Main Menu
User Menu

Leopoldov

okr. Hlohovec

     
Název:
Name:
Leopoldov
Originální název:
Original Name:
Leopoldov
Další názvy:
Other Names:
Neustadl, Neistadl ad penes Praesidium Leopoldopoliense, Ujhely, Ujváros, Ujvároska


Leopold-Neustadtl
Lipótvár
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Hlohovec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°26'38.63"N 17°45'55.47"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1664
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
rímskokatolícky kostol sv. Ignáca z Loyoly (1712)
pevnosť Leopoldov (dnešná väznica)
pranier
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Gucman, Jarolím
* 22.09.1921 
Adam, Stanislav
† 27.12.1952
Pešek, Josef
† 16.05.1953
Musil, Josef
† 09.01.1954
Beran, Rudolf
† 28.07.1954
Turanec, Josef
† 09.03.1957
Tiso, Štefan
† 24.03.1959
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Leopoldov
https://www.leopoldov.sk
URL : https://www.valka.cz/Leopoldov-t44356#376118Verze : 1
MOD
Leopoldov
(okr. Hlohovec)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Hlohovec.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 675 obyvatel (z toho 18 osob národnosti cikánské, 2 383 osob národnosti československé, 61 osob národnosti maďarské, 66 osob národnosti německé, 94 osob národnosti ruské a 3 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 9 (červenec 1920 – září 1920),
náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 10 (červenec 1920 – září 1920),
baterie Horského dělostřeleckého oddílu 259 (červenec 1920 – říjen 1920),
baterie Horského dělostřeleckého oddílu 260 (červenec 1920 – říjen 1920),
náhradní rota Letecký pluk 3 (září 1920 – prosinec 1920),
rota Telegrafního praporu 3 (od července 1935),
Divisní zbrojnice 9 (prosinec 1927 – prosinec 1927),
Divisní zbrojnice 10 (prosinec 1921 – prosinec 1927),
Zemská zbrojnice III (leden 1928 – listopad 1930),
zbrojní dílny Sborové zbrojnice 5 (od ledna 1937).


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Leopoldov-t44356#174507Verze : 1