Main Menu
User Menu

11. mechanizovaná brigáda "Extremadura" [1965-2017]

11th Mechanized Infantry Brigade "Extremadura"

Brigada de Infantería Mecanizada "Extremadura" XI (BRIMZ XI)

     
Název:
Name:
11. mechanizovaná brigáda "Extremadura"
Originální název:
Original Name:
Brigada de Infantería Mecanizada "Extremadura" XI (BRIMZ XI)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.07.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
11. brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.07.1965-01.02.1996 1. tanková divize
01.02.1996-01.11.2006 1. mechanizovaná divize
01.11.2006-01.01.2017 Velitelství ťežkých sil
Dislokace:
Deployed:
10.07.1965-DD.10.1985 Madrid, kasárny Leganés
DD.10.1985-01.01.2017 Badajoz, kasárny General Menacho

Velitel:
Commander:
DD.04.2002-29.10.2004 Coll Bucher, Fulgencio ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.07.1965-01.11.2006 11. protitanková rota
10.07.1965-01.01.2017 11. skupina logistiky
10.07.1965-01.05.1988 11. smíšený ženijní prapor
10.07.1965-02.10.1985 55. mechanizovaný pluk "Uad Ras"
10.07.1965-02.10.1985 6. motorizovaný pluk "Savojský"
02.10.1985-01.01.2017 11. polní samohybná dělostřelecká skupina
02.10.1985-01.01.2017 16. mechanizovaný pluk "Castilla"
02.10.1985-01.01.2017 6. mechanizovaný pluk "Savojský"
01.05.1988-10.03.1997 11. ženijní prapor
10.03.1997-01.01.2009 11. mechanizovaná ženijní jednotka
10.03.1997-01.01.2017 11. prapor podpory velení
01.01.2009-01.01.2017 11. mechanizovaný ženijní prapor

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es/Unidades
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovana-brigada-Extremadura-1965-2017-t82984#325594Verze : 13
MOD
Nachádza sa na základni "General Menacho" 22 km na sever od Bajadoz. Jednotky tejto brigády majú dlhú a slávnu históriu. Táto brigáda bola vytvorená na základe reorganizácie v roku 1965, kedy bola včlenená do Divízie “Brunette″ I a jej jednotky sa nachádzali na základni v Madride. Brigáda v rokoch 1974-1976 pôsobí v západnej Sahare, kde sa zúčastňuje na rôznych operáciách. Roku 1985 na základe veľkej reorganizácie bola jednotka presunutá do Bajadozu, pričom ostatné jednotky divízie v provincii Madrid.

Brigáda “Extremadura″ XI sa skladá z:
*Velenia,
* Jednotky podpory velenia, štábnej roty, spojovacej jednotky nº 11 a jednotky obrany protitankovej nº 11
*Pluku mechanizovanej pechoty “Saboya″ nº 6
*Pluku mechanizovanej pechoty “Castilla″ nº 16
*Skupiny polného samohybného delostrelectva XI
*Logistickej skupiny XI
*Zákopníckej jednotky 11

S touto fixnou organizáciou je Brigáda XI “Extremadura″ veľkou taktickou a logistickou jednotkou ktorá kombinuje v boji s ostatnými zbraňami a jednotkami, s tým že môže byť zmenšená alebo poslinená je úloha. Disponuje vozidlami bojovími ako aj prepravnými, v základe najme bojovými vozidlami strednými LEOPARD 2/A4, obrnenými transportnými vozidlami, samohybnými húfnicami M-109, ako aj kolesovými vozidlami rôzneho využitia. Jednotka podlieha 1 vojenskému regiónu a sídli v Botoa blízko Bajadoz (Extremadura).
Brigáda je súčasťou Mechanizovanej divízie „Brunete″ 1.

Zákopnícka jednotka 11
Pochádza zo ženijného bataliónu XXI ktorý má svoj pôvod v roku 1965 a sídlo v Plaza de Bajadoz. V roku 1986 tento prapor prechádza do Praporu zákopníkov XI a ktorá sa včleňuje do Brigády mechanizovanej pechoty XI so sídlom na základni “General Menacho″ v Bótoa (Bajadoz).

Koncom roku 1996 je vytvorená z praporu táto zákopnícka jednotka, ktorá sa skladá z:
*oddelenia plánovania velenia
*sekcie PLMS
*roty zákopníkov
Jej úlohou je zabezpečovať mobilitu, kontramobilitu a ochranu Brigáde mechanizovanej pechoty “Extremadura″ XI.

Logistická skupina XI
Logistická skupina XI, bola vytvorená roku 1965 spolu s brigádou.Od roku 1985 je situovaná na základni v Mérida (Bajadoz). Jej úlohou je poskytovať XI brigáde údržbu, skladové služby, transportné služby a sanitárne služby.

Batalion popory velenia
Bol vytvorený roku 1997 na základe roty podpory velenia XI, roty protitankovej obrany 11, spojovacej roty a praporu ženistov a dnes sa skladá z velenia, roty plánovacieho oddelenia, roty služieb, spojovacej roty 11, roty protitankovej obrany 11, spravodajskej jednotky a kapely trubiek a bubnov.
Prapor je priamo podriadený veliteľovi Brigády a jej úlohou je poskytovať všetky potrebné služby veleniu brigády.Zdroje:
www.ejercito.mde.es
Ministerio de Defensa Espaňa es.geocities.com/heraldicamilitar

11. mechanizovaná brigáda Extremadura [1965-2017] - štít jednotky zákopníkov

štít jednotky zákopníkov
11. mechanizovaná brigáda Extremadura [1965-2017] - štít logistickej skupiny

štít logistickej skupiny
11. mechanizovaná brigáda Extremadura [1965-2017] - štít podpory velenia

štít podpory velenia
11. mechanizovaná brigáda Extremadura [1965-2017] - brigada

brigada
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovana-brigada-Extremadura-1965-2017-t82984#304282Verze : 3
MOD
krátka história

Brigáda mechanizovanej pechoty XI bola vytvorená 1.1.roku 1961 na základe reorganizácie armády, a na základe Generálnej Inštrukcie No 165/112 z 10.7.1965 sa zaraďuje do Obrnenej divízie „Brunete“ No 1 s jednotkami sídliacimi na základni v Madride. Od tohto momentu jednotky brigády realizujú rôzne cvičenia a manévre s cieľom zlepšiť si majstvovstvo v ovládaní zbraní a taktiež sa podieľajú na viacerých misiách s cieľom pomoci civilnému obyvateľstvu. V rokoch 1974 až 1976 sa jednotky tejto brigády nachádzajú v provincii Sahara ako súčasť rozličných zoskupení na Polysarijskom fronte a po celom Maroku s úlohami ochrany svojich jednotiek ako aj ostatných armádnych zložiek v tejto provincii. Na základe Kráľovského dekrétu 1451/1984 z 1.8.1984 ktorým sa upravuje organizačná štruktúra pozemnej armády na národnom teritóriu, sa Obrnená divízia „Brunete“ No 1 podriaďuje pod generálny štáb a má podriadené divízne prvky, Brigádu Mechanizovanej pechoty XI (Brigada de Infanteria Mechanizada BRIMZ XI) a Brigádu Obrnenej pechoty XII (Brigada de Infanteria Acorazada BRIAC XII). Na základe Generálnej inštrukcie 9/85 „O reorganizácii brigád pechoty XI a XII“ z 24.4.1985 je Brigáda mechanizovanej pechoty XII presunutá do Badajoz, kde je rozpustená Brigáda mechanizovanej pechoty XXI, podliehajúca Divízii mechanizovanej pechoty „Guzmán el Bueno“ No 2, ktorej preberá históriu a tradície a taktiež nakoľko začína sídliť v Badajoze, začína byť podriadená 1 vojenskému regiónu. 2.9.1989 sa brigáda presúva z Badajozu základne „General Menacho“ do Bótoa na základňu s rovnakým označením. 24.7.1991 sa z Madridu presúva Pluk mechanizovanej pechoty „Saboya“ No 6 na základňu „General Menacho“ a od tohto momentu sa nachádzajú všetky zložky brigády v provincii Badajoz. V roku 1992 sa zložky brigády podieľajú na bezpečnostných a protiteroristických opatreniach pri výstavbe rýchlej železnice AVE, ako aj na opatreniach v súvislosti so svetovou výstavou v Seville. V roku 1993 sa súčasti brigády prvý krát zúčastňujú medzinárodného cvičenia spolu s armádami USA, a Nemecka, konaným v Nemecku. V roku 1994 sú súčasti brigády vyslané do mierovej misie v Bosne a Hercegovine, ako súčasť uskupení „Córdoba“ a „Extremadura“. Na základe generálnej normy 1/96je nariadené, že od 1.2.1996 sa Obrnená divízia „Brunete“ No1 začína označovať ako Mechanizovaná divízia (DIMZ) „Brunete“ No 1 a prvý krát sa tu spomína označenie Brigády mechanizovanej pechoty XI, ktorá dostáva meno „Extremadura“. V druhej polovici roku 1997 znovu odchádza kontingent pochádzajúci z tejto brigády (1.140 mužov) do Bosny a Hercegoviny, aby to tvoril súčasť Španielskej brigády No 5, pod velením NATO. V roku 1999 je presunutý na základňu „General Menacho“ aj Pluk „Castilia“ No 16 a celá brigáda teraz sídli na tej istej základni, pričom tu má k dispozícii výcivikový priestor ktorý dovoľuje realizáciu cvičení a manévrov vojskových telies všeho druhu a veľkosti. Začiatkom nového tisícročia príslušníci brigády sa zúčastnili mierových misí v Kosove ako aj v Iraku a taktiež sa časť jej príslušníkov podieľala na humanitárnych misách v Nikaragui, Salvadore, Hondurase a Dominikánskej republike. Po návrate z týchto misií sa príslušníci brigády podieľali na bezpečnostných operáciách a opatreniach po atentátoch v Madride.

Skupina polného samohybného delostrelectva XI (GAC-ATP XI)


Pluk mechanizovanej pechoty “Castilla″ nº 16 (RIMZ 16)
zdroj
www.mde.es
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovana-brigada-Extremadura-1965-2017-t82984#325586Verze : 1
MOD