Main Menu
User Menu

Samostatná rota průzkumných tanků č. 52 [1939-1939]

52nd Independent Reconnaissance Tank Company

Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 52

     
Název:
Name:
Samostatná rota průzkumných tanků č. 52
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 52 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.09.1939
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-26.08.1939 Armáda "Krakov" [1939-1939]
26.08.1939-02.09.1939 23. pěší divize [1939-1939]
02.09.1939-05.09.1939 55. pěší divize (záložní) [1939-1939]
05.09.1939-11.09.1939 Operační skupina „Jagmin“ [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Krakov/? /
26.08.1939-01.09.1939 Katovice/? /
01.09.1939-02.09.1939 Wilkowyje/? /
03.08.1939-03.08.1939 Mysłowice-Sosnowiec/? /
04.09.1939-04.09.1939 Krzeszowice/? /
05.09.1939-05.09.1939 Krakov/? /
06.09.1939-06.09.1939 Igołomia-Proszowice/? /
07.09.1939-08.09.1939 Koniecmosty/? /
08.09.1939-08.09.1939 Górnowola/? /
09.09.1939-09.09.1939 Pacanów/? /
10.09.1939-10.09.1939 Połaniec-Osiek/ ? /
11.09.1939-11.09.1939 Koprzywnica/? /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-11.09.1939 Dubicki, Paweł Cyprian (kapitan)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 1. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 52
24.08.1939-DD.09.1939 2. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 52
24.08.1939-DD.09.1939 Technicko-hospodářská četa samostatné roty průzkumných tanků č. 52
Poznámka:
Note:
1) Název roty dle mobilizační tabulky. V poválečných polských zdrojích označována jako 52 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych
Zdroje:
Sources:

Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Nawrocki, Antoni, Jakubowski, Ryszard: 5 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2003
Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004


Výzbroj
Armament:
13 kusů tančíků TK-3
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-52-1939-1939-t77727#424351Verze : 0
MOD
Sestava:
Velitel roty kapitán Paweł Cyprian Dubicki
1. četa poručík Marian Stanisław Herman
2. četa poručík Marian Józef Rudnicki
Technicko-hospodářská četa poručík pěchoty Władysław Marian Rappé (11.09.1939 - padl)
Výzbroj: 13 ks tančíků TK-3
Bojové akce a přesuny: 26.08.1939-31.08.1939 - Katovice.
01.09.1939 - kolem 10.00 hod. u obce Mokre svedla 1. četa boj s cyklisty německé 8. pěší divize. Večer s celou rotou v lese u obce Wilkowyje.
01.09.1939 - 2. četa podporovala protiútok praporu Národní obrany "Zawiercie" na statek Paniowy. 1 tančík poškozen polskou palbou.
02.09.1939 - V ranních hodinách 1. četa prováděla průzkum ve směru na obec Kobiór.
02.09.1939 - V ranních hodinách 2. četa vytlačila německé průzkumné hlídky z přístupové cesty k městu Tychy.
02.09.1939 - V 16.00 hod. celá rota podporovala úspěšný útok II. praporu 73. pěšího pluku na městečko Wyry. Večer návrat do obce Wilkowyje. V noci přesun do obce Piotrowice u Mikołowa.
03.09.1939 - 3 tančíky 1. čety u obce Kostuchna překvapily na pochodu cyklistickou rotou německé 8. pěší divize a způsobily ji značné ztráty.
03.09.1939 - 2. četa prováděla hloubkový průzkum pod Bieruń, přičemž svedla boj s hlídkou 5. tankové divize.
03.09.1939 - Z rozkazu velitele 55. pěší divize (záložní) rota provedla úspěšný protiútok na německou pěchotu v obci Brynów. Poté ústup do obce Msłowice, kde se zúčastnila boje s německou V. kolonou.
03.09.1939 - K večeru ústup přes řeku Przemsza v Sosnovci.
04.09.1939 - Rota dočasně podporovala obranu 203. pěšího pluku (záložního) na řece Przemszi. Pak ústup do obce Krzeszowice.
05.09.1939 - Ústup do Krakova, kde ve svých kasárnách provedla nezbytné opravy. Večer přesun do obce Igołomia.
06.09.1939 - Průzkum cest ve směru Krakov-Słomniki a Słomniki-Proszowice. Večer soustředěna v Proszowicích.
07.09.1939-08.09.1939 Přesun z Proszowic do obce Koniecmosty.
08.09.1939 - Další ústup na křižovatku u obce Górnowola, kde zaujala obranu.
09.09.1939 - Společně s jednotkami 23. pěší divize bojovala o městečko Pacanów proti tankové rotě 15. tankového pluku 5. tankové divize. Později ústup ve směru na obec Połaniec.
10.09.1939 - Přechod od Połańca do lesa Strużki, kde byla součástí ochrany ustupujicích vojsk Operační skupiny "Jagmin". Večer přesun do obce Osiek.
11.09.1939 - Průzkum mostu přes řeku Vislu. V obci Koprzywnica přepadena palbou odřadu 5. tankové divize.
11.09.1939 - Protože tančíky nemohly přejet přes most na východní břeh řeky Visly, byly znehodnoceny a ponechány na západním břehu. Tím rota zanikla jako bojová jednotka útočné vozby.
Další osudy: 11.09.1939 - Rota překročila Vislu s několika motocykly a nákladními automobily a změnila se na jednotku motorizované pěchoty, která ustupovala k řece San.
DD.09.1939 - V prostoru města Tarnobrzeg byla její kolona bombardována a utrpěla ztráty.
13.09.1939 - Rozkazem byla kolona nasměrována ke Lvovu, ale vzhledem k tomu, že ústupová cesta byla odříznuta Němci, připojila se k silám Varšavské tankové a motorizované brigády.
13.09.1939-19.09.1939 - ?
19.09.1939-20.09.1939 - Zbytek roty bojoval v bitvě u Tomaszowa Lubelského jako pěchota. Byly vystaveny 3 pěší družstva o celkovém počtu 50 mužů. Po boji zůstali pouze 2 důstojníci a 16 členů mužstva. Kolem 10.20 hod. jednotky gen. Pikora kapitulovaly.
Ztráty: 01.09.1939 - 1 tančík 2. čety poškozen palbou polské pěchoty.
03.09.1939 - V boji u Kostuchny padl jeden z řidičů tančíku 1. čety.
03.09.1939 - V boji s hlídkou 5. tankové divize byl zničen 1 tančík 2. čety.
03.09.1939 - Dosud tažený poškozený tančík 2. čety byl v průběhu přesunu v obci Ciężkowice zničen. Koncem dne měla rota 11 tančíků a 85 % původního vybavení.
06.09.1939 - Ve 2. četě pouze 2 bojeschopné tančíky.
06.09.1939-08.09.1939 - První pochodové ztráty.
09.09.1939 - Další pochodové ztráty techniky.
10.09.1939 - V rotě zůstalo pouze 5 tančíků.
11.09.1939 - U obce Koprzywnica padl velitel technicko-hospodářské čety a několik příslušníků roty. Mnoho bylo zraněno.
11.09.1939 - Zbytek techniky byl znehodnocen a ponechán na západním břehu řeky Visly.
Literatura: Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Nawrocki, Antoni, Jakubowski, Ryszard: 5 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2003
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-52-1939-1939-t77727#424352Verze : 0
MOD