Main Menu
User Menu

Dobřany

okr. Plzeň-jih

     
Název:
Name:
Dobřany
Originální název:
Original Name:
Dobřany
Další názvy:
Other Names:
Wiesengrund
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Plzeň-jih
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°39'17.367"N 13°17'35.45"E
Místní části:
Local Municipalities:
Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1220
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Víta
kaple Čtrnácti sv. pomocníků
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1920-DD.05.1921
Jezdecká eskadrona 1/10
1st Squadron of the 10th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.05.1921
Jezdecká eskadrona 2/10
2nd Squadron of the 10th Cavalry Regiment
01.10.1920-0 .09.1921
Jezdecká eskadrona 4/10
4th Cavalry Squadron of the 10th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.05.1921
Jezdecký pluk 10
10th Cavalry Regiment
01.10.1920-00.05.1921
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 10
Replacement Squadron of the 10th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.05.1921
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 9
Replacement Guidon of the 9th Cavalry Regiment
01.10.1920-00.05.1921
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 10
Remont Squadron of the 10th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.05.1921
Technická eskadrona jezdeckého pluku 10
Technical Squadron of the 10th Cavalry Regiment
DD.06.1922-01.05.1928
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 4
Machine-Gun Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.07.1922-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 4
2nd Guidon of the 4th Cavalry Regiment
DD.06.1926-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/4
3rd Squadron of the 4th Cavalry Regiment
DD.07.1926-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/4
4th Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 4/4
4th Field Squadron of the 4th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-01.01.1936
Polní eskadrona 5/4
5th Field Squadron of the 4th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-15.09.1933
Polní eskadrona 6/4 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 4th Cavalry Regiment
DD.09.1933-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 4
Replacement Squadron of the 4th Cavalry Regiment
DD.09.1933-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 4
Replacement Guidon of the 4th Cavalry Regiment
DD.09.1933-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 4
Remont Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.01.1936-DD.10.1936
II. korouhev dragounského pluku 4
2nd Guidon of the 4th Dragoon Regiment
DD.10.1936-24.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 4
Replacement Squadron of the 4th Dragoon Regiment
DD.10.1936-24.09.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 4
Replacement Guidon of the 4th Dragoon Regiment
DD.10.1936-24.09.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 4
Remont Squadron of the 4th Dragoon Regiment
01.11.1950-01.01.1951
Automobilní prapor 3
3rd Automobile Battalion
01.01.1951-DD.03.1951
1. silniční rota
1st Road Company
01.01.1951-DD.MM.1957
3. automobilní prapor
3rd Automobile Battalion
00.05.1952-01.11.1954
5. letecký stíhací pluk
5th Air Fighter Regiment
00.05.1952-31.10.1954
8. letecký stíhací pluk
8th Air Fighter Regiment
01.05.1952-31.10.1954
Velitelské stanoviště 3. letecké stíhací divize
Command Post of 3rd Air Fighter Division
01.09.1952-31.10.1954
16. letecký stíhací pluk
16th Air Fighter Regiment
01.01.1953-31.08.1961
3. letecká divizní opravna
3rd Divisional Air Repair
01.01.1953-01.10.1958
3. letecká spojovací rota
3rd Air Signal Company
01.01.1953-01.10.1957
3. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
3rd Air Support Devices Company
01.11.1954-01.10.1958
16. stíhací letecký pluk
16th Fighter Air Regiment
01.11.1954-31.08.1991
5. stíhací letecký pluk
5th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.11.1955
Radiolokační stanice
Radar Station Dobrany
01.11.1954-30.09.1958
Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize
Command Post of 3rd Fighter Air Division
01.11.1954-31.08.1991
Velitelské stanoviště 5. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 5th Fighters Air Regiment
15.06.1955-01.10.1958
2. rotní hláska
2nd Observation Warning Company
01.11.1955-01.10.1958
3. radiotechnická rota
3rd Radiotechnical Company
01.11.1955-01.10.1958
Radiolokační stanice Dobřany
Radar Station Dobřany
01.06.1957-15.08.1958
183. protiletadlový dělostřelecký pluk
183rd Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1957-01.10.1958
3. rota pozemního zabezpečení navigace
3rd Ground Support Navigation Company
15.08.1958-01.09.1961
185. protiletadlový dělostřelecký pluk
185th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1958-01.09.1963
3. prapor pozemního zabezpečení navigace
3rd Ground Support Navigation Battalion
01.10.1958-DD.12.1959
310. radiotechnický uzel
310th Electronic Post
DD.MM.1959-01.09.1969
45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
45th Artillery Reconnaissance Air Regiment
01.09.1961-01.09.1962
185. protiletadlový pluk
185th Anti-Aircraft Regiment
01.09.1961-01.09.1963
31. opravna
31th Repair
01.09.1961-01.09.1962
40. rota pozemního zabezpečení navigace
40th Ground Support Navigation Company
01.09.1961-DD.05.1972
52. radiotechnický prapor
52nd Electronic Battalion
01.09.1961-DD.05.1972
Naváděcí stanoviště NS-1
Ground Control Intercept GCI-1
01.09.1961-DD.05.1972
Velitelská rota
Command Company
01.09.1961-DD.05.1972
Velitelské stanoviště 52. radiotechnického praporu
Command Post of 52nd Electronic Battalion
01.09.1962-01.06.1963
185. protiletadlová raketová brigáda
185th Anti-Aircraft Missile Brigade
01.09.1963-DD.MM.1981
216. protitankový pluk
216th Anti-Tank Regiment
01.09.1963-01.11.1991
3. prapor radiotechnického zabezpečení
3rd Electronic Support Battalion
01.09.1963-31.12.1992
31. letecká vojsková opravna
31th Air Troops Repair
01.09.1969-31.12.1992
Letištní správa Líně
Airfield Authority Line
01.09.1978-01.11.1991
75. rota letištního a radiotechnického zabezpečení "S"
75th Air Base and Electronic Support Company "S"
DD.MM.1989-31.12.1992
3. letecký stavební prapor
3rd Air Force Construction Battalion
01.10.1991-01.12.1991
11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
11th Signal and Electronic Support Company
01.10.1991-31.12.1992
11. vrtulníkový pluk
11th Helicopter Regiment
01.10.1991-01.12.1991
111. letištní prapor
111th Air Base Battalion
01.12.1991-31.12.1992
111. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
111th Air Base and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.12.1994
11. vrtulníkový pluk
11th Helicopter Regiment
01.01.1993-31.12.1994
111. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
111th Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.12.1993
31. letecká vojsková opravna
31th Air Troops Repair
01.01.1993-31.12.1997
Letištní správa Líně
Airfield Authority Line
01.01.1994-30.09.1997
51. letecká opravárenská základna
51th Air Reapair Base
25.05.1995-DD.MM.1999
Letecký zkušební odbor
Air Testing Department
01.12.1998-31.12.2003
Letka letecké pátrací a záchranné služby
Search and Rescue Squadron
01.01.2004-30.09.2008
233. vrtulníková letka pátrání a záchrany
233rd Search and Rescue Helicopter Squadron
DD.MM.RRRR-DD.12.1952
3. radarová naváděcí stanice
3rd Ground Control Intercept Radar Station
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
51. letecké opravny
51st Aircraft Repair
DD.MM.RRRR-31.10.1955
Radiotechnická stanice Dobřany
Electronic Station Dobřany
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1. republiky součást politického okresu Stříbro a sídlo soudního okresu
Zdroje:
Sources:
https://www.dobrany.cz/
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/Dobrany-t44019#305335Verze : 0

Období:
Period:
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Troops or services located here:

Československo 1918-1939
Czechoslovakia 1918-1939
03.1934-01.1938 - Náhradní rota Hraničářského praporu 5
03.1934-XX.XXXX - Náhradní rota Hraničářského praporu 6
09.1933-01.1938 - Náhradní baterie Dělostřeleckého oddílu 252
03.1922-01.1936 - II. korouhev Jezdeckého pluku 4
01.1936-XX.XXXX - II. korouhev Dragounského pluku 4
10.1936-XX.XXXX - Náhradní korouhev Dragounského pluku 4
09.1933-01.1936 - Remontní eskadrona Jezdeckého pluku 4
01.1936-XX.XXXX - Remontní eskadrona Dragounského pluku 4
10.1920-05.1921 - Jezdecký pluk 10
05.1921-03.1922 - Náhradní eskadrona Jezdeckého pluku 10
03.1922-11.1922 - Posádková nemocnice DobřanyZdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Dobrany-t44019#173591Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona dragounského pluku č. 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR VelitelstvíI II. divisionu dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. a 6. eskadrona dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Dobrany-t44019#416075Verze : 0
MOD