Main Menu
User Menu

6. pěší brigáda [1920-1937]

6th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
6. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
6. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
6. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.12.1937 3. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-DD.05.1920 Košice, ?
00.05.1920-31.12.1937 Mladá Boleslav, ?
Velitel:
Commander:
DD.06.1920-DD.01.1921 Thurner, Václav (Plukovník)
DD.01.1921-DD.04.1921 Šindelář, Jan ( )
DD.04.1921-DD.11.1921 Olleschik-Elbheim, Karel ( )
DD.11.1921-DD.01.1923 Jiskra, František ( )
DD.01.1923-DD.12.1925 Panzner, Čeněk (Plukovník)
DD.12.1925-DD.04.1928 Müller, Hugo ( )
DD.04.1928-DD.11.1931 Weber, František ( )
DD.11.1931-DD.11.1933 Šípek, Jan ( )
DD.11.1933-DD.10.1935 Svátek, Oleg ( )
DD.10.1935-31.12.1937 Fassati, Miloslav ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 47

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond 6. pěší brigáda
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-brigada-1920-1937-t74043#413018Verze : 3
MOD