Main Menu
User Menu

1. tanková divize "Brunete" [1965-1996]

1st Armored Division "Brunete"

Division de Armadura “Brunete” nº1 (DA 1)

     
Název:
Name:
1. tanková divize "Brunete"
Originální název:
Original Name:
Division de Armadura "Brunete" nº1 (DA 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.07.1965
Předchůdce:
Predecessor:
Tanková divize "Brunete"
Datum zániku:
Disbanded:
01.02.1996
Nástupce:
Successor:
1. mechanizovaná divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.07.1965-DD.MM.1985 1. vojenská oblast
DD.MM.1985-01.02.1996 1. vojenská oblast
Dislokace:
Deployed:
10.07.1965-01.02.1996 Madrid, El Pardo /

Velitel:
Commander:
12.06.1985-21.07.1986 Porgueres Hernández, Ramón ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.07.1965-01.02.1996 1. lehká protiletadlová skupina
10.07.1965-01.02.1996 1. protitanková rota
10.07.1965-01.02.1996 1. seskupení logistiky
10.07.1965-01.05.1988 1. smíšený ženijní pluk
10.07.1965-01.02.1996 11. mechanizovaná brigáda "Extremadura"
10.07.1965-01.02.1996 11. polní dělostřelecký pluk
10.07.1965-01.02.1996 12. tanková brigáda "Guadarrama"
10.07.1965-01.02.1996 14. lehký obrněný jezdecký pluk "Villaviciosa"
10.07.1965-01.02.1996 Velitelství a štáb 1. tankové divize "Brunete"
01.05.1988-01.02.1996 1. spojovací pluk
01.05.1988-01.02.1996 1. ženijní pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/1-tankova-divize-Brunete-1965-1996-t82772#610864Verze : 8
MOD
Vo svojich dnešných priestoroch sa nachádza or roku 1997. Priestory sú bývalá Akadémia ženistov pozemného vojska, ktoré sa nachádzajú v Burgos, základňa Diego Porcelos.
Štáb je zložený z velenia, pobočníctvo velenia, velenie je ďalej zložené z jednej správy 6 sekcíí - personálna, spravodjaská, operačná, logistická, civilné záležitosti, a SITC (telekomunikácie a informácie). Taktiež veleniu podlieha finančný odbor a administratíva.
Taktiež zahrnuje technickú skupinu, zabezpečujúcu nevyhnutnú podporu informatickú, ďalej skupinu zabezpečujúce právne záležitosti, chemickú správu a správu pre styk s verejnosťou.
Dnes sídli v Diego Porcelos, Burgos (Castilla y León)

zdroj: www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/1-tankova-divize-Brunete-1965-1996-t82772#303371Verze : 1
MOD
Mechanizovaná divízia Brunete nº 1 je jednou z najpotentnejších veľkých jednotiek španielskej armády.
V základe jednotky spojujú zložky obrnené a mechanizované, delá a pancier divízie, ktoré poskytuje mobilitu, potenciu, silu paľby a bojovú silu zvlášt pre ofenzívny boj, akcie s veľkou hĺbkou a rýchlosťou
Divízia “Brunete″ nº 1 bola vytvorená ako Obrnená divízia 20.8.1943, s menom največšej a najtvrdšej obrnenej bitvy na území Španielska
Jednotky ktoré sú dnes včleneé do divízie boli včleňované postupne a v roznych časoch.
Od svojho vzniku jednotka sa nezúčastnila nikdy vojny ako takej, ale jej jednotlivé súčasti sa zúčastnili na bojových kampaniach v Sidi Ifni (1957-1958) v Španielskej Sahare (1974-1975) a na misiách OSN a NATO v bývalej Jugoslávii v Bosnia – Herzegovina (1994-2002), Kosovo (2003) a v Afganistáne (2002-2003).
S reorganizáciou armády „ Plan Norte“ (1996), dostala divízia svoje dnešné pomenovanie Mechanizovaná divízia Brunete″ nº 1, a roku 1999 bola integrovaná do štruktúry EUROCUERPO a roku 2002 do NRDC-S.

Dekáda rokov 40.
V roku 1942 bola vyslana do Nemecka komisia pod vedením General D. Pablo Martín Alonso študovať model obrnenej divízie a tieto skúsenosti boli použité pro tvorení základu Obrnenej divízie “Brunete″. Na základe rozkazu generálneho štábu Nº2 20.8. 1943 je vytvorená Obrnená divítia Nº1 ako hlavná rezerva, na základe Divízie 13. Dekrétom z 30.9.1943 je menovaný ako veliteľ General de División D.Ricardo Rada Peral.

Jednotky zaradené do divízie sa pomenúvajú od 21.12.1943 ako: RIMT “Saboya″ Nº6, RIMT “Asturias″ Nº31, RICC “Alcazar de Toledo″ Nº61 a RICC ″Brunete″ Nº62.
6.12.1943 divízia dostáva 20 obrnených vozidiel nemeckej výroby Panzer –IV s kanónom 75/48 mm, čo bolo doležitou modernizáciou, armáda začala disponovať vozidlami strednej triedy. Roku 1949 je včlenený do divízie pluk bojových vozidiel Nº2 a tiež prvé jednotky vozidiel ktoré slúžili počas kampaňe v Maroku, materiál a personál sa integruje RICC “Alcazar de Toledo″.

Dekáda rokov 50.
S príchodom materálu z USA a podpise dohod, vo februáry 1954, divízia sa zbavuje vozidiel T-26 ruských a Panzer-IV nemeckých, čo odľahčuje údržbu, nakoľko vozidlá boli staré a nebolo možné zohnať náhradné diely. Po normalizácii vzťahov s USA, jednotkám pluku “Alcazar″ a skupine kavalérie “Alfambra″, prichádzajú vozidlá M-47 y M-24. Roku 1956 prvý krát jednotky pechoty disponujú vozidlom, ktoré sa može nazvať mechanizovaným, je ním M-3 povodu USA
Pri príležitosti vojny v Ifni roku 1957, sa zúčastňujú tejto rota ťažkých zbraní praporu ″Uad-Rass Nº55″ a jeden prapor a rota pluku“Castilla″ Nº16, ktoré sa vracajú domov na poloostrov nasledujúceho roku.
Roku 1956 prvý krát jednotky delostrelectva disponujú zbraňami samohybnými ktoé podporujú ostatné jednotky paľbou a s rýchlosťou ktorú potrebujú, jedná sa o húfnice M-37 105/23 a M-44 155/23.

Dekáda rokov 60.
Hľadajúc lepšiu štruktúru na základe Generálnej Inštrukcie 165/142 z 10.7.1965, je vytvorená Obrnená divízia Brunete Nº1 tvorená z velenia, BRIMZ-XI, BRIAC-XII a skupinu diviznych jednotiek.
Na základe Generálnej Inštrukcie Nº165/142 z 10.7.1965 dostáva divízia pluky pechoty Uad-rass 55, kavalérie Villaviciosa 14 a polného delostrelectva 11.
23.4.1964 dostáva prvých 5 vozidiel M-48 a následne 98, ktoré slúžia až do 1978 a tieto slúžili aj v Španielskej Sahare. Roku 1965 dostáva prvé M-113. Na základe Generálnej Inštrukcie 165/142 z 10.7.1965, sa integruje do divízie Zákopnícky pluk Nº1 adoptujúc meno pluk zmiešný ženistov Nº1, tvorený jedným praporom zákopníkov a jedným spojárskym. 1.4.1966 sa vytvára Logistická Nº1 a na základe Generálnej inštrukcie 165/142, sa vytvára Skupina ľahkého protivzdušného delostrelectva Nº1 s materiálom 40/70.

Dekáda rokov 70.
Kvoli podpore obrany teritória Španielskej Sahary sa na tomto teritóriu nachádzajú prapor stredných bojových vozidiel II/61 a skupina samohybného delostrelectva XII, obe jednotky z BRIAC-XII. Počas tohto času od oktobra 1974 až do decembra 1975, tieto jednotky sa podieľajú na roznych operáciách obrany Španielského teritória. Po 15 mesiacoch sa jednotky vracajú speť na poloostrov. 28.5.1977 je prvý raz jednotka poctená návštevov jeho veličenstva Don Juan Carlosa I. 30.10.1974, BRIMZ-XI dostáva od Francúzska prvé bojové vozidlá AMX-30. Roku 1974 divízia dostáva samohybné húfnice M-109

Dekáda rokov 80.
Roku 1981 je zavraždený teroristami z ETA veliteľ divízie Victor Lago Román. 24.4.1985 je premiestnená do Badajoz BRIMZ-XI a do BRIMZ-XXI je integrovaný RIMZ “Castilla“ Nº 16.

Dekáda rokov 90.
17.10.1991 je zavraždený teroristami z ETA poručík delostrelectva D, Francisco Carballar Muñoz, z RACA 11. Roku 1992 jednotky divízie slúžia na zabezpečenie výstavby rýchlovlaku Madrid –Sevilla, proti prípadným útokom teroristov z ETA. 22.5.1992 v La Rochelle (Francia), sa vytvoria základy jednotiek Eurocuerpo ako nevého základu Europskej bezpečnosti do tohto je zaradená Mechanizovaná divizia Brunete. V mesiacoch apríl až október 1994 sa v Bosna a Herzegovina nachádza AGT “Córdoba″I BRIMZ “Guzmán el Bueno″ aby plnila úlohy mierovej misie OSN.
Na základe ministerského rozkazu Nº84/1994 sa mení štruktúra pozemných síl a BRIMZ XXI mení svoje číselné označenie na X, a BRIAC-XII na Skupinu divizných jednotiek.
V decembri 1995 jednotky dostávajú prvé nemecké obrnené vozidlá LEOPARD. Od leta 1996 až do konca roku 1997 sú časti divízie presunuté do Burgos y Castrillo del Val.
1.2.1996 pluk protivzdušného delostrelectva No82, so sídlom v Agoncillo (La Rioja) sa transformuje na Skupinu protivzdušného delostrelectva Nº1. 1.11.1996 je včlenený pluk spojovací Nº1 so sídlom v Castrillo del Val (Burgos) do skupiny divíznych jednotiek. Na základe IG 5/97 a NG 7/97 sa vytvárajú jednotky podpory velenia brigád, ako jednotky organické a nezávislé priamo podriadené veliteľovi.
16.9.1999 sa uskutočňuje na základni Cerro Muriano oficiálna ukážka bojového vozidla Pizarro vozidiel 1 roty BIMZ III/10.

Aktuálne časy
Počas mesiaca máj 2000 divízia sa prvý krát v Španielsku zúčastní medzinárodného cvičenia europskych síl CEUR, “Duero 2000″, splu s 7 mechanizovanou belgickou brigádou, pričom velenie Divízie Brunete preberá velenie tejto. Pre jej sústavné skvelé účnkovanie v mierových a humanitárnych misiách je jej na základe rozkazu RD 1264/01 udelená Vojenská medaila kolektívna. Na základe rozkazu NG 07/02 z júla 2002, sa vytvárajú vovnútri praporov respektíve velenia jednotky spravodajstva No 10, 11,12. Na základe rozkazu NG 07/02 z decembra 2002, sa RCLAC “Villaviciosa “ Nº 14 premiestňuje do Santovenia de Pisuerga (Valladolid) integrujúc sa do RCLAC “Farnesio″ Nº12.
Jednotka respektíve jej súčasti slúžia v tejto dekáde pri misiách v Kosovo a Iraq, roku 2002 sa jej jednotky podieľajú na čistenie brehou Galicie kde znečistil pobrežie tanker “Prestige″.
25.5.2003 zahymulo 20 príslušníkov RING-1 pri leteckom nešťastí v Turecku pri návrate z misie v Afganistáne.
Mechanizovaná divízia "Brunete" nº 1 disponuje orgánom velenia, elementmi bojovými, podpory boja a logistickej podpory. Orgán velenia pozostáva z velenia ako takého a pluku podpory velenia.
Bojové elementy, elementy podpory boja a logistickej podpory sa skladajú z jednotiek:
• Dve mechanizované briády
• Jedna obrnená brigáda
• Skupina divizných jednotiek:
o jeden pluk podpory velenia
o jeden pluk kavalérie
o jeden pluk poľného delostrelectva
o jeden pluk protivzdušného delostrelectva
o Jeden pluk ženistov
o divízna logistická skupina

Zdroje: www.ejercito.mde.es, Ministerio de Defensa Espaňa, es.geocities.com/heraldicamilitar, https://www.ejercito.mde.es/organizacion/dimz
1. tanková divize Brunete [1965-1996] - organizácia brigády

organizácia brigády
1. tanková divize Brunete [1965-1996] - rozmiestnenie jednotiek divízie

rozmiestnenie jednotiek divízie
URL : https://www.valka.cz/1-tankova-divize-Brunete-1965-1996-t82772#309273Verze : 1
MOD