Main Menu
User Menu

Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus [1920-1921]

Land Artillery Command for Ruthenia

     
Název:
Name:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Zemský dělostřelecký inspektorát pro Podkarpatskou Rus
Datum zániku:
Disbanded:
27.10.1921
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva východoslovenské skupiny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1920-27.10.1921 Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Dislokace:
Deployed:
01.07.1920-27.10.1921 Užhorod, Velitelská budova

Velitel:
Commander:
01.07.1920-27.10.1921 Hittl, Arnošt (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1920-27.10.1921 Velitelství dělostřelectva 12. divise
01.12.1921-15.09.1925 12. polní dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Užhorodu
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-delostrelectva-pro-Podkarpatskou-Rus-1920-1921-t73918#347498Verze : 1
MOD