Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 606 [1938-1938]

606th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 606
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 606
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 6
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Chrudim
- Německý Brod
- Praha
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisované těleso 606-A-1
- Letecký pluk 6, velitelství
Mobilisované těleso 606-A-2
- I. peruť leteckého pluku 6, velitelství
Mobilisované těleso 606-A-3
- Letka 71
Mobilisované těleso 606-A-4
- Letka 72
Mobilisované těleso 606-A-5
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-A-6
- II. peruť leteckého pluku 6, velitelství
Mobilisované těleso 606-A-7
- Letka 73
Mobilisované těleso 606-A-8
- Letka 74
Mobilisované těleso 606-A-9
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-A-10
- III. peruť leteckého pluku 6, velitelství
Mobilisované těleso 606-A-11
- Letka 85
Mobilisované těleso 606-A-12
- Letka 86
Mobilisované těleso 606-A-13
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-A-14
- Letka 111 /kurýrní/
Mobilisované těleso 606-B-1
- IV. peruť leteckého pluku 6, velitelství
Mobilisované těleso 606-B-2
- Letka 89
Mobilisované těleso 606-B-3
- Letka 90
Mobilisované těleso 606-C-1
- Náhradní peruť leteckého pluku 6
Mobilisované těleso 606-C-2
- Letecká povětrnostní stanice 5
Mobilisované těleso 606-C-3
- Letecká povětrnostní stanice 22
Mobilisované těleso 606-C-4
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-C-5
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-C-6
- Letecká radiotelegrafní stanice 1
Mobilisované těleso 606-C-7
- Letecká radiotelegrafní stanice 13
Mobilisované těleso 606-C-8
- Letecká radiotelegrafní stanice 15
Mobilisované těleso 606-C-9
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-C-10
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-C-11
- Letecká radiogoniometrická stanice 1
Mobilisované těleso 606-C-12
- neobsazeno
Mobilisované těleso 606-C-13
- Letecké radioelektrické středisko
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství II. sboru, karton 2
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-606-1938-1938-t75376#587415Verze : 6
MOD