Main Menu
User Menu

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky [1969-1990]

Main Directorate of Military Counterintelligence

     
Název:
Name:
Hlavní správa vojenské kontrarozvědky
Originální název:
Original Name:
Hlavní správa vojenské kontrarozvědky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1990
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.03.1969-01.06.1990 Federální správa zpravodajské služby
Dislokace:
Deployed:
01.03.1969-01.06.1990 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.01.1972-DD.02.1981 Ohrablo, Cyril-Method (Generálmajor)
DD.02.1981-01.09.1989 Vrlík, Pavol (Generálmajor)
01.09.1989-01.06.1990 Červášek, Josef (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
Krycí název: III. správa SNB
Zdroje:
Sources:
RMV ČSSR č. 50, Organizační řád Hlavní správy vojenské kontrarozvědky, z 18. prosince 1980
RMV ČSFR č. 71, Vyčlenění vojenské kontrarozvědky z podřízenosti federálního ministerstva vnitra a její začlenění do podřízenosti federálního ministerstva národní obrany, z 31. května 1990
RN HSVKR č. 6, Změny přílohy k RMV ČSSR č.50/1980 - Organizační řád Hlavní správy vojenské kontrarozvědky, ze 7. února 1986
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-vojenske-kontrarozvedky-1969-1990-t80425#663067Verze : 1
MOD
Organizační struktura 1980


- v čele správy byl náčelník, podřízený pověřenému náměstku ministra

- další vedoucí funkcionáři správy
--- I. zástupce náčelníka správy
--- zástupce náčelníka správy

- správu tvořil
--- vnitřní odbor
--- inspekce náčelníka
--- kádrový odbor
--- organizačně mobilizační oddělení
--- studijně analytický odbor
--- I. odbor (odbor pro FMNO a GŠ ČSLA)
--- II. odbor (odbor pro řízení a koordinaci)
--- III. odbor (odbor pro ofenzívně zpravodajskou práci)
--- IV. odbor (odbor vyšetřování StB ve VKR)
--- V. odbor (odbor pro určené útvary, ústavy a zařízení ČSLA)

- útvary podřízené správě
--- správa VKR Západního vojenského okruhu
--- odbory VKR 10. letecké armády, Velitelství protivzdušné obrany státu a Východního vojenského okruhu
--- odbor VKR hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
--- určená oddělení a referáty VKR
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-vojenske-kontrarozvedky-1969-1990-t80425#294747Verze : 1
MOD
K 7. únoru 1986 došlo k těmto přejmenováním odborů:


- vnitřní odbor -> organizačně operační odbor
- studijně analytický odbor -> analyticko informační a plánovací odbor
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-vojenske-kontrarozvedky-1969-1990-t80425#294754Verze : 0
MOD
Rozkazem ministra vnitra České a Slovenské Federativní Republiky č. 71, Vyčlenění vojenské kontrarozvědky z podřízenosti federálního ministerstva vnitra a její začlenění do podřízenosti federálního ministerstva národní obrany, z 31. května 1990 došlo ke1) převedení Hlavní správy vojenské kontrarozvědky a jí podřízených útvarů s výjimkou útvaru vojenské kontrarozvědky vojenského útvaru 9600 z podřízenosti federálního ministerstva vnitra do podřízenosti federálního ministerstva národní obrany s účinností od 1. června 19902) k tomu ke


a) zrušení Hlavní správy vojenské kontrarozvědky a útvarů jí podřízených dnem 31. května 1990


b) převedení 895 míst vojáků z povolání, 6 míst občanských pracovníků, 1 místo absolventa vojenské katedry vysoké školy a 154 míst vojáků základní služby z plánu pracovních sil FMV do plánu pracovních sil FMNO dnem 1. června 1990


c) zřízení Úřadu federálního ministerstva vnitra pro obranné zpravodajství jako útvaru řízeného federálním ministerstvem vnitra s působností ve vojskách ministerstva vnitra a Pohraniční stráži
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-vojenske-kontrarozvedky-1969-1990-t80425#294738Verze : 0
MOD
Zdroje:


- RMV ČSSR č. 50, Organizační řád Hlavní správy vojenské kontrarozvědky, z 18. prosince 1980
- RMV ČSFR č. 71, Vyčlenění vojenské kontrarozvědky z podřízenosti federálního ministerstva vnitra a její začlenění do podřízenosti federálního ministerstva národní obrany, z 31. května 1990
- RN HSVKR č. 6, Změny přílohy k RMV ČSSR č.50/1980 - Organizační řád Hlavní správy vojenské kontrarozvědky, ze 7. února 1986
- web Vojenského zpravodajství
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-vojenske-kontrarozvedky-1969-1990-t80425#294752Verze : 0
MOD