Main Menu
User Menu

Aero MB-200.12

     
Typ:
Type:
Aero MB-200
Výrobce:
Producer:
Aero, továrna letadel, Dr. Kabeš, Praha-Vysočany
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
MB-200.12
Číslo stroje:
Serial Number:
12
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR - / X
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR letecký kulomet vz.30 / X
DD.MM.RRRR letecký kulomet vz.30 / X
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.193
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
-
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Němeček Vladimír: Československá letadla I.Praha Naše vojsko 1983
URL : https://www.valka.cz/Aero-MB-200-12-t85379#525038Verze : 0
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
DD.MM.RRRR – DD.MM.RRRR
Horní plochy:
Upper Surfaces:
khaki
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
khaki
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Němeček Vladimír: Československá letadla I.Praha Naše vojsko 1983
URL : https://www.valka.cz/Aero-MB-200-12-t85379#525178Verze : 0
Po rozpade ČSR v roku 1939 zostalo vo výzbroji SVZ jedno lietadlo Aero MB-200 v.č. 12. Z výzbroje SVZ (cvičná letka na letisku Piešťany) bolo vyradený v roku 1940.Zdroj: J. Railich, J. Sehnal: Slovenští letci 1939-1945; Kolínske noviny 1991
URL : https://www.valka.cz/Aero-MB-200-12-t85379#315571Verze : 0
MOD
Lietadlo pravdepodobne patrilo Letke 81 Leteckej perute I/5 [1].
1.3.1939 lietadlá MB-200 preleteli z Brna na letisko Malacky-Nový Dvor. Z neho v dňoch 4. až 13. marca lietali na cvičnú strelnicu pri obci Kuchyňa a nacvičovali ostrú streľbu, bombardovanie a nočné navigačné lety. Keď 13.3.1939 odlietala letka 83 späť na materské letisko, zanechala na Novom Dvore pre poruchu ľavého motora jedno Aero výrobného čísla 12. Po čiastkovej oprave s ním rtk. J. Gerthofer 22.3.1939 preletel do leteckých dielní v Nitre, kde motor opravili. Stroj dostal nový náter a nové výsostné znaky. Po preskúšaní s ním 7.8.1939 preleteli na letisko Piešťany a pridelili ho Cvičnej letke. Dňa 21.10.1939 s ním previedol 30-minútový prelet z letiska Bratislavy-Vajnory do Piešťan pilot Bornemisa.
Časté poruchy motorov však obmedzovali jeho využitie. Za 12 mesiacov totižto absolvoval iba 13 letov. Od 1.3.1940 bol vedený v stave cvičnej letky v Piešťanoch vedený ako letu neschopný. Jeho posledný let sa uskutočnil 8.8.1940 v nočných hodinách. Stroj pilotoval J. Gerthofer, ktorý spolu s Júliusom Trnkom a štvorčlennou posádkou na palube simulovali nočný nálet na Bratislavu. Pri sťahovaní Leteckého parku do Trenčianskych Biskupíc niektorý z pilotov priletel s Aerom. V leteckých dielňach demontovali obidva motory Walter K-14 československej výroby, pretože už dávno potrebovali generálnu opravu. Hoci pracovníci dielní vyvinuli veľké úsilie, motory sa pre nedostatok náhradných dielov nepodarilo opraviť. Stroj zostal dlhodobo odstavený na okraji letiska a pri ďalšom sťahovaní Leteckého parku na letisko Mokraď ho v apríli 1943 vyradili. Preto sa toto lietadlo v slovenskom letectve nijako výrazne neuplatnilo. Kamufláž zostala pôvodná z predvojnového Československa - tmavozelená na všetkých plochách. Lietadlo nieslo na miestach kruhových kokárd československého letectva najstaršie výsostné označenie slovenského letectva - bielo lemovaný modrý kruh s červeným, bielou farbou tenko lemovaným dvojitým krížom. Po septembri 1939 pribudli nemecké kríže na trupe.


Zdroj:
www.https
[1]Ing. Jan Krumbach - Il-28/Wellington/MB-200, Triáda č. 3
[2]Juraj Rajninec - Slovenské letectvo 1939 - 1944, 1. zväzok
URL : https://www.valka.cz/Aero-MB-200-12-t85379#453829Verze : 1
MOD
.
Aero MB-200.12 - Letoun zachycený na letišti v Trenčianských Biskupicích
Zdroj:
Kliment, Ch. K. Slovenská armáda 1938 - 1945. Plzeň 1996.

Letoun zachycený na letišti v Trenčianských Biskupicích
Zdroj:
Kliment, Ch. K. Slovenská armáda 1938 - 1945. Plzeň 1996.

Aero MB-200.12 - Zatímco na letounu v popředí - Avii B-534, jsou již aplikované nové výsostné znaky, část MB-200.12 v pozadí má ještě staré provedení výsostných znaků aplikovaných přibližně v 2. polovině roku 1939. Patrné je také značné opotřebování povrchu letounu.
Zdroj:
http://www.modelforum.cz/download/file.php?id=680537

Zatímco na letounu v popředí - Avii B-534, jsou již aplikované nové výsostné znaky, část MB-200.12 v pozadí má ještě staré provedení výsostných znaků aplikovaných přibližně v 2. polovině roku 1939. Patrné je také značné opotřebování povrchu letounu.
Zdroj:
www.modelforum.cz

URL : https://www.valka.cz/Aero-MB-200-12-t85379#525569Verze : 0
Dne 8. srpna 1939 slob. pil. žiak Ladislav Vereš pilot letounu Letov Š-328.305 po přistání roloval a nedával si pozor, v důsledku čeho narazil pravým křídlem svého letounu do letounu MB-200.12. Oba stroje byly lehce poškozeny. V té době nesly stále československé výsostné znaky.


Zdroj:
www.gonzoaviation.com

Aero MB-200.12 - Zdroj:
https://www.gonzoaviation.com/AwEshop2UserFiles/image/aero%20mb%20200%20zrazka%20640.jpg

Zdroj:
www.gonzoaviation.com

Aero MB-200.12 - Zdroj:
https://www.gonzoaviation.com/AwEshop2UserFiles/image/bloch%20skriz%20krila%20640.jpg

Zdroj:
www.gonzoaviation.com

URL : https://www.valka.cz/Aero-MB-200-12-t85379#667382Verze : 0
Diskuse
Vážení,
dovoluji si předložit nedatovanou fotografii MB-200 v "barvách" letectva Slovenské republiky.


Zdroj
slovakaf.kpmzilina.sk
Aero MB-200.12 -


URL : https://www.valka.cz/Aero-MB-200-12-t85379#525324Verze : 0
MOD