Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus [1919-1921]

Land Military Command for Ruthenia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Východní armádní skupina
Datum zániku:
Disbanded:
27.10.1921
Nástupce:
Successor:
Východoslovenská skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.10.1919-15.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
15.10.1919-27.10.1921 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-27.10.1921 Užhorod, Velitelská budova
Velitel:
Commander:
15.10.1919-01.11.1919 Hennocque, Edmond Charles Adolphe (polní podmaršál)
01.11.1919-DD.12.1919 Hennocque, Edmond Charles Adolphe (generál IV. hodnostní třídy)
00.12.1919-28.04.1921 Paris, Marie-Constantin-Robert (plukovník generálního štábu)
28.04.1921-27.10.1921 Paris, Marie-Constantin-Robert (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1919-DD.08.1920 d´Alauzier, Henri-Georges (podplukovník generálního štábu)
00.08.1920-DD.09.1920 Diraison, Paul (major generálního štábu)
00.09.1920-27.10.1921 Pichon, Jules (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.10.1919-01.01.1920 10. divise
10.10.1919-01.07.1920 Zemský dělostřelecký inspektorát pro Podkarpatskou Rus
01.01.1920-27.10.1921 12. divise
01.07.1920-27.10.1921 Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-pro-Podkarpatskou-Rus-1919-1921-t69929#389626Verze : 0
MOD