Main Menu
User Menu

Letecký pluk 6, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 6th Aviation Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 6, velitelství
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 6, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 606 - Mobilisovaný útvar 606-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Letecký pluk 6
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-22.10.1938 Letecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-22.10.1938 Kbely, Kasárny Tomáše G. Masaryka /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-22.10.1938 Stanovský, Vilém (plukovník letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-25.09.1938 I. peruť leteckého pluku 6, velitelství
24.09.1938-05.10.1938 II. peruť leteckého pluku 6, velitelství
24.09.1938-22.10.1938 III. peruť leteckého pluku 6, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno Bělásek
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Letecký pluk 6, kronika
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-6-velitelstvi-1938-1938-t54322#586643Verze : 3
MOD