Main Menu
User Menu

185. protiletadlový raketový pluk [1993-1995]

185th Anti-Aircraft Missile Regiment

     
Název:
Name:
185. protiletadlový raketový pluk
Originální název:
Original Name:
185. protilietadlový raketový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
185. protiletadlový raketový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
37. protilietadlová raketová brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-31.10.1994 1. divízia protivzdušnej obrany a letectva1)
01.11.1994-01.10.1995 186. protilietadlová raketová brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.10.1995 Pezinok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.01.1993-30.09.1995 Jedinák, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1993-30.09.1995 Veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 1. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-30.09.1995 2. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-30.09.1995 3. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-31.10.1994 4. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-31.10.1994 5. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-30.09.1995 Technický oddiel
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-30.09.1995
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1993-30.09.1995 VÚ 1563 Pezinok
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora, www.vvzs.mil.sk, Ročenka Armády SR 1994, VITA 1995, ISBN 80-967113-5-0, Ročenka Armády SR 1994, VITA 1995, ISBN 80-967113-5-0
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#263008Verze : 1
MOD
185. protilietadlový raketový pluk


Krycie číslo: VÚ XXXX


Podřízené jednotky
01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 1. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-30.09.1995 2. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-30.09.1995 3. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-31.10.1994 4. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-31.10.1994 5. protilietadlový raketový oddiel
01.01.1993-30.09.1995 technický oddiel
Výzbroj a vybavení
01.01.1993-30.09.1995 S-75 Volchov
01.01.1993-30.09.1995 S-125 Neva
Poznámka: V roku 1994 bol 185. protilietadlový raketový pluk začlenený do bojovej zostavy 186. protilietadlovej raketovej brigády, pričom 3 palebné oddiely pluku začali intenzívny výcvik zameraný na zvládnutie základných prvkov bojovej činnosti v novovzniknutej organizačnej štruktúre.


Zdroj: www.vojenstvi.cz , ISSN : 1802-1514 archív autora, Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka Armády SR 1994, VITA 1995, ISBN 80-967113-5-0
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#263009Verze : 0
MOD
Kralovičácke veliteľstvo sídlilo v Pezinku v budove, ktorú po ich zrušení obsadila vojenská prokuratúra, momentálne špeciálna prokuratúra. Číslo útvaru bolo VÚ 1563 Pezinok. Technické opravovne pluku a spojovacia rota boli dislokované do objektu po sovietoch v Svätom Jure. Objekt už nenájdete, lebo cez neho ide obchvat Bratislavy. Útvar mal byť v Pezinku a okolí len dočasne. Už v roku 1993 mal byt dislokovaný v Košiciach. K tomu však nedošlo.


Zdroje??? Robil som u VÚ 1563 na Technickej opravovni pluku ako náčelník spojovacej dielne.
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#655773Verze : 2
Diskuse
K dislokácii: štáb sídlil v Pezinku (tie isté kasárne ako 186.plrb) a dva plro vyzbrojené "Volchovmi" boli v Dunajskej Lužnej. A neviem či sme boli podriadení 186.plrb...mne sa zdalo,že sme boli samostatní,ale to musím pohľadať v spise.
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#287775Verze : 0
ad: admin. Prosím opravte si krycie číslo útvaru z VÚ 2496 na VÚ 1563.
ad: gaborcan. VÚ 1563 malo samostatné velenie. Až do zrušenia nepodliehalo VÚ 5949.
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#655844Verze : 0

Citace - lubochlast :

Kralovičácke veliteľstvo sídlilo v Pezinku v budove, ktorú po ich zrušení obsadila vojenská prokuratúra, momentálne špeciálna prokuratúra. Číslo útvaru bolo VÚ 1563 Pezinok. Technické opravovne pluku a spojovacia rota boli dislokované do objektu po sovietoch v Svätom Jure. Objekt už nenájdete, lebo cez neho ide obchvat Bratislavy. Útvar mal byť v Pezinku a okolí len dočasne. Už v roku 1993 mal byt dislokovaný v Košiciach. K tomu však nedošlo.
Zdroje??? Robil som u VÚ 1563 na Technickej opravovni pluku ako náčelník spojovacej dielne.

Ak ste tam pracovali, nepamätáte si na mená a hodnosti veliteľov? Tie nám v tabuľke chýbajú.
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#655848Verze : 2
MOD
Jedinák - veliteľ, Hodnosť neviem.
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#655851Verze : 0
Číslo útvaru som opravil aj v rámci jeho existencie v Pezinku v roku 1992 (opravené číslo súhlasí aj s publikáciou VHÚ Dislokácie a krycie čísla útvarov na Slovensku 1945-1992).

Čo sa týka tej vety o tom, že 185. plrp bol podriadený 186. plrb - nedám za to ruku do ohňa, ale asi ide o informáciu z Ročenky ASR 1994 (idem ju vyhrabať a pozrieť).

EDIT:
tak v Ročenke 1994 na strane 78 hneď hore je uvedené: V rámci reorganizačných zmien vojska PVO bol 185. plrp začlenený do bojovej zostavy 186. plrb, kde tri palebné oddiely 185.plrp zahájili intenzívny výcvik zameraný na zvládnutie základných prvkov bojovej činnosti v novovzniknutej organizačnej štruktúre.
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#655855Verze : 6
MOD
Veľmi by ma zaujímalo pod ktorý útvar Pezínsky tá S-300 vlastne patrila keď bola na Mokradi. Poznám kolegov čo robili na Mokradi a vedia mi potvrdit len to že patrili pod Pezinok.
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-raketovy-pluk-1993-1995-t74132#657901Verze : 0