Main Menu
User Menu

Instrukční prapor [1928-1938]

Instruction Battalion

     
Název:
Name:
Instrukční prapor
Originální název:
Original Name:
Instrukční prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1928
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1928-15.10.1937 Pěchotní učiliště
15.10.1937-24.09.1938 1. motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1928-24.09.1938 Milovice, barákový tábor /

Velitel:
Commander:
01.10.1928-DD.10.1928 Kratochvíl, Jan ( )
DD.10.1928-DD.03.1929 Miklík, Tomáš ( )
DD.03.1929-DD.12.1930 Kratochvíl, Jan ( )
DD.12.1930-DD.10.1932 Kučera, Václav ( )
DD.10.1932-DD.02.1933 Pacholík, Jan ( )
DD.02.1933-DD.10.1935 Konečný, Jaroslav ( )
DD.10.1935-DD.09.1937 Turnovský, František ( )
DD.09.1937-24.09.1938 Poklop, Josef ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
Podřízené setniny 10.1928-09.1938 Pěší instrukční rota 1
10.1928-09.1938 Pěší instrukční rota 2
10.1935-09.1938 Pěší instrukční rota 3
10.1928-10.1935 Cyklistický instrukční rota
10.1928-09.1938 Kulometná instrukční rota
10.1935-09.1938 Instrukční rota doprovodných zbraní
10.1936-09.1938 Instrukční rota velkých kulometů proti letadlům
10.1928-09.1939 Technická instrukční rota
10.1929-09.1938 Náhradní instrukční rota
Prameny Vojenský ústřední archív Praha,
Literatura Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Instrukcni-prapor-1928-1938-t74596#274427Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Instruction-Battalion-t74596#274427Version : 0
MOD