Main Menu
User Menu

Adam, Stanislav

     
Příjmení:
Surname:
Adam
Jméno:
Given Name:
Stanislav
Jméno v originále:
Original Name:

Stanislav Adam
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podpukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.05.1901 Chylice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.12.1952 Leopoldov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministerstvo Národní Obrany v Londýně
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
zemřel v komunistickém vězení
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.jdp.cz, www.onves.cz
URL : https://www.valka.cz/Adam-Stanislav-t85048#333437Verze : 1
Podplukovník Stanislav Adam


* 22.05.1901, Chylice
+ 27.12.1952, Leopoldov


- účastník československého zahraničního odboje v období 2. světové válkyJeho otec Ignác byl řídícím učitelem


Obecná škola Chylice
Klasické gymnázium Uherské Hradiště


Po maturitě nastupuje jako úředník státní správy v Kijově


V Kyjově uzavírá sňatek s Adékou Weizenbauerovou, učitelkou ručních prací


Během základní vojenské služby v Žamberku absolvoval školu důstojníků v záloze


1925 poručík


1934 nadporučík


září 1938 v rámci mobilizace nastupuje u svého domovského útvaru Žamberk


jaro 1939 aktivně se zapojuje do práce v odbojové organizeci Obrana Národa, stal se zástupcem velitele a zároveň zpravodajským důstojníkem kijovské organizace


9.12.1939 do zaměstnání jej přišlo zatknout Gestapo, podařilo se mu vyskočit z okna v 1. poschodí a uprchnout


12.12.1939 u Štítného přechází hranici na Slovensko


16.12.1939 hlásí se do čs. zahraničního vojska na francouzském konzulátě v Budapešti


21.12.1939 s francouzským vízem přijíždí do Bělehradu


1.1.1940 v Beyrouthu se s dalšími dobrovolníky naloďuje směr Francie


24.1.1940 připlouvá do Marseille


26.1.1940 presentován u čs. vojska Agde, zařazen v hodnosti nadporučíka k 5.rotě, 1.pěšího praporu


5.2.1940 odvelen k Národnímu výboru čs. vojenské správy v Paříži


po porážce Francie se přepravuje lodí do Anglie a je zařazen k velitelské rotě 2. praporu


11.7.1940 povýšen na kapitána pěchoty, poté absolvuje kurz a je ustanoven velitelem velitelské roty 2. tankového praporu, čs. motorizované brigády


1.8.1940 je oficiálně presentován v čs. vojsku v Anglii


od roku 1940 starostou Slováckého krúžku v Anglii1942-1944 absolvuje jako nejstarší účastník speciální kurzy - paravýcvik, Assault Ceurse (útočný kurz) a RAC Tactical school


10.2.1944 přemístěn k MNO v Londýně


březen 1945 povýšen na štábního kapitána


28.3.1945 převezen na osvobozené území ČSR


20.4.1945 zařazen na MNO v Košicich - I/2 oddělení


říjen 1945 povýšen na majora


1947 povýšen na podplukovníka


po únoru 1948 byl na něho nasazen provokatér, který ho přiměl k emigraci


2.6.1948 na zakladě připravené akce provokatéra s několika dalšími zatčen při pokusu o opuštění republiky nedaleko Strakonic


Odsouzen na 18 let za zločin úkladu o republiku, pokus o vojenskou zradu a přečin podle zákona na ochranu čs. měny ( při zatčení u sebe měl 60 dolarů )


Byl vězněn v Plzni-Borech, Opavě a nakonec převezen do Leopoldova


27.12.1952 umírá na následky týrání v Leopoldovské vězniciManželka Adéla byla během války vězněna 3. roky v táboře Svatobořice
Zdroj:
www.jdp.cz
www.onves.cz
URL : https://www.valka.cz/Adam-Stanislav-t85048#313855Verze : 1