie služieb

GAM I poskytuje palebnú podporu, potentnú presnú a hlbokú ostatným zložkám brigády a je schopná podpory v rozličných bodoch a miestach podľa potreby ostatných zložiek brigády. Skupina je schopná žiť a bojovať v podmienkach extrémneho chladu. Jednotka disponuje redukovanými pozorovateľňami z dôvodu pôsobenia v neprístupnom teréne a zložitých podmienkach. Bateria SAM/VL poskytuje vzdušnú ochranu ostatným jednotkám brigády a to aj proti nízko letiacim cieľom. Skupina momentálne sídli na základni "Sancho Ramírez" v Huesca a je súčasťou Brigády horských strelcov „Aragon“ I.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/brczm
www.mde.es


URL : https://www.valka.cz/1-skupina-horskeho-delostrelectva-1996-2008-t85719#316964Verze : 1
MOD