Main Menu
User Menu

Samostatná rota průzkumných tanků č. 82 [1939-1939]

82nd Independent Reconnaissance Tank Company

Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 82

     
Název:
Name:
Samostatná rota průzkumných tanků č. 82
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 82 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-29.08.1939 Armáda "Poznaň" [1939-1939]
29.08.1939-16.09.1939 26. pěší divize [1939-1939]
16.09.1939-18.09.1939 Tanková skupina Szczepankowski [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-29.08.1939 Bydhošť/? /
29.08.1939-01.09.1939 Wapno Nowe/? /
01.09.1939-01.09.1939 Graborzewo/? /
02.08.1939-02.08.1939 Margonin/? /
03.09.1939-03.09.1939 Panigrodź/? /
04.09.1939-05.09.1939 Gołańcz-Biskupin/? /
06.09.1939-06.09.1939 Żnin-Łojewo/? /
07.09.1939-07.09.1939 Kruszwica/? /
08.09.1939-08.09.1939 ?/?
09.09.1939-10.09.1939 Sułków-Rogoźno-Łanięta/? /
11.09.1939-12.09.1939 ?/?
13.09.1939-13.09.1939 Kozłów Nowy/? /
14.09.1939-14.09.1939 Sochaczew-Kozłów Szlachecki/? /
15.09.1939-16.09.1939 ?/?
17.09.1939-17.09.1939 Osiek/? /
18.09.1939-18.09.1939 Budy Stare/? /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-18.09.1939 Włodkowski, Eugeniusz (porucznik)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 1. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 82
24.08.1939-DD.09.1939 2. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 82
24.08.1939-DD.09.1939 Technicko-hospodářská četa samostatné roty průzkumných tanků č. 82
Poznámka:
Note:
1) Název roty dle mobilizační tabulky. V poválečných polských zdrojích označována jako 82 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych
Zdroje:
Sources:

Ciechanowski, Konrad: Armia "Pomorze", MON, WIH, Warszawa 1982
Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
Tarczyński, Jan: 8 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1996


Výzbroj
Armament:
13 kusů tančíků TK-3
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-82-1939-1939-t77794#424641Verze : 0
MOD
Sestava
Velitel roty poručík Eugeniusz Włodkowski
1. četa ?
2. četa ?
Technicko-hospodářská četa poručík Czesław Władysław Omielanowicz
Bojové akce a přesuny 29.08.1939-01.09.1939 - Rota ukončila přesun do prostoru obce Wapno Nowe, kde v sestavě 26. pěší divize setrvala do dne vypunutí války.
01.09.1939 - Rota přejela do statku Graborzewo, kde bylo VS 26. pěší divize.
02.09.1939 - Rota byla vyslána do prostoru obce Margonin, odkud provedla protiútok na jednotky německé 208. pěší divize, jejíž čelní jednotky přešly v tomto prostoru řeku Noteć. Do boje došlo u obcí Szamoty, Raczyn a Józefowice.
03.09.1939 - Rota stála večer v prostoru obce Panigrodź jako zajištění ústupu jednotek 26. pěší divize.
04.09.1939 - Ráno obdržela rozkaz o provedení průzkumu ve směru na Chodzież. Kolem poledne se u obce Gołańcz střetla s německou motorizovanou kolonou a po krátké výměně palby ustoupila beze ztrát. V noci ustoupila do obce Biskupin.
05.09.1939 - Rota byla v divizní záloze. Prováděla opravy a údržbu vozového parku.
06.09.1939 - Od rána prováděn průzkum na Żnin před obrannými pozicemi divize. Večer odchod do obce Łojewo.
07.09.1939 - Přesun do obce Kruszwica
08.09.1939 - Další ústup s jednotkami 26. pěší divize.
09.09.1939 - Rota byla přechodně zařazena v prostoru obce Sułków do seskupení 10. pěšího pluku chránícího hlavní obranné pozice divize
10.09.1939 - Společně s 72. rotou. přejezd ze Sułkowa do obce Rogoźno a později do prostoru obce Łanięta.
11.09.1939-12.09.1939 - Přesun do místa bojů v bitvě nad Bzurou.
13.09.1939 - Hlídková činnost na severním břehu Bzury a zajišťování přesunu 18. pěšího pluku. Kolem 15. hodiny byly tančíky ostřelovány z protějšího břehu u obce Kozłów Nowy protitankovými kanóny 74. pěšího pluku německé 19. pěší divize.
14.09.1939 - V průběhu útoku 26. pěší divize rota prováděla hlídkovou činnost na severním břehu Bzury mezi Sochaczewem a Kozłowem Szlacheckim.
15.09.1939 - Rota přešla do zálohy divize.
16.09.1939 - Z důvodu zesíleného tlaku německého 74. pěšího pluku byly jednotlivé tančíky zařazeny do čelní obranné línie a svou palbou dlouho znemožňovaly překročení Bzury jeho III. praporu.
17.09.1939 - Boj u obce Osiek s jednotkami 1. tankového pluku 1. tankové divize.
18.09.1939 - Zbytku vozidel roty chyběly pohonné hmoty a tak byly na rozkaz náčelníka štábu Armády "Pomořany" zničeny. Mužstvo se mělo probíjet do Varšavy.
Další osudy 22.09.1939 - 72 mužů roty i s velitelem se hlásilo na Velitelství obrany Varšavy. Tam obdrželi zařazení k různým neurčeným jednotkám.
Poručík Omielanowicz se stal důstojníkem pro zvláštní úkoly primátora Varšavy - Stefana Starzyńského.
Ztráty 02.09.1939 - V boji s čelními jednotkami německé 208. pěší divize u obce Szamocin byl jeden tančík poškozen tak, že zůstal na bojišti. Jeden tančík byl zničen u obcí Raczyn a Józefowice.
13.09.1939 - Při účinném ostřelování protitankovými kanóny 74. pěšího pluku rota ztratila neurčený počet vozů a mužů..
17.09.1939 - V boji u Osieku ztratila rota většinu svých tančíků.
18.09.1939 - Na písemný rozkaz dipl. plukovníka Izdebského byl zničeny poslední vozidla a tančíky roty v nezjištěném množství.
Literatura Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Ciechanowski, Konrad: Armia "Pomorze", MON, WIH, Warszawa 1982
Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
Tarczyński, Jan: 8 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1996
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-82-1939-1939-t77794#372087Verze : 0
MOD