Main Menu
User Menu

Pěší pluk 101 [1941-1945]

101st Infantry Regiment / Peší pluk 101

     
Název:
Name:
Pěší pluk 101
Originální název:
Original Name:
Peší pluk 101
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
28.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.07.1941-01.08.1943 Zajišťovací divise
01.08.1943-16.10.1943 2. pěší divise
16.10.1943-01.07.1944 Technická brigáda
01.07.1944-28.04.1945 2. technická divise
Dislokace:
Deployed:
25.07.1941-16.10.1943 východoevropské válčiště
16.10.1943-28.04.1945 středomořské válčiště

Velitel:
Commander:
25.07.1941-19.11.1941 Markus, Mikuláš (Podplukovník)
19.11.1941-10.12.1942 Palkovič, Martin (Podplukovník)
10.12.1942-DD.07.1943 Čáni, Śtefan (Podplukovník)
19.06.1943-25.06.1944 Králik, Ján (Podplukovník)
25.06.1944-28.04.1945 Kmickievič, Jaroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.07.1941-01.08.1943 Horská kanonová baterie 101
25.07.1941-28.04.1945 Pěší prapor I/101
25.07.1941-28.04.1945 Pěší prapor II/101
25.07.1941-01.08.1943 Rota kanónů proti útočné vozbě 101
01.07.1942-28.04.1945 Pěší prapor III/101

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-101-1941-1945-t75023#528257Verze : 3
MOD